ANASAYFA
 


1. Bir sınıftaki öğrencilerin tümü İngilizce veya Almanca kurslarından en az birine katılmaktadır. Bu öğrencilerin 25’i Almanca, 23’ü İngilizce kursuna gidiyor. Bunlardan 15’i her iki kursa da gittiğine göre, sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 15
B) 23
C) 25
D) 33
2. 6/B sınıfının mevcudu 40’tır. Bu sınıfta 8 öğrenci spor yapmamaktadır. Spor yapanların 18’i futbol, 20’si basketbol oynamaktadır. Yalnız  basketbol oynayan kaç öğrenci vardır?
A) 12
B)14
C) 24
D) 28
3. . Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
A) Haftanın günleri
B) Dört ayaklı tavuklar
C) 4’ten küçük tek doğal sayılar
D) Yaz mevsiminin ayları
4. A = {b, e, r, k} kümesinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
5. A= {a, b} kümesinin tüm alt kümeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) {a}, {b}
B) ∅, {0}, {b}
C) {a}, {b}, {a,b}
D) ∅, {a}, {b}, {a,b}
6. A ve B iki küme olmak üzere, s(A∪B) = 15 ve s(A∩B) = 7’dir. Buna göre, s(A) + s(B) kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 14
D) 22
7. A ve B iki küme olmak üzere, s(A \ B) = 4 , s(B \ A) = 7 ve s(A∩B) = 3 ise s(A∪B) kaçtır?
A) 8
B) 10
C) 11
D) 14
8. A ve B iki küme olmak üzere, A\ B = {2, 3, 4} ve A∪B = { 2, 3, 4, 5, 6, 7} ise B kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir?
A) {4, 5, 6}
B) {6, 7}
C) {5, 6, 7}
D) {2, 3}
9. A= {4, 5, 6} , B = {3, 5, 6, 7} ve C = {3, 4} olduğuna göre, A∪(B∪C) kümesi kaç elemanlıdır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 10
10. “kalemlik” sözcüğünün harflerinin kümesi kaç elemanlıdır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8


11. “4007323147” sayısının rakamlarından oluşan küme A ve B = {1, 4, 7} olduğuna
göre, A∪B kümesi kaç elemanlıdır?
A) 6
B) 7
C) 10
D) 13
12. 30 kişilik bir sınıfta bulunan öğrencilerden 15’i basketbol, 17’si futbol oynamaktadır. 6 öğrenci hem futbol hem de basketbol oynadığına göre, bu iki sporu da yapmayan kaç öğrenci vardır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
13.   A={9,b,6,3}   B={8,3,a,9}   kümeleri veriliyor. A=B olduğuna  göre a+b toplamı kaçtır?
A) 10              
B)12               
C)14               
D)16
14.    Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
A) {0}
B) { Ardışık çift doğal sayılar }
C) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
D) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }
15.   Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir fazla alıyor. Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?
A) Yarısı kadar artar
B) Kendisi kadar artar.
C) iki katı kadar artar.
D) Sekiz artar.
16.   A ve B denk kümelerdir. s(A = 250 s(AÇB) = 150 ise s(B)=?
A) 200            
B) 300            
C) 350            
D400
17.    “KIRKAYAK” kelimesindeki harflerin kümesi kaç elemanlıdır?
A)8          
B)4                    
C)5                 
D)6
18.  A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.A\B =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) B\A=B
B) A∩B=0
C) S(A U B)=s(A) + s(B)
D) B C A
19-  K={1,2,3,4,5,6}  ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K Ç L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1,2,3,4,5}                         
B) {1,3,5,7,9} 
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}           
D) {1,3,5}
20.  A ve B ayrık kümelerdir.    S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?
A) 4                            
B) 6                
C)8                 
D)10

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER