ANASAYFA
 


1) Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır?
A) 4         B) 6        
C) 8         D) 10

2) (-3x+5) ile (x-7) cebirsel ifadelerinin toplamı kaçtır?
A) 2x-2           B) -2x-2         
C) -2x2           D) 2x2

3) 6a - 7b + 9 - 2a cebirsel ifadesi veriliyor.Bu ifadede kaç tane terim vardır?
A) 4                 B) 5        
C) 6                 D) 7

4) -(x-9)+2(4-3x)+8x cebirsel ifadesinin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)   -7x+8x+17              B) +x+17               
C) x+17                          D) 8x+17  

5) -(-x-5)+(-3x+3)-(5-2x)-3(-5x-1) cebirsel ifadesinin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) +15x+6                     B) 15x+6
C) 5x+6                          D) 17 x+6      

6) Bir kenarının uzunluğu x2 olan karenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) A=x4                  B) A=4. x              
C) A=2.x4               D) A=2.x2

7) Bir kenarının uzunluğu 3x olan karenin  çevresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Ç=12x                       B) Ç=9x 
C) Ç=4x                         D) Ç=15x

8) Bir kenarının uzunluğu x+5 olan karenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) A=x2+5x+20    
B) A=x2+5x+25            
C) A=x2+10x+20          
D) A=x2+10x+25

9) Kısa kenarı x, uzun kenarı x2 olan dikdörtgenin çevresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Ç=2x2
B) Ç=2x+2x  
C) Ç=2x2+2x                 
D) Ç=4x2+x
10) Kısa kenarı 3, uzun kenarı 2x2 olan dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) A=6x2               
B) A=3x2       
C) A=8x2               
D) A=4x2

11) Kısa kenarı 3, uzun kenarı 2x2 olan dikdörtgenin çevresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Ç=2x2+6   
B) Ç=4x2+4           
C) Ç=6x2+
4     
D) Ç=4x2+6

12) Ebru’nun yaşının 5 katının 2 eksiğinin cebirsel ifadesi nedir ?
A) 5y-2           B) -5y-2         
C) 5y+2          D) 5yx2

13) 3,6,9,12… sayı örüntüsüne göre 6. adımlarında ki sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4                 B) 5        
C) 6                 D) 7

14) Bir  sayının 9 fazlası ifadesine karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) b+18                  B) b+9   
C) bx9                    D) bx18

15) Bir sayının 3 katının 17 fazlası ifadesine karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x+17                        B) 3+x17       
C) 3x17                  D) 3x-17

 

16) Bir sayının 5 eksiğinin yarısı 34'tür.Cebirsel ifadesindeki bilinmeyen sayıyı bulalım.
A) 43              B) 5 3     
C) 6 3              D) 73

17)  2 , 4 , 6 , 8 …  örüntüsüne  karşılık gelen cebirsel ifade hangisidir?
A) 2n              B) 4n              
C) 2+n            D) 4+n

18)  3 , 7 , 11 , 15 sayı örüntüsünde karşılık gelen cebirsel ifade hangisidir?
A) 4n+1          B) 4n-2          
C) 4n+2          D) 4n-1

19)  0 , 3 , 6 , 9 … örüntüsüne karşılık gelen cebirsel ifade hangisidir?
 A) 3n             B)n+3       
C) 6n-3           D) 3n-3

20) 5ab-7b+4a cebirsel ifadesindeki katsayılar toplamını kaçtır?
A) 4                B) 2        
C) 6                 D) 3

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan BİÇER