ANASAYFA
 


1. Güneşin battığı yön, aşağıdakilerden hangisidir.
A. Kuzey
B. Güney
C. Doğu
D. Batı

2. Aşağıdakilerden hangisini deprem anında yapmamalıyız?
A. Paniğe kapılmamalıyız.
B. Balkon ve pencerelerden uzak durmalıyız.
C. Hemen dışarı çıkmaya çalışmamalıyız.
D. Asansör ve merdivenleri kullanmalıyız.

3. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemi değildir?
A. Pusula
B. Kutup yıldızı
C.Tırtıl yuvaları
D. Yosunlar

4. Aşağıdakilerden hangisi, kroki ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A. Krokiler çizilirken , ölçek kullanılır.
B. Krokiler kuşbakışı çizilir.
C. Yer ve yön bulurken, krokiden faydalanırız.
D. Krokilerde evleri, sokakları, hastaneleri gösterebiliriz.

5. Okulumuzun çevresinin krokisini çizerken, aşağıdakilerden hangisini çizmeyiz.
A. Okulu
B. Okulun sokaklarını
C. Trafik ışıklarını
D. Okulun sıralarını

6. Hava durumu bize yaşadığımız çevre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini vermez?
A.Sıcaklığı
B. Soğukluğu
C. Ormanları
D. Yağmurları

7. Aşağıdakilerden hangisinin yönümüzü bulmamızda bize yardımcı olacağı söylenemez?
A. Gökkuşağı
B. Kutup yıldızı
C. Yosunlar
D. Pusula

8. Havanın sıcaklığı durumunu ölçen araca ne ad verilir?
A. Barometre
B. Higrometre
C. Termometre
D. Plüviyometre

9. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
A. Pusulanın ibresi her zaman kuzeyi gösterir.
B. Minarelerin şerefelerindeki kapı daima güneye doğru yapılır.
C. Ağaç ve taşların yosun tutan tarafı kuzeydir.
D. Kutup yıldızı her zaman güneyi gösterir.

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Evlerin aralarındaki kısa ve dar yollara sokak denir.
B. Sokakları birbirine bağlayan ana yollara cadde denir.
C. Birkaç semtin bir araya gelmesiyle mahalle oluşur.
D. Her semtin, mahallenin, sokağın, caddenin bir adı vardır.

11. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin doğal unsurlarındandır?
A. Köprü
B. Mağaralar
C. Apartman
D. Tünel

12. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin beşeri unsurlarındandır?
A. Dağlar
B. Yollar
C. Taşlar
D. Göller

13. Çeşitli nedenlerle yer katmanlarının yer değiştirmesiyle ne oluşur?
A. Deprem
B. Erozyon
C. Heyelan
D. Çığ

14. Hangisi doğal afet değildir?
A. Trafik kazaları
B. Su baskını
C. Deprem
D. Toprak kayması

15. Doğal afet sonrası hangi sosyal kurum insanlara yardım eder?
A. Yeşilay
B. Kızılay
C. Türk Hava Kurumu
D. Çocuk Esirgeme Kurumu

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?
A. Sarı ayakkabının mavisini de istiyorum                     
B. Çoraplarım küçüldüğü için yenisini almalıyım.
C. Senin şapkanı çok beğendim, ben de alacağım          
D. Vitrindeki saati görünce dayanamayıp aldım

17-Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini   yapmaz?
A. Üretim ve son kullanma tarihine bakar.                      
B. TSE damgası olan malı alır.
C. Ürünün garanti belgesine dikkat eder.                        
D. En pahalı malı alır.

18-Burak elektrikçiye giderek bir ampul almak istemiştir.Ampulün üzerinde TSE etiketi olup olmadığına baktıktan sonra,satıcıdan ampulün yanıp yanmadığını da kontrol etmesini istemiştir.
   Burak’ın bu davranışlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Bilinçli bir tüketici olduğu  
B. Elektrik işlerinden iyi anladığı             
C. Alışveriş yapmayı sevdiği
D. Ucuz alışveriş yaptığı
19-Ülkemizde üretilen bir malın standartlara uygun olup olmadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A. Hükümet                               
B. Belediye                    
C. Vali                          
D. Türk Standartları Enstitüsü

20- Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?
A. mektup – telefon – faks – elektronik posta               
B. elektronik posta – mektup – telefon – faks
C. telefon – faks - elektronik posta – mektup  
D. telefon – faks – mektup – elektronik posta   


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER