ANASAYFA
 


1) Aşağıdakilerden hangisi  akışkandır?
a)Demir çubuk                        
b)Bakır tel            
c)Tahta       
d) su 

2) Aşağıdakilerden hangisi  saf  maddedir?
a) Hava                
b) çelik           
c) altın   
d) Tuzlu  su

3) Aşağıdaki  maddelerden hangisi  bulunduğu  kabın şeklini  alır?
a) Bakır tel            
b) süt    
c)  Tahta kalem        
d) Altın bilezik   

4) Aşağıdakilerden hangisi  kütle  birimdir?
a) Gram                
b) Joule                   
c) Litre    
d)Kalori

5) Bilgi:“Aydaki  çekim kuvveti  dünyadakinin  altıda biri kadardır. O yüzden ayda  ağırlık altıda bir oranında azdır.”  
Dünyada  60Nolan  bir   arabanın aydaki ağırlığı  ne kadardır?
a)10N                     
b) 60kg         
c) 60N       
d) 6000kg

6) Aşağıdaki  maddelerden hangisinin yoğunluğu  en küçüktür.
a) Demir
b) Hava                  
c)Su                        
d) Buz

7) Aşağıdaki  yargılardan hangisi Demokritus a göre doğrudur. atom teorisine göre
a) Bir maddenin bütün atomları  aynıdır.
b) Atomlar  bölünemez taneciklerdir.
c) Farklı  maddeler farklı  atomlardan oluşur.
d) Maddeler bütünsel  yapıdadır.

8) Aşağıda verilen maddelerden hangisi  bir kuvvetin etkisi  ile sıkışabilir?
a) Taş                   
b) Su                    
c) Hava                
d) Süt

9)
Yukarıdaki  tabloda verilen  maddenin tanecikli yapısını  gösteren modellerden hangisi II numaralı  modelin tanecikli  yapısına örnektir?
a) Elma 
b) Kalem                   
c) çakmak gazı    
d) İspirto

10) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri  bulundukları  kabın yüzeylerine çarparak  kapta basınç  oluşturur.
a) Sofra tuzu        
b) Demir
c) Zeytin yağı      
d) Oksijen gazı

11. Şekildeki sistemde F3 = F2 ve 4N
dur. F1 = 8N olduğuna  göre bu  sisteme etki eden bileşke kuvvet, dengeleyen kuvvetin yönünü
ve şiddetini  hesaplayınız.
Bileşke Kuvvet               Dengeleyen Kuvvet
a)     Batı -  F3 kadar                   Doğu - F 3  kadar
b)     Batı  -  Bilinmez               Doğu - Bilinmez
c)     sıfır                                     sıfır 
d)    Doğu - F2 + F3 kadar         Batı - F2 + F3 kadar

12) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri  sadece titreşim hareketi  yapar.
a) Su           
b) Altın yüzük   
c) Eksoz dumanı.  
d) Azot gazı    

 

13-  Şekildeki I ve II numara ile gösterilen yerler aşağıdakilerden  hangisi  olabilir.
a) Atom-Bileşik           
b) Molekül-Element
c) Atom- Element       
d) Molekül- Madde

14) Aşağıdakilerden hangisi  maddelerin esneklik  özelliğinden yararlanılarak  yapılmıştır?
a) Dinamometre                 
b) Su cenderesi                  
c)Termometre    
d) Emme basma tulumba

15)    Demokritus           ?          Ruhherford
Soru  işareti  yerine gelebilecek  bilim adamı  aşağıdakilerden hangisidir?
a)Dalton       
b)  Bohr            
c) Thomson         
d) Madam Küri

16)  Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a)  Cisim hızlanır.           
b) Cisim yavaşlar                
c) Cisim yön değiştirir  
d) Cisim sabit hızla hareketine devam eder

17)  Dünyadaki kütlesi 18 kg olan bir cisim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)  Dünyadaki ağırlığı yaklaşık 180N dur.
b)  Aydaki ağırlığı 30N dur.
c)  Uzaydaki ağırlığı 60Ndur.
d) Aydaki kütlesi 18 Kg dır.
18- Aşağıda alınan yol-geçen zaman grafiği verilen hareketlinin sürati aşağıdakilerden hangisidir?

19-  Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden   hangisi yanlıştır
A )  Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.               
B )  Her kuvvetin bir yönü vardır.
C )  Her kuvvetin bir doğrultusu vardır.
D )  Bütün kuvvetlerin yönü ve doğrultusu aynıdır.

20- Aşağıdaki durumların hangisinde net(bileşke) kuvvetin  büyüklüğü en fazladır? 1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER