ANASAYFA
 


1-            I-             İletkenin kesit alanı
                II-            İletkenin boyu
                III-          İletkenin sertliği
                IV-          İletkenin cinsi
                Bir iletkenin direnci yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?
A- III                                    
B- IV                                     
C- I-II-III                       
D- I-II-IV

2-            Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A-Elektrik anahtarı devreyi açıp kapatmaya yarar.
B-Pil devreye elektrik akımı sağlar.
C-Akım geçiren maddelere iletken denir.
D-Üreteç olarak sadece pil kullanılır.

3-            Aşağıdakilerden hangisi virüslerin sebep olduğu bir hastalık değildir?
A-Kızamık                                           
B-AIDS                                
C-Kolera                                       
D-Çiçek

4-            Bir iletkenin içindeki elektronların hareketine ne denir?
A-Direnç                              
B-Elektrik akımı  
C-Su akımı                    
D-Voltaj

5-            Bir bakır telin direnciyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Uzunluğu arttıkça artar.                                                               
B-Kalınlığı arttıkça artar
C-Kütlesine bağlı olarak değişir                                      
D-Bulunduğu yere göre değişir

6-            Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin sebep olduğu bir hastalık değildir?
A-Verem                                              
B-Şarbon                                             
C-Kuduz                                       
D-Difteri

7-            Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hızlı kasılmaları                                              
B-İstemli çalışmalar.
C-Çabuk yorulmaları                          
D-Enerji kullanmaları

8-            İskelet sisteminin gelişimi için aşağıdakilerden hangileri diğerlerine göre daha çok   gereklidir?
A- D vitamini        –             Madensel tuzlar   –             Yağ
B- D vitamini        –             Madensel tuzlar   –             Nişasta
C- D vitamini        –             Madensel tuzlar   –             Protein
D- D vitamini        –             Protein                          –      Nişasta

9-            Yeni doğmuş bir bebek iskeletinde kıkırdak yapı daha fazladır. Bebek büyüdükçe               kıkırdak doku sertleşerek kemik yapıyı oluşturur.
                Kıkırdak dokunun kemikleşerek sertleşmesinin temel nedeni hangisidir?
A-Protein sentezlenmesi      
B-Yapısına su katılması
C-Madensel tuz depolanması          
D-Bölünerek çoğalması

10-          Kanın kalpten atardamara her pompalanışında damarda yarattığı şişmeye, vuruş            etkisine ne denir?
A-Tansiyon                                        
B-Nabız
C-Küçük kan dolaşımı                       
D-Büyük kan dolaşımı

11-          Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sisteminin görevlerindendir?
                I-             Zararlı maddeleri böbreklere ve akciğerlere taşımak
                II-            Vücut ısısını ayarlamak
                III-          Oksijeni hücrelere taşımak
A- I-II                                           
B- II-III                                 
C- I-III                                  
D- I-II-III

12-          Kızamığı geçiren bir insan tekrar bu hastalığa neden yakalanmaz?
I-      Aktif bağışıklık kazandığından,
II-            Pasif bağışıklık kazandığından,
III-          Doğal bağışıklık kazandığından.
A- I-II-III                                             
B- III                                     
C- II                                      
D- I

13-          Aşağıdakilerden hangisi aşının özelliği değildir?

A-Koruyucu özelliğe sahip olma                                    
B-Hastalıktan önce yapılma
C-Antikorları yok etme                                                                     
D-Bağışıklık sağlama

14-          Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarın görevi değildir?
A-Kanın akışını kolaylaştırmak                       
B-Hücrelere besin vermek
C-Hücrelere oksijen sağlamak                                                         

       D-Hücrelerdeki karbondioksiti almak

15-          Kalbimizin çalışması sırasında sağ karıncık gevşerken ne olur?
A-Sol kulakçığa kirli kan dolar
B-Kirli kan sol karıncığa geçer
C-Sağ kulakçıktan akciğerlere kirli kan gider
D-Kirli kan sağ karıncığa geçer

16-          Kalbin yapısı ve çalışmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri          doğru yazılmıştır?
I-             Kalp, isteğimiz dışında çalışan kırmızı kaslardan yapılmıştır.
II-            Kalpten vücudumuza pompalanan kan kulakçıklardan çıkar.
III-          Kalbin kulakçık ve karıncıkları birbirine zıt çalışır.
A- I                       
B- I-II                    
C- I-III            
D- II-III

17-          Kan serumunun yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
I-             Mineraller
II-            Akyuvarlar
III-          Sindirilmiş besinler

A- I-II                   
B- II                                       
C- I-III                   
D- I-II-III

18-          Aşağıdakilerden hangisi kanın koruma ile ilgili görevidir?
A-Sindirilmiş besin taşıması                                                            
B-Akyuvarlarının antikor üretmesi
C-Vücut ısısını ayarlaması                                                
D-Pıhtılaşmayı sağlaması

19-          Kan pulcuklarının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kanamayı durdurur                                                                      
B-Oksijen taşır
C-Enfeksiyonlarla mücadele eder                                   
D-Plâzmadaki suyun miktarını ayarlar

20-          X             →           Mikroplara karşı vücudu koruma
Y             →           Hücrelere oksijen taşıma
Z             →           Kanın pıhtılaşmasını sağlama
                Yukarıda görevleri belirtilmiş kana ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde     doğrudur?

                    X                              Y                                              Z
A-           Akyuvar               Alyuvar                 Kan pulcukları  
B-            Kan pulcukları     Alyuvar                Akyuvar
C-            Akyuvar               Kan pulcukları     Alyuvar
D-           Alyuvar                Akyuvar                Kan pulcukları
1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER