ANASAYFA
 


1.  1 +  = ?            İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?          
A)            B)      
C)           D)
2.  5+işleminin sonucu hangisidir?
A)            B)     
C)           D)
3.          +  işleminin sonucu kaçtır?

A)                     B)             
C)                   D)
4.          +  işleminin sonucu kaçtır?

A)                     B)             
C)                   D)
5.          +  işleminin sonucu kaçtır?

A)                     B)             
C)                    D)

6.          +  işleminin sonucu kaçtır?

A)                     B)             
C)                     D)
7.     eşitliğine göre;  yerine hangi kesir sayısı gelmelidir?
A)                  B)                       
C)                  D)
8.  + += ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)                B)                           
C)               D)

9. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

10. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

11.  Babası, Emre’ye bahçedeki çiti boyamasını söylemiş. Emre, çitin  ‘ ini kırmızıya  ‘ ini   maviye boyamış. Emre çitin kaçta kaçını boyamıştır?

12.  Bir günün ‘sini uykuda  ‘ini okulda
geçiriyorum. Bir günün kaçta kaçını uykuda ve okulda geçiriyorum?

13.  Paramın  ‘si ile   ‘ ini harcadım. Harcadığım para bütün paramın kaçta kaçıdır?

14.  Bir top kumaşın  ‘si ile  ‘i satılmıştır. Satılan kumaş bütün kumaşın kaçta kaçıdır?

15.  Bahçemizin  ‘ine gül, ’sine lale, geriye                                    
kalan kısmına da sebze diktik. Çiçek diktiğimiz kısım bahçemizin kaçta kaçıdır?

16.  Berke kitabının önce ‘ini sonra da‘sini okudu.  Okunan kısım kitabın kaçta kaçıdır?

17.  Can, sabah kutudaki sütün ‘ini akşam da  ‘ünü  içmiştir. Can şişedeki sütün kaçta kaçını içmiştir?

18.  Bir bidon suyun önce  ‘si sonra ü
harcanmıştır. Harcanan su bidondaki suyun kaçta kaçıdır?

19.  Balonlarımın önce ‘ü sonra ‘i  daha sonra da  ‘si patladı. Patlayan balonlar tüm balonların kaçta kaçıdır?

20.  Bizim sınıftaki öğrencilerin   ‘i resim,    ‘ ü müzik ve     ‘ matematik kursuna gidiyor.Kursa giden öğrenciler sınıf mevcudumuzun kaçta kaçıdır?


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER