ANASAYFA
 


1. Aşağıdakilerden hangisi pozitif tamsayılar kümesidir?
A) {.....-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4......}
B) {1, 2, 3, 4, 5 ..........}
C) { ............-4, -3, -2, -1 }
D) { 0, 1, 2, 3, 4 ...................}

2. Tam sayılar kümesinin liste şeklindeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) { ..........., -3, -2, -1, 0 }
B) {0, 2, 3, 4, ................}
C) { ........-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 .........}
D) { -3, -2, -1, 0, 2, 3 }

3. Sayı doğrusunda -2 ile +7 arasında kaç tam sayı vardır?
A) 5                 B) 8
C) 9                 D) 10

4. Sayı doğrusunda, aşağıdaki sayılardan hangisine karşılık gelen nokta, (sıfır) başlangıç noktasına en uzakta yer alır?
A) 11               B) 7
C) -10             D) -12

5. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) -11 < -17 < 0 < +14
B) -18 <-16 < +15 < +13
C) 0 < +8 < -15 < +18
D) -16 < -13 <0 < +7

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) |- 118| > -115 > 114
B) |- 118| > 114 > -115
C) 114 > |- 118| > -115
D) 114 > -115 > |- 117|

7. Ufuk’un 80 YTL’si vardır. 18 YTL’ye kravat, 25 YTL’ye gömlek ve 60 YTL’ye
takım elbise almak istiyor. Bunları alabilmesi için kaç YTL’ye ihtiyacı vardır?
A) 13               B) 23
C) 27               D) 3

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) | +18 | > | -8|
B) | +21| = |-21|
C) |-140| < 140
D) |-18| < |-20|

9. 4 + (-6) - (-8) işleminin sonucu kaçtır?
A) -10             B) - 4
C) 2                 D) 6

10. (-8) + (+7) işleminin sonucu kaçtır?
A) -1               B) +1
C) -15             D) +15

11. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) (-12) - (-18) = - 30
B) (-7) + (-11) = - 18
C) (+19) - (-11) + 30
D) (+21) + (-13) = +8

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En büyük negatif tam sayı -1’dir.
B) En küçük pozitif sayı +1’dir.
C) -8 sayısının mutlak değeri 8’dir.
D) Tam sayılar kümesi IN ile gösterilir.

13. (-136) sayısının toplama işlemine göre tersi a ve (+140) sayısının toplama işlemine göre tersi b dir.
Buna göre a+b kaçtır?
A) 276             B) 4
C) -4               D) -276

14. Sayı doğrusu üzerinde -9 ile +18 arasında kaç birim uzaklık vardır?
A) 9                 B) 18
C) 27               D) 36

15. Aşağıdaki tam sayıların en küçüğü hangisidir?
A) -7               B) +7
C) 0                 D) -3

16. (+7)-(-3) işleminin sonucu kaçtır?
A) -7               B) +7
C) 0                 D) -3

17. (-38)+(-5)+(-2)+(-1) işleminin sonucu kaçtır?
A) -46             B) -42
C) -30             D) 30

18. -8 ile + 10 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
A)27                B) 19
C) 17               D) 16

19. [(+9)-(-6)]-[(-7)+(-10)] işleminin sonucu kaçtır?
A)-14              B) -2
C) 17               D) 32

20. (+12)+(+5)+(+18) işleminin sonucu kaçtır?
A) 30               B) 35
C) 37               D) 40

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER