ANASAYFA
 


1-

 

Eşit parçalara ayrılmış düzgün altıgenin taralı kısmını, aşağıdaki kesirlerden hangisi ifade eder?
A)                   B)        
C)                   D)

2-  1 tam sayılı kesrinin şekille gösterilişi hangisidir?

A)

 

   B)                                  

 

C)

 

D)               

 

 3. Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür?
A)                           B)              
C)                            D)   

4.     ,,, kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)         
B)         
 C)          
D)

5. , , ,  kesirlerini büyükten küçüğe sıraladığımızda baştan ikinci kesir hangisi olur?
A)                             B)                 
C)                             D)

6.  Aşağıdaki kesirlerden kaç tanesi bileşik kesirdir?
, , ,

A)  2      B)  3 C)  4           D)  5
7.  Aşağıdaki kesirlerden hangisi birim kesirdir?

A)                B)  

C)               D)  
8.  Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

A)              B)  

C)               D)  
9.   kesrinin en sade şekli kaçtır?

A)

 

10.  kesrinin tamsayılı kesir olarak yazılışı kaçtır?
A)

11.  kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)                    B)                   
C)                   D)  

 

12.     kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)                    B)                  
C)                   D)   

 

13.  Bir bakkal  90 yumurtanın önce’ini sonra kalan yumurtanın ünü sattığına göre kaç yumurta kalır?

A)  60                                B)  20

C)  24                                D)  36

14.    ’102 olan sayının tamamı kaçtır ?

A)  272                              B)  34

C)  24                                D)  170

 

15.  Aşağıdaki kesirlerden hangisi kesrine denk değildir?

  A)            B)           
C)            D)  

 

16. ,   ,   ,   ,           Verilen kesirleri küçükten  büyüğe doğru sıralayınca ilk   sırada hangisi yer alır?

A)             B)            
C)               D)  

 

17. Bir pastanın ’sini arkadaşlarım, kalan pastanın ’ünü de ben yedim. Ben pastanın kaçta kaçını yemiş oldum?
A)                    B)                 
C)                      D)  

18.  kesrinin bileşik kesre çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

19. 

Yukarıda verilen kesirlerden hangileri basit kesirdir?
A)  I- II- III     
B)  II- IV- V    
C)  II- III- IV    
D)  I- III

 

 

20. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde hangi kesir sayısı gösterilmiştir?

A)   3             B)   2  
C)   2             D)   1

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER