ANASAYFA
 


1-) Birim zamanda alınan yolun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer değiştirme       
B) Zaman        
C) Alınan yol              
D) Hız

2-) Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücrelerinde bulunur ancak hayvan hücresinde bulunmaz?
A) Kloroplast             
B) Koful                     
C) Hücre zarı              
D) Ribozom

3-) Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sistemi organlarından değildir?
A) Yumurta kanalı         
B) Döl yatağı   
C) Penis                        
D) Vajina

4-) Aşağıdakilerden hangisi bir tohumun çimlenmesi için gerekli olan faktörlerden biri değildir?
A) Su                          
B) Oksijen                  
C) Sıcaklık                  
D) Işık

5-) Çiçekli bir bitkide erkek üreme hücresi olan polen,
I- Rüzgâr        
II- Sıcaklık      
III- Bazı hayvanlar
Verilenlerden hangilerinin yardımıyla taşınır?
A) I, II, III                  
B) I, III                       
C) I, II            
D) Yalnız I

6-) Çiçekli bir bitkide polen ile yumurta hücrelerinin birleşmesi için öncelikle gerçekleşmesi gereken tozlaşma olayı çiçek kısımlarından hangileri arasında gerçekleşir?
A) Başçık-Tepecik                             
B) Sapçık-Tepecik     
C) Çanak yaprak-Taç yaprak             
D) Dişicik borusu-Tohum taslağı

7-) Aşağıdaki düzenekleri hazırlayarak fasulyenin çimlenmesini inceleyen araştırmacı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?

A) Çimlenme için hava gerekli midir?
B) Çimlenme için su gerekli midir?
C) Çimlenme için sıcaklık gerekli midir?
D) Çimlenme için ışık gereli midir?
8-) Sürtünmenin olmadığı bir ortamda, aşağıdaki şekilde kuvvetlerin etkisinde bulunan cisimler için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

 

A) I numaralı cisim hareket etmez,
B) II numaralı cisim doğuya hareket eder,
C) III numaralı cismin bileşkesi 2N’dur
D) II ve III numaralı cisimler birbirlerine göre zıt yönlere doğru hareket ederler.

 


9-) Sürtünmesiz ortamda bulunan ve yandaki şekildeki gibi kuvvetlerin etkisinde olan cisimlerden hangileri hareket eder?

A) Yalnız I                  
B) I, II, III, IV
C) I, III                      
D) I, III, IV
10-) Hareketli bir cisme uygulanan kuvvet cismin üzerinde,
I- Şekil     
II- Renk    
III- Sürat  
IV- Yön
Değişimlerinden hangilerine sebep olabilir?
A) I, II, III, IV      
B) II, III, IV                     
C) I, III, IV                      
D) I, IV

11-) Zıplayan bir topta var olan enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş enerjisi   B) Isı enerjisi               
C) Hareket enerjisi
D) Hiçbiri

12-)  Şekilde A noktasında C’ye, C noktasından B’ye, son olarak da B noktasından tekrar başlangıç noktası olan A noktasına varan bir kişi ne kadar yer değiştirmiştir?

A) 0 m                  
B) 20m
C) 30m                 
D) 40

13-Bir maddeyi Dünya’dan  Ay’a götürdügümüzde hangi özelligi degisir?
A)Kütlesi      
B)Agırlıgı       
C)Sekli       
D)Hacmi

14- I.Tüm dokular aynı tip hücrelerden  olusur.
II.Sistemler, birlikte  çalısan   gruplardan   olusur.
III.Sistemler bir araya  gelerek  organizmayı  olusturur.

Yukarıda  hücre- doku- organ- sistem- organizma  iliksisi ile ilgili verilen  ifadelerden  hangisi  veya  hangileri  dogrudur?
A)Yalnız  I           
B)Ive III        
C) II ve III        
D) I,II,III

15- Ali  100 m  yolu  20 sn aldığına göre alinin  sürati kaç m/sn dır?
A) 5 m/sn   
B) 4 m/sn
C) 10 m/sn 
D) 20 m/sn

16.Demiryollarına raylar döşenirken aralarına boşluk bırakılır. Neden?
A) Buharlaşma özelliğinden                         
B) Kırılma özelliğinden
C) Genleşme özelliğinden                             
D) Yoğuşma özelliğinden

17.Konserve kavanozunun kapağını açamayan annesine Yeliz yardım ediyor. Kapağı açan Yeliz ne yapmış olabilir?
A) Kapağı bıçakla açmıştır.                 
B) Kavanozu buzdolabında bekletmiş olabilir.
C) Kavanozu buza koymuştur.            
D) Kavanozu ters çevirip kaynar suya koymuştur.
18. Selen, doğada bulunan yakıtları türlerine göre gruplanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Katı yakıtlar   Sıvı yakıtlar        Gaz yakıtlar
A) odun             benzin              doğalgaz
B)  LPG             linyit                  gaz yağı
C) kömür           mazot               hava gazı
D)linyit           fuel-oil                 biyogaz

19.Kolonyayı elimize döktüğümüzden bir süre sonra elimiz eski haline döner ve kuru kalır. Bu durum nasıl açıklanabilir?
A) Kolonyanın ısısı düşüktür.              
B) Kolonya hızla buharlaşır.
C) Elimiz soğuktur.                               
D)Kolonyanın yapısında serinletici madde vardır.

20. Banyo yaparken banyodaki ayna camı buğulanır. Bu nasıl açıklanır?
A) Aynanın camı kalitesizdir.              
B) Ayna çok sıcaktır.
C) Ayna çok soğuktur.                         
D )Banyodaki su buharı aynada yoğuşmuştur.1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER