ANASAYFA
 


1-  Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücresinde bulunur?
A-Zar                         
B-Klorofil
C)-Çekirdek               
D)-Stoplazma

2-Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede enerji santrali görür?
A-Ribozom                 
B-Mitokondri
C)-Lizozom                
D)-Sentriyoller

3-Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli değildir.
A-Su                          
B-Isı
C)-Oksijen                 
D)-Güneş ışığı

4-Tozlaşmadan sonra çiçek yapısında ilk gözlenen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Çimlenme               
B-Meyve oluşumu
C)-Döllenme               
D)-Yaprak açma

5-Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
A-Hücreye şekil veriri             
B-Hücreyi koruru
C)-Besin yapar                       
D)-Madde alış verişini düzenler

6-Tohumlar,
I.Meyve kabuklarının kuruyup açılmasıyla,
II. Rüzgar yardımıyla,
III. Suda yüzmeleriyle,
IV. Hayvanların yedikleri besini sindirmeden çıkarmasıyla,
Verilenlerden hangileri aracılığıyla taşınmaktadırlar?
A-I,II,III                     
B-III,IV
C)-I,II,IV                   
D)-I,II,III,IV

7-I.Bir gün keyifli iken, ertesi gün keyifsiz ama
II.Bir gün olgun düşünürken bir gün çocukça davranma
III.Anne, babaya bağımlılığı azalması
Yukarıda verilen ergenlik dönemi ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
A-I ve II                     
B-I ve III
C)-II ve III                 
D)-I,II ve III

8-Bazı canlı türlerinde yavru ilk oluştuğunda anne canlıya benzemez.
Aşağıdaki canlıların hangisinde yavrularında bu durum gözlenir.
A-İnsan                      
B-Kartal
C)-Yılan                     
D)-Kurbağa

9-Aşağıdaki hayvanlarda hangisinin yavru bakım şekli diğerlerinden farklıdır?
A-Koyun                    
B-Keçi
C)-Kangru                  
D)-İnek

10-Polenlerin dişicik tepesine gelmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A-Döllenme                
B-Tozlaşma
C)-Fotosentez            
D)-Terleme

11-  I-Kabuk
II-Çenek
III-Yumurta       
IV-Embriyo
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri tohum yapısında bulunmaz?
A-Yalnız I                   
B-Yalnız III
C)-I ve II                    
D)-II ve IV

12- Çiçeğin kısımlarında hangisi çok çeşitli renklere sahip olabilir?
A-Çanak yaprak         
B-Taç yaprak
C)-Dişi organ              
D)-Erkek organ

13- 4 saniyede 80 m yol alan  bir hareketlinin sürati kaç m/sn dir?
A-20                          
B-10
C)-5                           
D)-160

14-
K ve M noktalarından birbirlerine doğru eşit ve sabit hareket eden X ve Y araçlarından X aracı L noktasına 1 saatte geldiğine göre Y aracı L noktasına kaç saatte gelir?
A-1                            
B-2
C)-3                           
D)-6

15- Aşağıdakilerden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır?
A-Barometre              
B-Dinanometre
C)-Dereceli kap          
D)-Eşit kollu terazi

 

 

16-58-4
Şekildeki cismin dengede olması için kaç Newtonluk kuvvet uygulanmalıdır?
A-5                            
B-6
C)-7                           
D)-8

17-Cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?
A-Ağırlık                    
B-Kütle
C)-Sürat                     
D)-Kuvvet

18-Yukarıda sürat-zaman grafiği verilen hareketlinin 6.saniye sonunda aldığı yol kaç metredir?
A-20                          
B-40
C)-60                         
D)-80

19-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddeye element denir.
B) Moleküller iki atomdan oluştuğu gibi çok fazla sayı da atomdan da oluşur.
C) İki ya da daha fazla çeşitte element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir.
D) Bileşiği oluşturan elementler kendi özeliklerini kaybetmezler
 20-

 

 

Yukarıdaki şekillerde bir maddenin 3 farklı fiziksel haldeki taneciklerinin düzeni gösterilmiştir. Buna göre maddenin fiziksel halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
  I         II        III
A-        katı      sıvı       gaz                             
B-        katı      gaz       sıvı
C-        sıvı       katı      gaz                             
D-        gaz       sıvı       katı1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER