ANASAYFA
 


1-Osmanlı Devleti ittifak devletlerinin yanında hangi savaşa girmek zorunda kaldı?
A)1.Dünya Savaşı
B)2.Dünya Savaşı
C)1.İnönü Savaşı
D)Sakarya Savaşı

2-Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
A)Boğazlar bütün gemilere açılacaktı.
B)Ordunun büyük bir bölümü terhis edilip silahlarına el konulacaktı.
C)Azınlıkların cemiyetler kurmalarına izin verilecekti.
D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yeri işgal edebileceklerdi.

3-Aşağıdakilerden hangisi boğazların işgal edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
A)Boğazlar bütün gemilere açıldı.
B)Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısı kesildi.
C)İstanbul’un güvenliği tehlikeye düştü.
D)Ulaşım ve haberleşme araçlarına el kondu.

4-“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,bölünemez.” Bu karar hangi kongrede alınmıştır?
A)Sivas
B)Erzurum
C)Amasya
D)Samsun

5-T.B.M.M hangi tarihte nerede açıldı?
A)23 Nisan 1923-Ankara
B)23 Nisan 1922-Ankara
C)23 Nisan 1920-İstanbul
D)23 Nisan 1920-Ankara

6-Yeni Türk devletinin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
A)Gümrük
B)Kars
C)Gümrü
D)Moskova

7-Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın amaçları belirlendi?
A)Lozan Barış Antlaşması
B)Misak-ı Milli
C)Mudanya Antlaşması
D)Mondros Antlaşması

8-Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir,ileri!” demiştir.
A)1.Dünya Savaşı
B)Büyük Taarruz
C)2.İnönü Savaşı
D)Sakarya Savaşı

9-Devleti yönetme yetkisi hangi olaydan sonra milletin oldu?
A)Saltanatın Kaldırılması
B)Halifeliğin kaldırılması
C)Cumhuriyetin ilânı
D)T.B.M.M açılışı

10-Hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?
A)Atatürkçülük
B)Cumhuriyetçilik
C)Milliyetçilik
D)Halkçılık

11-Hangisi Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
A)Kıyafette değişiklik
B)Ölçülerde değişiklik
C)Milli ekonominin kurulması
D)Soyadı Kanunu

12-1. ve 2. İnönü savaşları kimlerle yapıldı?
A)İtalyanlar
B)İngilizler
C)Ermeniler
D)Yunanlılar

13-Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi hangi tarihte nerede başladı?
A)23 Nisan 1920-Ankara
B)19 Mayıs 1919 Samsun
C)19 Mayıs 1919-Amasya
D)19 Mayıs 1919-Sivas

14-Bugünkü Suriye sınırımız hangi antlaşma sonunda çizilmiştir?
A)Ankara
B)Kars
C)Moskova
D)Gümrü

15-Sovyetler Birliği Yeni Türk Devleti’ni ve onun haklarını hangi savaş sonunda tanımış oldu?
A)1.İnönü
B)Sakarya
C)2.İnönü
D)Büyük Taarruz

16-Hangi antlaşma sonucunda İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı?
A)Lozan
B)Kars
C)Ankara
D)Mudanya

17-Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı ve resmen tanındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mudanya
B)Mondros
C)Ankara
D)Lozan

18-Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitimin gözeteceği esaslardan değildir?
A)Öğretim birliğinin sağlanması
B)Eğitim programının bilimsel olmaması
C)Erkek ve kız çocukların eşitliği
D)Eğitim ve öğretimde disiplinin sağlanması

19-Saltanatın kaldırılmasını hangi olay hızlandırmıştır?
A)Cumhuriyetin ilanı
B)Anayasanın kabulü
C)Halifeliğin kaldırılması
D)Lozan antlaşmasına padişahın çağrılması

20-Kurtuluş Savaşı her yönüyle hangi olay sonucunda tamamlanmış oldu?
A)Lozan Barış Antlaşması
B)Büyük Taarruz
C)Saltanatın kaldırılması
D)Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER