ANASAYFA
 


1. O ve AB kan gruplarını aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

2.


Yukarıdaki şekilde gösterilen uzun kemik için hangisi yanlıştır?A)
  4 numara eklem kıkırdağı  
B)
3 numara sarı kemik iliği
C)  5 numara sert doku           
D)
1 numara kemik zarı

3.                       K

 

              A       B        C       D       E                                                       

 

Ampulün parlaklığının artması için (K) ucu hangi noktaya dokundurulmalıdır?

   A)    C       B)           C)     E         D)     B

4.

          
 Yukarıda canlının bazı kısımlarından alındığı K, L ve M kemikleri görülmektedir. 
   Buna göre, bu kemikler canlının hangi kısımlarından alınmış olabilir? 
           K                   L                  M    
  
   A) Omurga kemiği   Kafatası kemiği       Ön kol kemiği
   B) Baldır kemiği      Kafatası kemiği       Bilek kemiği
   C) Pazı kemiği         Ayak tarak kem.      Kalça kemiği
   D) El parmak kem.   Kaval kemiği           Köprücük kemiği
 

5. Aynı metalden yapılmış aşağıdaki iletken tellerden direnci en küçük olan hangisidir? (L: uzunluk; S: dik kesit alanı)
2L                                    2L
       A)                              2S           B)                                S/2                                                                                   

 

                L                                         L

      C)               2S                      D)                  3S

6. Aşağıdaki basit kalp şekline göre,.                
                    büyük dolaşım kaç numaralı
                    
                    odacıktan başlar, kaç numaralı odacıkta biter?
                  
 
     A)  1 den başlar 3 de biter.     
B)
  3 den başlar 2 de biter.

    C)  2 den başlar 3 de biter.      
D)
 4 den başlar 1 de biter.

7. İnsan iskeletinde verilen kemiklerden hangileri yan yanadır?

A) Kaval kemiği – Baldır kemiği     
B)
Baldır kemiği – Pazı kemiği
C) Uyluk kemiği – Dirsek kemiği     
D)
Uyluk kemiği – Önkol kemiği

8.    X: en küçük yapı taşı atomdur
Y: Farklı cins atomlardan oluşan saf maddedir.
Z: Özelliği her yerde aynı yada farklı olabilir.
Buna göre  aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

   X              Y             Z
A)     Element         Bileşik           Karışım
 B)    Karışım           Element        Bileşik
 C)    Element          Bileşik          Molekül
 D)    Bileşik            Element        Karışım

 

9.  Bülent öğretmen  6/C ve 6/D sınıfı ile ders işlerken Ampul parlaklığının iletkenin boyu ile değiştiğini anlatan bir şarkı söylüyor. Şarkının  sözleri aşağıdaki gibidir.
      İletkenin boyu artar ise Parlaklık azalır bizim ampulde
İletkenin boyu kısalır ise Parlaklık da artar bizim ampulde


Daha sonra öğrencilerine aynı şarkının sözlerini dirence göre         yazmalarını istiyor. Şarkının yeni sözleri nasıl olmalıdır?
  
   A) İletkenin boyu artar ise  Direnç azalır bizim ampulde
İletkenin boyu kısalır ise Direnç de artar bizim ampulde
   B)  İletkenin boyu artar ise  Direnç azalır bizim ampulde
İletkenin boyu kısalır ise Direnç de azalır bizim ampulde
   C)  İletkenin boyu artar ise  Direnç artar bizim ampulde
İletkenin boyu kısalır ise Direnç de azalır bizim ampulde
   D)  İletkenin boyu artar ise  Direnç artar bizim ampulde
İletkenin boyu kısalır ise Direnç de artar bizim ampulde

10. Bir telin direncinin, telin uzunluğuna bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrencinin ne yapması gerekir?

A) Telin cinsini, uzunluğunu aynı tutup kalınlığını değiştirir 
  B) Telin cinsini ve kalınlığını sabit tutup,uzunluğunu değiştirir
  C) Telin uzunluğunu sabit tutup, cinsi ve kalınlığını değiştirir.
D) Telin cinsi, uzunluğu ve kalınlığını sabit tutmalıdır.

11. Aşağıdakilerden  hangisi tüm kasların ortak özelliğidir?
      
        A)  Kasılıp gevşeme                
B)
İstemsiz çalışma 
 
        C)  Hızlı kasılma                     
 D)  Çabuk yorulma

12.

Madde

İletken

Yalıtkan

Seramik

 

+

Bakır

+

 

Hava

 

+

Plastik

 

+

Tuzlu su

+

 

Saf su

 

+

Çinko

+

 

                          
Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulamaz? 

 A) Her katı madde elektrik enerjisini iletir mi?
B) Her sıvı madde elektrik enerjisini iletir mi?
C) Hangi maddeler elektrik güvenliğini sağlamak  için kullanılabilir?
D) Metallerin elektrik akımına karşı zorluk derecesi aynı mıdır?

13.
        I- Akciğer atardamarı       II-  Akciğer toplardamarı

III- Aort atardamarı           IV-  Ana toplardamar

Yukarıdaki damarlardan hangilerinde oksijence zengin kan bulunur?

A)     II-III       B)     I-III       
C)
      III-IV       D)   I-IV

14.
          I-  Hızlı çalışır.                   III-  Sürekli çalışır.        

II-  Yorulmaz.             IV-  Kırmızı renklidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili kasların özelliklerindendir

   A)   I –II       B)   II-III        
C)
   I-III          D)   I-IV

15.
      I -  Sütün ekşimesi       
     II-   Mumun erimesi
III-   Camın kırılması
IV-   Elmanın çürümesi
V-  Soğanın doğranması

Yukarıdaki olayların gruplandırılması aşağıdakilerin  hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Fiziksel              Kimyasal

A)      I – II                    III- IV- V
B)      II- III- V              I- IV
C)      I- III                    IV- V-II
D)      III- V                   I- II – IV

16. Gazların, katı ve sıvılara göre daha kolay genleşmesinin ve sıkışmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
  A)  Aynı tür atomlardan oluşması
  B)  Tanecikleri arasında büyük boşlukların olması
  C)  Saf madde olması
  D)  Atomların küre şeklinde olması

17. Elektrik çarpması, elektrik enerjisinin vücuda bir noktadan girip başka bir noktadan yere ulaşmasıdır. Bu tanıma göre elektrik tellerinde duran kuşların çarpılmamasının sebebi hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Kuşları elektrik çarpmaz.   
  
   B) Kuşlar yalıtkan oldukları için elektrik akımını iletmez.

 C) Kuş yere yada başka bir yüzeye temas etmediği için vücuda giren elektrik başka bir noktadan  devreyi tamamlayamaz.

 D) Kuş iletken olduğu için vücuduna giren elektrik  havaya geçmiş, bu nedenle kuş çarpılmamıştır.

18. Sağ karıncık __X__  Akciğer kılcalları __Y__  Sol kulakçık
 
Yukarıda   küçük kan dolaşımı gösterilmiştir.Buna göre X ve Y yerine hangileri yazılmalıdır?

                       X                           Y                                                             
A)  
Aort atardamarı               Akciğer atardamarı
 B)  Akciğer atardamarı           Aort atardamarı
C)  Akciğer atardamarı           Akciğer toplardamarı
 D)  Üst ana toplardamar         Akciğer atardamarı

19.


Yukarıdaki elektrik devresinde hangisi yapılırsa  ampullerin parlaklığı azalır?

A)  Devreye bir tane daha pil bağlamak
B)  Telin kalınlığını azaltmak
C)  Telin uzunluğunu azaltmak
D)  Devredeki ampullerden birini çıkartmak

 

20. Kandaki akyuvarların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
.
A)  Vücuda giren mikropları yok eder.
B)  Hücrelere oksijen taşır
C)  Kanın pıhtılaşmasını sağlar
D)  Hücrelerde oluşan artık maddeleri taşır.1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER