ANASAYFA
 


1. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgemizde bulunmaz?
A) adımız ve soyadımız
B) babamızın adı
C) boyumuz ve ağırlığımız
D) doğduğumuz yer ve tarih

2. Hangisi duygularımıza bir örnek değildir?
A) Hüzün
B) Spor yapmak
C) Sevinç
D) Heyecan

3. Nüfus cüzdanında biz ve ailemizle ilgili bilgiler vardır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
A) Doğum tarihi
B)Doğum yeri
C) Fobileri
D)Ana adı

4. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Anne
B) Büyükbaba
C) Baba
D) Çocuklar

5. Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yardım ederiz.
Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir?
A) Sevinç
B) Öfke
C) Acıma
D) Kin

6. Bireyleri diğer bireylerden ayıran özelliklere ne denir?
A) Benzerlik
B) Farklılık
C) Birey
D) Hoşgörü

7. " Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye...........................denir." cümlesini hangi seçe¬nek doğru tamamlar?
A) Nüfus cüzdanı
B) Paso
C) Doğum raporu
D) Öğrenci kimlik kartı

8. "Hoşgörü, toplumsal barışı ve...................... artırır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Dayanışmayı
B) Mutluluğu
C) Kavgaları
D) Sevgiyi

9. Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bireylerde görülmesi gereken özelliklerden değildir?
A) Sevgi
B) Saygı
C) Kurallara uymak
D) Sorumsuzluk

10. Herkeste farklı farklı olan, dünyada benzeri olmayan, çok önemli bir kimlik belgesi sayılan fiziksel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Parmak izi
B) Saç Rengi
C) Boy
D) Ses tonu

11. Hayvanlardan, bitkilerden hoşlanan bir çocuğun aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış olur?
A) Çiçekleri koruması
B) Kuşlara yem vermesi
C) Ağaç filizlerini koparması
D) Ağaç dikmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz?
A) Dedemiz
B) Annemiz
C) Amcamız
D) Öğretmenimiz

13. Kendi hayatımızla ilgili bir zaman cetveli hazırlarsak, aşağıdakilerden hangisini en sona koymalıyız?
A) Okula başladım.
B) 4.sınıfa geçtim.
C) Kozlu'da doğdum.
D) Okumayı öğrendim.

14. Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeri ve doğum tarihi birlikte verilmiştir?
A) Selanik–1881
B) Ankara–1881
C) İstanbul–1938
D) Selanik–1938

15. Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerimizden biridir?
A) tuttuğumuz takım
B)yaşadığımız şehir
C)TC. kimlik numaramız
D)göz rengimiz

16.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi engelli insanlara karşı toplumda oluşabilecek ön yargıları giderebilecek niteliktedir?
A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) Öfke ile kalkan zararla oturur.
C) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
D) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

17. Aşağıdakilerden hangisi resmi olarak düzenlenmiş kimlik belgelerinden biri değildir?
A) pasaport
B) ehliyet
C) evlilik cüzdanı
D) taraftar kimlik kartı

18. Bir yarışmada birinci olduğumuzda sevinir, başarılı bir yarış geçirdiğimizi düşünürüz. Böyle bir duygu yaşamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Yaşadıklarımız bizi olumsuz etkiler.
B) Yaşadığımız olaylar duygularımızı etkilemez.
C) Duygu ve düşünceler iç içedir.
D) Duygularımız yaşadığımız olaylara göre değişmez.

19. Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur?
A) öç
B) şefkat
C) intikam
D) nefret

20. Aşağıdakilerden hangisi ailemizle ilgili tarih çalışmasının amaçlarından biri değildir?
A) aile büyükleriyle ilgili bilgiler edinmek
B) ailenin geçmişiyle ilgili bilgiler edinmek
C) köklerimiz hakkında bilgilere ulaşmak
D) ailenin sahip olduğu arsa ve arazileri öğrenmek

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER