ANASAYFA
 


1.         Ses dalgaları iç kulağa,iç kulaktaki hangi kısımla alınır?
A)        Üzengi kemiği ile
B)        Oval pencere ile
C)        Yuvarlak pencere ile
D)        Salyangozla

2.         Yanıcı,batıcı,sancıma biçiminde algılanan hangi duyudur?
A)        Acı
B)        Ağrı
C)        Basınç
D)        Dokunma

3.         İnsanda burun hangisini yapmaz
A)        Akciğerlere giden havayı ısıtır.
B)        Havayı kıl ve makusla temizler.
C)        Havayı nemlendirir.
D)        Havayı azaltır,önler.

4.         Dilimizin ucu ve gerisi hangilerini sağlıklı algılar?
A)        Ekşi-Tatlı
B)        Tuzlu-Ekşi
C)        Acı-Tuzlu
D)        Tatlı-Acı

5.         Kulağımızın hangi kısmı,oval pencere yoluyla gelen ses dalgalarını salyangoza iletir?
A)        Yarım daire kanalları
B)        Östaki borusu
C)        Üzengi
D)        Dalız

6.         Aşağıdakilerden hangisi derimizin görevlerinden değildir
A)        Vücudu dış etkilerden korumak
B)        Solunuma yardımcı olmak
C)        Boşaltıma yardımcı olmak
D)        Vücuda şekil vermek

7.         Sert tabakanın gözün ön tarafında bulunan kısmına ne ad verilir?
A)        Ağ tabaka
B)        Saydam tabaka
C)        Göz merceği
D)        Göz bebeği

8.         Gözde duyu hücreleri( Fotoreseptör)nerede yer alırlar?
A)        Ağ tabaka
B)        Saydam tabaka
C)        Sert tabaka
D)        Damar tabaka

9.         Göz kusurlarından hangisi,silindirik mercekle düzeltilebilir?
A)        Miyop
B)        Şaşılık
C)        Hipermetrop
D)        Astigmatizm

10.       Göz kusurları için hangisi doğrudur?
A)        Miyop göz yakınsak mercekle düzeltilir
B)        Hipermetrop göz yakını iyi görür
C)        Astigmat göz korneanın küreselliğinin bozulmasıyla oluşur.
D)        Miyop göz ekseni kısadır.

11.       Elektriklenme ile yazılanlardan hangileri doğrudur?
I.          Sürtmeyle elektriklenme de biri pozitif,diğeri negatif yüklenen iki cisim bulunur.
II.        Dokunmayla elektriklenmede yüklü cisim,yüksüz cisme kendi yükü ile yükler.
III.       Etkiyle sürekli yüklenen elektroskopun,yükü yaklaştırılanın yükü ile zıttır
A)        I-II-III
B)        I-II
C)        I-III
D)        II-III                                                                                                                                                                                               

12.       Denizin içindeki canlılar,gök gürültüsünü duyabilirler mi?
A)        Su sesi yansıtır
B)        Duyamazlar
C)        Su,sesi iletmez.
D)        Duyar

13.       Hangisini daha geç algılarız?
A)        Şimşek
B)        Gök gürültüsü
C)        Yıldırım
D)        Işık

14.       Aşağıdaki organlardan hangisinin hareketi istem dışı hareket değildir?
A)        Midenin hareketi
B)        Bacağın hareketi
C)        Bağırsakların hareketi
D)        kalbin hareketi

15.       Fazla salgılandığında ;
•          Kan basıncı artar
•          Sinirlilik oluşur
•          Kalp atışı hızlanır
Yukarıdaki olayların ortaya çıkmasında hangi hormon etkilidir
A)        Adrenalin
B)        Glukagon
C)        İnsülin
D)        Tiroksin.

16.       Aşağıdaki organ çiftlerinden hangileri vücudun dengesini sağlar.
A)        Beyin – omurilik soğanı
B)        Omurilik - Salyangoz
C)        Beyincik - yarım daire kanalları
D)        Beyin – korti organı

17.       Aşağıdaki davranışlardan hangisi önce beynin kontrolünde olup sonra omuriliğin kontrolüne geçer.
A)        Hayal kurma
B)        Diz kapağı refleksi
C)        Tiroksin
D)        Kortizol

18.       Aşağıdakilerden hangisi kandaki şeker düzeyini ayarlayan hormondur.
A)        adrenalin
B)        İnsülin
C)        Tiroksin
D)        Kortizol

19.       Bir maddenin (+) elektrik yükü ile yüklenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklana bilir?
A)        Proton almıştır
B)        Proton vermiştir
C)        Elektron almıştır
D)        Elektron vermiştir

20. Aşağıdakilerden hangisi bileşiği tanımlar?
A)        Aynı cins atomların farklı sayıda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
B)        Farklı cins atomların rasgele sayılarda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
C)        Aynı cins atomların belirli sayılarda birleşmesi ile oluşan  yeni maddeler
D)        Farklı cins atomların belirli sayılarda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER