ANASAYFA
 


 1. Atatürk'e Kemal ismi hangi okuldayken verilmiştir?
A. mahalle mektebi     
B. Şemsi Efendi İlkokulu        
C. Askeri rüştiye(ortaokul) 
D. Askeri İdadi(lise)
 
2. Aşağıdakilerden hangisi  milli bayramı­mız değildir?
A. Cumhuriyet Bayramı                                                                  
B. Ramazan Bayramı
C.  19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı           
D. 30 Ağustos Zafer Bayramı

3. Aşağıdakilerden hangisi tarih sıralamasına koyduğumuzda enson gerçekleşmiştir?
A.Trablusgarp savaşı                           
B.Cumhuriyetin İlanı
C.Kurtuluş savaşı                                  
D.1.Dünya Savaşı

4.. Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız?
A. yaşlı insanlar      
B. fotoğraflar     
C.okul kitaplarımızdan         
D. Eski eşyalar
         
         5. Aile soy ağacımızda hangisi bulunmaz?
A)Dede               
B)Anne                  
C)Komşu                         
D)Amca
    
      6. Bireylerin yaşı büyüdükçe kimliğindeki bölümlerden hangisinde değişiklik olabilir?
A) T.C kimlik numarası               
B)Doğum yeri 
C) Doğum tarihi                          
D)Medeni hali

7. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının nedenlerinden biri değildir?
A. Atatürk'ün liderliği                                 
B. Düşmanların kuvvetsiz oluşu
C. Türk milletinin dayanışması                 
D. Türk milletinin azimli ve kararlı oluşu

8. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan oyunlardan biri değildir?
A. Tenis                    
B.Cirit                   
C. Okçuluk                 
D.Yağlı güreş

9. Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şehirden başlatmıştır?
A.Sivas                          
B. Samsun           
C. Amasya                     
D.Ankara

10. 1.İnönü savaşında Türk Milleti silah yönünden üstün olan hangi devlete karşı savaşmıştır?
A.  Yunanistan                   
B.  Rusya                  
C.  Almanya            
D.  Amerika

 

11. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile artık, millet seçtiği milletvekilleri ile devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Böylece Türk Devleti’nin temelleri atılmıştır.
Bu yeni durum Atatürk hangi sözü ile ifade etmiştir?
A.         Ne mutlu türküm diyene!            
B.         Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.
C.         Türk, öğün, çalış, güven!              
D.         Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
12. Milli Mücadele’de en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A.         I.İnönü                                     
B.         II. İnönü
C.         Sakarya Meydan savaşı         
D.         Büyük Taarruz
13. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal halkı bilinçlendirmek için bir çok  kongre
yapmıştır.  Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerden değildir?
A.  Sivas                     
B.Amasya                               
C.Erzurum                   
D.Denizli
14. “Aralarında kanbağı olan veya evlilik yoluyla birbirine bağlanan insanlara akraba denir.”
  Aşağıdakilerden hangisi akrabamız olamaz.?
A. Öğretmenimiz           
B.Amca                    
C.Hala                         
D.Teyze
15. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti yenildiği için ,Ülkemizin batısını Yunanlılar,Doğusunu Ermeniler, Güneyini Fransızlar işgal etmişlerdir?
A. Kurtuluş Savaşı                                           
B.  I.Dünya Savaşı
C. I.Balkan Savaşı                                           
D.  Traplusgarp Savaşı
16. Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir?
A. I. İnönü                   
B. II. İnönü                   
C. Sakarya Savaşı       
D.Büyük Taaruz
17. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında çaba harcayan komutanlardan değildir?
A. M.Kemal Atatürk             
B. Abdullah Gül               
C.Kazım Karabekir         
D.İsmet İnönü
18. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze uygun değildir?
A. Asker uğurlama                                          
B. Yılbaşı çamı süsleme
C. Bayram kutlama                                          
D. Düğün ve nişan törenleri

19.  Horon hangi yöremize ait bir halk oyunudur?
A- Marmara              
B- Ege                     
C- Karadeniz            
D- Güneydoğu

20.Sırplı bir öğrencinin Avusturya –Macaristan Veliahtını öldürmesiyle başlayan savaş hangisidir?
A-Çanakkale Savaşı 
B-Birinci dünya savaşı 
C-Çanakkale Savaşı   
D-İkinci Dünya Savaşı


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER