ANASAYFA
 


1-) Aşağıdakilerden hangisi sürat’i doğru tanımlayan seçenektir?
A) Birim zamanda alınan yol
B) Herhangi bir zamanda alınan yol
C) Birim yolda geçen zaman 
D) Hareketsiz cisimlerin aldığı yol

2-) Bir araç 300 km’lik yolu 5 saatte aldığına göre aracın sürati hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) 30 km/h    
B) 6 km/h      
C) 60km/h     
D) 60 m/s

3-) Aşağıdaki cisimlerin hangisi hareket enerjisine sahip değildir?
A) Uçan kuş                         
B) Yuvarlanan top
C) Koşan köpek                              
D) Duvarda asılı resim

4-)  I. Çekirdek ↔ Hücreyi yönetir.
II. Kloroplast ↔ Hücreyi korur.
III. Mitokondri ↔ Atık maddeleri depolar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I      
B) I ve II         
C) II ve III       
D) Yalnız III

5-)  I. Döl yatağı      
II. Testis                    
III. Sperm kanalı
Erkek üreme sisteminde yukarıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
A)Yalnız I       
B) I ve II         
C) I ve III        
D) II ve III

6-) Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme şekli bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Yarasa      
B) Balina       
C) Koyun       
D) Papağan

7-) Aşağıda verilen çiçek kısımlarından hangisi böcekleri çiçeğe çekerek tozlaşmaya yardım eder?
A) Taç yapraklar                  
B) Çanak yapraklar
C) Erkek üreme organı                   
D) Dişi üreme organı

8-) Aşağıdakilerden hangisi insan hayatının dönemleri hakkında yanlış bilgi verir?
A) Bebeklik döneminde çocuk yetişkinlere bağlıdır.
B) Ergenlik döneminde sivilce oluşumu görülür.
C) Çocukluk döneminde geçmişe duyulan özlem artmaktadır.
D) Yetişkin birey aile kurmuş ve işini seçmiştir.

9-) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir?
A)Hücreye şekil verir.                     
B)Tam geçirgendir
C)Madde alış-verişi yapar. 
D)Hücreyi korur.

10-) Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi olamaz?
A)m/s            
B)h/km                      
C)km/h                      
D)m/dak

11-) Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?
A )  Böcekler          
B )  Isı     
C )  Su          
D )  Rüzgâr

12-) Bir çiçek için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Polenleri taşıyan kısım erkek üreme organında bulunur.
B)Bir çiçekte birden fazla dişi organ bulunabilir.
C)Taç yapraklar fotosentez yapar.
D)Çanak yapraklarda kloroplast bulunur.

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde yalnız kızlarda görülen değişikliklerdendir?
A)Sakal çıkması                              
B)Ses kalınlaşması
C)Göğüslerin belirginleşmesi        
D)Sivilce oluşumu

14-) Bitkilerde tohumun toprak altında faaliyete geçmesi olayına ne isim verilir?
A) Büyüme 
B) Gelişme   
C) Çimlenme  
D) Değişme

15-) İlaç ve gübrenin ya hiç kullanılmaması yada mümkün olduğunca az kullanılması temeline dayanan faaliyete ne ad verilir?
A)Zirai mücadele                
B)Tarımsal üretim
C)Sera üretimi                                
D)Organik tarım

16-) Aşağıdakilerden hangisi yalnız bitki hücresinde bulunur?
A)Mitokondri
B)Sentrozom
C)Klorofil      
D)Çekirdek

17-) İnsanlarda Yumurta ve spermin birleştiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vajina        
B)Yumurtalık 
C)Penis        
D)Yumurta kanalı

18-) Aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz (klorofil taşımaz)?
A) Soğan      
B) Tavuk       
C) Çam                     
D) Lahana

19-) Bir tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdaki ortamların hangisi olumlu yönde etki eder?
A)Kuru                      
B)soğuk                    
C)Işık             
D)Nem

20-) Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?
A)Bitki hücresi yuvarlak hayvan hücresi köşelidir
B)Bitki hücresinde kloroplast vardır
C)Bitki hücresinde hücre çeperi vardır.
D)Hayvan hücresinde sentrozom vardır.1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER