ANASAYFA
 


1-  Aşağıdaki  yapılardan hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
A ) Sentriyol           
B ) Lizozom               
C) Ribozom                                                           
D) Klorofil

2- Hücre duvarı aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A)balık      
B)kedi      
C)çiçek           
D)tavuk

3- Aşağıdakilerden hangisi, hücrenin temel bölümlerinden birisi değildir?
A)çekirdek     
B)sitoplazma           
C)hücre zarı          
D)doku

4- Görevleri ve yapıları aynı olan hücre topluluğuna ne denir?
A)organ       
B)doku            
C)sistem                
D)organizma

5-Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlılarda ortak değildir?
A)hareket etme      
B)uyuma       
C)beslenme         
D)solunum yapma

6- Çocukluk  döneminden sonra ortaya çıkan ve pisikolojik ve fizyolojik değişikliklerin olduğu dönem aşağıdakilerden  hangisidir?
A)bebeklik         
B) yaşlılık            
C)ergenlik             
D)öğrencilik

7-Aşağıda verilen  dişi üreme organı kısımlarından  hangisinde yumurta ve sperm birleşir?
A)yumurtalık            
B)döl yolu
C)yumurta kanalı                                                 
D)döl yatağı

8-Aşağıdakilerden  hangisi  doğurarak ürer?
A)kurbağa           
B)balık             
C)tilki            
D)kuş

9-Aşağıdakilerden hangisinin tozlaşmaya etkisi yoktur?
A)böcekler        
B)rüzgar         
C)su     
D)kuşlar

10-Aşağıdakilerden  hangisi bitkinin hayat döngüsünün ilk  evrersidir?
A)çimlenme     
B)büyüme      
C)gelişme  
D) başkalaşım

11.Kimyasal ilaç ve gübrenin mümkün olduğu kadar az kullanılması veya hiç  kullanılmaması esasına dayanan tarım hangisidir?
A)organik  tarım    
B)sıralı tarım 
C) ilkel tarım   
D)teknolojik  tarım

 

12- Doku  topluluklarının birleşmesi ile hangisi  oluşur?
A) sistem   
B)organ   
C)organizma  
D)hücre

13- Hareketlinin birim  zamanda aldığı  yola ne denir?
A)yer değiştirme      
B)hareket   
C) sürat (hız)  
D)mesafe

14-Hızı  50 km/h olan bir hareketli 250 km yolu  kaç saatte alır?
A)4    
B)8     
C)7      
D)5 

15- Dünyada 72 kg kütleye sahip bir cismin aydaki ağırlığı kaç N dur?.
A) 16N       
B)12N     
C) 120 N       
D)720 N

16-   I. Gazlar en çok sıkıştırılabilen  maddelerdir
II. maddelerin  özelliklerini  gösteren,  bölünemeyen  en küçük  parçaya atom denir.
III. Moleküller aynı cins atomlardan  oluşur
IV. Maderdin  en küçük  parçalarına molekül  denir.

Yukarıda belirtilenlerden  hangileri  doğrudur?
A)I,  II,III    
B)yalnız III   
C)I  ,II      
D)I,II,III,IV

17.  Bileşikler için  ;

  1. Belirli  oranlarda  birleşirler
  2. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır
  3. Aynı cins atomlardan  oluşmuşlardır
  4. Saf maddelerdir.        İfadelerinden  hangileri  söylenemez?

 

A) I,II,III        
B)III   
C)IV      
D)III,IV

18-  Aşağıdaki  ifadelerden  hangileri yanlıştır?

  1. maddenin  kimyasında meydana gelen değişikliğe fiziksel  değişme denir
  2. camın  kırılması  fiziksel bir değişmedir
  3. Maddenin görüntüsü, şekli ve renginde oluşan değişikliğe  kimyasal  değişme denir
  4. Odunun  yanması  kimyasal değişmedir.

 

   A) II,IV      
B) II;III    
C) I,  III  
D) I ,  II, III,IV

19-Aşağıdakilerden  hangisi  diğerlerinden  farklıdır?
A) odunun yanması
B)Sütün ekşimesi
C)camın  kırılması
D)Kağıdın  yırtılması

20-   I. Gazlar en çok sıkıştırılabilen  maddelerdir
II. maddelerin  özelliklerini  gösteren,  bölünemeyen  en küçük  parçaya atom denir.
III. Moleküller aynı cins atomlardan  oluşur
IV. Maderdin  en küçük  parçalarına molekül  denir.

Yukarıda belirtilenlerden  hangileri  doğrudur?
A)I,  II,III   
B)yalnız III  
C)I  ,II      
D)I,II,III,IV1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER