ANASAYFA
 


1.I:Hücreyi korumak
   II.Hücreye şekil vermek
   III.Hücrenin madde alış-verişini sağlamak
Yukarıda verilen özellikler hangi organele aittir?
A)Sitoplazma    
B)Mitokondri     
C)Çekirdek  
D)Hücre zarı

2.Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A)Mitokondri    
B)Sentrozom   
C)Klorofil  
D)Çekirdek

3.Aşağıdakilerden hangisinde hücre organelinin görevi yanlış verilmiştir?
A)Zar---Madde alış-verişi            
B)Sentrozom---Çoğalma
C)Mitokondri---Enerji üretme      
D)Çeper---bölünme

4. I.Kloroplast bulunması           
III.Sentrozom bulunması
II.Hücre çeperi bulunması    
IV.Şeklinin yuvarlak olması
Yukarıda verilenlerin hangileri bitkiye aittir?
A)I ve II         
B)II ve III       
C)I,II ve III          
D)III ve IV

5.Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir?
A)Organ       
B)Doku    
C)Sistem       
D)Organizma

6.Bitkilerde tohumun toprak altında faaliyete geçmesi olayına ne isim verilir?
A)Büyüme  
B)Gelişme   
C)Çimlenme  
D)Değişme

7.Bir tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdaki ortamların hangisi olumsuz yönde etki eder?
A)Nem        
B)soğuk    
C)Karanlık          
D)Oksijen

8.Bir çiçek için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Dişi üreme hücresi yumurtalıkta bulunur.
B)Bir çiçekte birden fazla erkek organ bulunabilir.
C)Taç yapraklar hoş kokuludur.
D)Çanak yapraklar böcekleri çekmekle görevlidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapar (kloroplast taşır)?
A)Kurbağa  
B) Tavuk      
C) Çam          
D) Kaplumbağa

10.İnsanlarda spermin üretildiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vajina      
B)Yumurtalık    
C)Testis   
D)Yumurta kanalı

11.Aşağıdakilerden hangisi sperm ve yumurtanın farklarındandır?
A)Her ikisinin de çekirdeği vardır
B)Her ikisinin de sitoplâzması vardır
C)Her ikisi de hareketlidir
D)Her ikisi de kalıtsal madde taşır

12.Aşağıdakilerden hangisi insan hayatının dönemleri hakkında yanlış bilgi verir?
A)Bebeklik döneminde boy ve kilo artışı hızlıdır.
B)Ergenlik döneminde kararsızlık görülür.
C)Ergenlik döneminde tüm bireylerde aynı değişimler olur
D)Yetişkin birey aile kurmuş ve işini seçmiştir.

13.Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçiren hayvanlara örnektir?
A) Kelebek   
B) Balık       
C)At    
D)Yılan

14.Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi olamaz?
A)km/s         
B)m/s        
C)m/dak         
D)h/km

15.Bir araç 500 km. lik yolu 4 saatte aldığına göre aracın sürati hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)200km/h        
B)125km/h       
C)20km/h       
D)40m/s

16. 36km/h kaç m/s dir?
A)10 m/s      
B)15 m/s       
C)20 m/s     
D)25 m/s

17.Süratle ilgili olarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Birim zamanda alınan yoldur
B)Birimi m/s olabilir
C)Tüm cisimlerin sürati vardır
D)Yol ve zamanın oranıdır

18. İlaç ve gübrenin ya hiç kullanılmaması ya da mümkün olduğunca az kullanılması temeline dayanan faaliyete ne ad verilir?
A)Zirai mücadele       
B)Tarımsal üretim
C)Sera üretimi             
D)Organik tarım

19. Bitkilerdeki büyüme ve gelişme olayında aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?
A )  Böcekler          
B )  Isı     
C )  Su          
D )  ışık

20. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme şekli bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Kurbağa               
B)Balık       
C)Koyun        
D)Serçe1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER