ANASAYFA
 


1-“Emrecan, Mine’ye ait olan günlük defterini kaza ile çamura düşürdü. Mine, arkadaşına hangi cevabı verirse hoşgörülü davranmış olabilir?
A-Daha dikkatli olabilirdin                  
B-Niçin dikkat etmedin?
C-Sen hep sakarlık yapıyorsun.
            D-Bilerek yapmadın, üzülme.

2-Aşağıdakilerden hangisi hoş görülmeyen davranışlardan biridir?
A- Yemeklerden sonra “Ellerine sağlık anneciğim” dememiz
B- Sabah uyanınca aile bireylerine “ Günaydın” dememiz
C- Arkadaşlarımızla sık sık kavga etmemiz
D- Yeni elbise giyen komşumuza “güle güle giy” dememiz

3-Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına verdiği kimlikte aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
A- Doğum yeri             
B- Kardeş adı              
C- Baba adı                 
D- Doğum yılı

4-Nüfus cüzdanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi zaman içerisinde değişmez?
A-Anne adı                  
B- Soyadı                    
C- Medeni hali             
D- Doğum tarihi

5-"Emine, kendisi gibi kıvırcık saçlı, mavi gözlü bir kardeşi olmasını istiyor."
        Buna göre Emine kardeşinde de olmasını istediği hangi özelliğinden bahsetmiştir?
A) duygusal özellikler                       
B) fiziksel özellikler   
C) sosyal özellikler           
D) düşünce farklılığı

6-Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimizden birisi değildir?
A- mutluluk                 
B- nefret                    
C- erkeklik                  
D- öfke
7-Hazırladığımız aile soy ağacında aşağıdakilerden hangisinin adı yazmaz?
A- Annemiz-babamızın             
B- Kardeşlerimizin       
C- Dedelerimiz-ninelerimizin     
D- Doğacak çocuklarımızın

8-Polis memurlarının kimlik kontrollerinde aşağıdaki belgelerden hangisini resmi kimlik belgesi olarak gösteremeyiz?
A- Nüfus cüzdanı                    
B- Ehliyet                    
C- Kütüphane giriş kartı          
D- Pasaport
9-Kaza geçirmiş ve ambulansa ihtiyacı olan bir yaralının nüfus cüzdanındaki hangi bilgiye öncelikli olarak ihtiyaç vardır?
A- Kan grubu               
B- Adı-soyadı              
C- Kimlik numarası                   
D- Doğum yeri
10-Aşağıdakilerden hangisine bakarak bir kişinin cinsiyeti hakkında bilgi edinemeyiz?
A- Nüfus cüzdanı rengi           
B- Fotoğrafı                
C- Doğum tarihi           
D- Adı

11-Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklarımız arasında yer almaz?
A-Mavi gözlülük                      
B-Uzun boyluluk                     
C- Esmer tenlilik                      
D- Güler yüzlülük

12-Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
A-Uzun boylu olmak                
B- Neşeli olmak                       
C- Sinirli olmak                                   
D- Duyarlı olmak

13-“Can ile Mehmet sınıf penceresinin açık ya da kapalı kalması ile ilgili olarak tartışmaya başladılar. Bir süre sonra Mehmet hızla odadan çıktı.”
        Yukarıdaki anlatıma göre Mehmet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A- Sakin                     
B- Sinirli                     
C- Hoşgörülü               
D- Kurnaz

14-.)  “Her Türk  vatandaşının bir ........................vardır. Araba kullanmak için de  bir .....................almalıyız.” Boşluklara gelebilecek uygun sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
A) nüfus cüzdanı - ehliyet         
B) ehliyeti - pasaport      
C) yeşilkartı - ehliyet  
D) nüfus cüzdanı - pasaport                                                                        

15-Aşağıdakilerden hangisi 15 yaşından sonra her insanın nüfus cüzdanında bulunması gerekir?
A- Bayrak resmi          
B-Fotoğrafı                 
C- Doğum yeri              
D- Baba adı

16-Hayatındaki önemli anların listesini yapan bir öğrencinin listesinde aşağıdakilerden hangisi daha önce yer alır?
A-Okula başladığı tarih                       
B- Okumayı öğrendiği gün                   
C- İlköğretimi bitirdiği tarih               
D- İlk takdir aldığı tarih

17.)  I. Konuşmaya başladı.  
     II. Okumayı öğrendi.

    III. Aydın Karacasu’da doğdu. 
    IV. Öğretmen oldu.

Yukarıda öğretmeninizin yaşamına ait bazı olaylar verilmiştir.
Bu olaylar hangi seçenekte oluş sırasına göre önceden sonraya doğru sıralanmıştır?

A) III – II – IV – I                 
B) III – I – II – IV     
C) III – IV – I – II     
D) III – I – IV - II

18.) “Ben, Ahmet BAŞAR’ım. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nun 4/A sınıfında okuyorum. Okul numaram 135. Öğretmenimin adı Halil POLAT’tır. Okulumu, sınıfımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum.”
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in eğitim özelliklerinden birisi değildir?
A) 4/A sınıfında okuması                    
B) Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda okuması
C) Okul numarasının 13 olması             
D) Okulunu, sınıfını ve arkadaşlarını çok sevmesi 

19.) “Otobüste yaşlı teyze ayaktayken, oturan bir çocuğu görmüş ve kendisine yer vermediği için biraz sinirlenmiş. Ama daha sonra çocuğa ait koltuk değneklerini görünce onun sakat olduğunu anlamış ve duyguları değişmiş.”
Yukarıdaki olaydan hangi sonuç çıkarılabilir?
A) Duygularımız düşüncelerimizi etkileyebilir.             
B) Olaylar karşısında hemen tepki göstermeliyiz.
C) İlk düşüncelerimiz her zaman doğrudur.                 
D) Otobüste yaşlılara yer vermemeliyiz.

20.) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden birisi olamaz?
A) Türk milletinin temel özelliklerini yansıtan birisidir.          
B) Her zaman savaşmayı seven birisidir.
C) Birleştirici ve bütünleştirici bir yapıya sahiptir.                  
D) Vatanını ve milletini seven birisidir.


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER