ANASAYFA
 


1-Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ne olduğunu ifade eder?
A) Gelirle giderin dengelenmesi
B) Zorunlu harcamaların belirlenmesi
C) Gelirin ne kadar olduğunun belirlenmesi
D)Giderin ne kadar olduğunun belirlenmesi

2- Aşağıdakilerden hangisinin zorunlu ihtiyaçlarımızın sıralanmasında en sonda yer aldığı söylenebilir?
A) Gıda maddeleri
B) Giyim
C) Eğitim
D) Eğlence

3-Sizler aile bütçenize ne şekilde katkıda bulunabilirsiniz?
A) Bir işte çalışarak
B) Ailenizden hiçbir istekte bulunmayarak
C) Tutumlu davranarak
D) Kırtasiye masrafı yapmayarak

4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Alışveriş yaparken gelirimize göre harcama yapmalıyız
B) Pahallı şeyler almamalıyız
C) Ayakkabılarımızı dikkatli kullanmalıyız
D) Ucuz olan tercih etmeliyiz

5- Alışverişte aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
A) Malın kaliteli olmasına
B) Bütçeye uygun olmasına
C) Malın reklamının çok yapılmasına
D) Son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına

 

6- Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar?
A) Fatura
B) Fiyat etiketi
C) Kullanma kılavuzu
D) Garanti Belgesi

7- Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Alışveriş sonunda mutlaka fiş veya fatura almalıyız
B) Son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz
C) Reklamı yapılan ürün her zaman kalitelidir.
D) Bütün ürünlerin garanti belgesi olmak zorunda değildir

8-Ulaşım teknolojisinin sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hızlı olması
B) Rahat olması
C) Güvenli olması
D) Ucuz olması

9- Aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir özellik taşır?
A) Otomobil
B)Bilgisayar
C) Tren
D) Uçak

10- Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik bir ürün değildir?
A) Projeksiyon makinesi
B) Yazı tahtası
C) İnternet
D) Faks

11-Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir özellik taşır?
A) Röntgen cihazı
B) Radyo
C) Bilgisayar
D) Televizyon

12- Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi telefonu icat etmiştir?
A) James Watt
B)Samuel Mors
C)Tomas Edison
D)Graham Bell

13- Aşağıdakilerden hangisi zamanı ölçme aletlerinden biri değildir?
A) Saat
B)Takvim
C)Yağmur
D)Kronometre

14- Güneş takvimi neye göre belirlenmiştir?
A) Güneş’in doğuş ve batışına göre
B) Dünya’nın, Güneş etrafında bir kez dolanımı
C) Ay’ın Dünya etrafında bir kez dolanımı
D) Dünyanın, kendi ekseninde bir kez dolanımı

15- Aşağıdakilerden hangisi doğaya dönüşümü olan maddelerdendir?
A)Plastik
B)Pil
C)Deterjan
D)Besin atıkları

16- Küresel ısınmanın nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Gazların sera etkisi
B)Ormanların azalması
C)Ozon tabakasının zarar görmesi
D)Suyun kirlenmesi

17- Aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru bir davranış değildir?
A) Çocukların bilgisayar kullanması
B) Çocukların televizyon izlemesi
C)Çocukların şiddet içeren filmler izlemesi
D)Bilgisayarda ekran filtresi kullanılması

18- Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin çevreye zarar vermesini önleme yollarından biri değildir?
A) Ormanlara zarar verilmesini önlemek
B) Fabrika bacaları ve arabaların egzozlarına filtre takılması
C) Ozon tabakasına zarar verici spreylerin kullanılmaması
D) Endüstri kuruluşlarının hepsini kapatmak

19- Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin kullanımıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Çevreye vereceği zarar önlenmelidir
B)Ürünler kullanılırken kullanma kılavuzu okunmalıdır
C) Bozulanların yenisini almak yerine onarım yaptırarak kullanılmalıdır
D) Elektrikli aletler çalışırken hep yakınında bulunulmalıdır

20- Eski teknolojinin incelenmesinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi daha önemlidir?
A) Teknolojinin zaman içinde nasıl geliştiğini anlarız
B)Eski eserlerin neler olduğunu öğreniriz
C) Eskiden insanların nasıl yaşadığını öğreniriz
D) Günümüz teknolojisiyle kıyaslama yaparız


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER