ANASAYFA
 


 

YAŞ PROBLEMLERİ 5/1

1. Ayça ile annesinin yaşları toplamı 50’dir. Annesi Ayça'dan 28 yaş büyüktür. Ayça'nın annesi kaç yaşındadır?
A.35 
B. 39 
C. 42 
D. 45
...

2. 5 yıl önce 8 yaşında olan Oya. 4 yıl sonra kaç yaşında olur?
A. 13 
B. 15 
C. 17 
D. 19
...

3.Aralarında üçer yaş olan 3 arkadaşın yaşları toplamı 33 tür. En büyük olan kaç yaşındadır?
A.9 
B.14 
C. 16 
D. 12
...

4.Babasının yaşı Selda’nın yaşının 4 katından 3 yaş eksiktir. Yaşları toplamı 57 olduğuna göre Selda’nın babası kaç yaşındadır?
A. 38
B. 42
C.45 
D. 48
... 

5. Anne 33. kızı 6 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 4 katı olur?
A. 1
  B. 3 
C. 5 
D. 7
... 

6. Adnan 6 yaşında iken ablasının yaşı 10’du. Adnan 13 yaşında olduğuna göre ablası ile yaşları toplamı kaçtır?
A. 25
B. 28
C. 30 
D. 35
... 

7. Gaye 8 yaşındadır. 4 yıl sonra babası ile yaşları toplamı 51 olacaktır. Babası şimdi kaç yaşındadır?
A. 29
B. 35
C. 39 
D. 45
... 

8. İki kardeşin yaşları toplamı 21’dir. Büyük kardeşin yaşı küçüğün yaşının 2 katından 3 yaş eksiktir. Büyük kardeş kaç yaşındadır?
A. 13
B. 15
C. 17 
D. 19
... 

9. Ayşe, Gaye'den 4 yaş büyüktür. Yaşlan toplamı 26 olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?
A. 14
B. 15
C. 18 
D. 21
... 

10. Ablamla annemin yaşları toplamı 72’dir. Annemin yaşı ablamın yaşının 2 katıdır. Annemin yaşının dörtte biri kaçtır?
A. 12 
B. 15
C. 17 
D. 18
... 

11. Özge, Bilge'den 4 yaş büyük, Çağdaş'tan 3 yaş küçüktür. Üçünün yaşları toplamı 41 olduğuna göre Çağdaş kaç yaşındadır?
A. 14 
B. 17 
C.19 
D. 22
...

12. Ali ile annesinin yaşlarının toplamı 42, Ali ile babasının yaşları toplamı 47’dir. Ali'nin babası annesinden kaç yaş büyüktür?
A. 3 
B. 5 
C. 7 
D. 9
...

13. Bir anne 34, çocukları 5 ve 8 yaşlarındadır. Kaç yıl sonra çocukların yaşlarının toplamı annelerinin yaşına eşit olur?
A. 12 
B. 17 
C. 21 
D. 24
...

14. Annesinin yaşı Handan'ın yaşının 4 katıdan 9 yaş fazladır. Yaşları farkı 42 olduğuna göre Handan'ın annesi kaç yaşındadır?
A. 48 
B. 53 
C. 57 
D. 61
...

15. Aralarında ikişer yaş farkı olan 4 öğrencinin yaşları toplamı 40 tır. En büyük öğrenci kaç yaşındadır?
A. 13 B. 15 C.16 D. 18
... 

16. Onur ile Oya'nın yaşları toplamı 25, Oya ile Canan'ın 26 ve Onur ile Canan'ın 23 tür. Oya kaç yaşındadır?
A. 11
B. 12
C. 14 
D. 15
... 

17. Sinem 2 yaş küçük olsaydı Aynur ile yaşları eşit olacaktı. Yaşları toplamı 18 olduğuna göre Sinem kaç yaşındadır?
A. 8
B. 10
C. 12 
D. 14
... 

18. Annesinin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 fazladır. Yaşları toplamı 56 olduğuna göre anne kaç yaşındadır?
A. 34
B. 39
C. 43 
D. 45
... 

19. Ayşe ile dedesinin 3 yıl sonra yaşları toplamı 75 olacaktır. Dedesinin yaşı Ayşe'nin yaşının 4 katından 9 yaş fazladır. Ayşe'nin dedesi kaç yaşındadır?
A. 52
B. 57
C. 61 
D. 66
... 

20. Aralarında dörder yaş fark olan 3 kardeşin yaşları toplamı 36 dır. Büyük kardeş kaç yaşındadır?
A. 15
B. 16
C. 18 
D. 19...

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER