ANASAYFA
 


1- 0,023 +0,0023  işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,0026                                                       
B) 0,0046
C) 0,0253                                                       
D) 0,256

2- 2,978+0,19 işleminin sonucu kaçtır?
A) 2,058                                                    
B) 2,158
C) 3,168                                                    
D) 3,268

3- 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25                                                       
B) 2,55
C) 1                                                         
D) 12

4- 9,009-0,99 işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,09                                              
B) 1,98
C) 8,19                                             
D) 8,019

5-  24,06 sayısı hangisine eşittir?
A) 2406/100                               
B) 2406/10
C) 24/1006/10                         
D) 2406/1000

6-   0, 124 + 2, 6 =?   sonucu hangisidir?
A)  2, 724                      
B)    2, 324                      
C)   2, 124                      
D)  0, 384

7-    0, 62 + 3, 1 + 4, 02    sonucu hangisidir?
A)   4, 74                       
B)  6, 74                          
C)  7, 54                         
D)   7, 74     

8-    15, 8 + 6, a78  = 22, 278           olduğuna göre a kaçtır?
A)   1                              
B)   2                               
C)  3                              
D)  4

9-      12, 003 + 21, 397   işleminin sonucu kaçtır?
A)   2, 350                  
B)   23, 400                     
C)   9, 4                         
D)    33, 400   

 

10-       2 + 0, 2 + 0, 02      işleminin sonucu kaçtır?
A)    0, 222                 
B)   2, 22                        
C)   22, 2                        
D)   222    
  
11-        3, 6 + 2, 4 + ∆ = 7, 8   olması için ∆ yerine hangisi yazılmalıdır?
A)  1, 7                     
B)  1, 8                             
C)  1, 9                          
D)   2, 8  

12- Ben 39,8 kg ağırlığındayım. Ablam 43,7 kg ve annem 63,8 kg'dır. Üçümüzün toplam kütlesi kaç kg' dır?
A) 145,23
C) 147,2
B)145,3
D)147,3

13- Bir inşaat için 86,87 ton çimento, 153,48 ton çakıl, 72,712 ton demir kullanılmıştır. Bu inşaatta kaç ton mal­zeme kullanılmıştır?
A) 313,062
B)311,962
C)301,962
D)200,962

14- 33,4 + 33,04 + 33,004 işleminde top lam kaçtır?
A) 99,8
B) 99,04
C) 99,444
D) 99,044

15- 2,2020 - 2,202 işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,998
B)  0
C) 0,9998 .      
D) 0,008

16- 286,678 - A = 123,104 işleminde A sayısı kaçtır?
A) 409,782 
B)162,574
C) 163,504
D) 163,574

17- Gonca'nın 35,750 YTL'si vardı. 5,350 YTL'sine kitap, 10,500 YTL'sine dolma kalem aldı. Gonca'nın kaç YTL'si kaldı?
A) 19,900
B) 19,100
C) 19,600
D) 18,900

18- 4,28 + 3,08 + * = 9,42 işleminde  *  kaç.   tır?
A) 2,006
B) 5,14
C)2,06
D)7,36

19- Babam, 455,55 YTL'ye televizyon aldı. 255,55 YTL'sini peşin ödedi. Geriye kaç YTL kaldı?
A) 200
B) 255
C)200,55
D)255,55

20- Bir kamyonet 1876,4 kg'dır. Bir otomobil ise 1276,2 kg geliyor. Aralarındaki fark kaç kg' dır?
A) 1600,2
B) 602
C)676,2
D)600,2

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER