ANASAYFA
 


1.   - Yavruları doğarak dünyaya gelir
      - Yavrularını sütle beslerler
Yukarıda verilen özellikler hangi canlı grubuna aittir?
A) Kuşlar                          
B) Balıklar
C) Sürüngenler                  
D) Memeliler

2. “Kloroplast taşıyan hücreler besin üretimi yaparlar.”
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz?
A) Soğan                           
B) Tavuk
C) Çam                             
D) Lahana

3. Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?
A) Bebeklik                       
B) Çocukluk
C) Yaşlılık                         
D) Emeklilik

4. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi özelliklerinden değildir?
A) Sesin kalınlaşması    
B) Güç beğenme              
C) Fiziksel ve ruhsal olgunluk   
D) Ruhsal değişme

5. Bazı türlerde, oluşan yeni canlı yaşamının ilk günlerinde annesine benzemez yani başkalaşım geçirir.
Aşağıdaki canlılardan hangisi bu duruma örnektir?
A) Tavuk                           
B) Kurbağa
C) Kertenkele                   
D) Kaplumbağa

6. Aşağıdaki canlılardan hangisinde döllenme olayı ana canlı vücudunda gerçekleşmez?
A) Balık                            
B) Yılan
C) Kartal                           
D) İnek

7. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sitoplazma                          
B) Çekirdek
C) Koful                                  
D) Hücre zarı

8. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
A) Organ                                 
B) Sistem
C) Doku                             
D) Organizma

9-       
Yukarıdaki grafikte 0 – 20 yaş arasındaki kız ve erkeklerin yaşlarına göre ortalama boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) 5 – 7 yaş grubunda kızlar erkeklerden daha kısadır.
B) 11 – 15 yaş grubunda kızlar erkeklerden daha uzundur.
C) 16 – 20 yaş grubunda erkekler kızlardan uzundur.
D) 8 – 10 yaş grubundaki kız ve erkek sayısı eşittir.

10-.     Fotosentez olayı bitkinin hangi kısmında gerçekleşir?
A )  Yaprakta   
B )  Kökte  
C ) Çiçekte 
D )  Gövdede

11-      Hücrede tüm hayatsal olayların geçtiği yere ne ad verilir?
A )  Çekirdek                         
B )  Sitoplazma           
C )  Lizozom                          
D )  Mitokondri

12-      Hücrede kalıtsal karakterlerin taşındığı yere ne ad verilir?
A )  Çekirdek                         
B )  Koful                   
C )  Mitokondri                
D )  Kromozom

13-      “Canlıları  oluşturan en küçük yapıdır.” Cümlesi hangisini tanımlar.
A ) Doku        
B )Organ     
C ) Hücre       
D ) Atom

14-      Aşağıdaki çiçeğe ait yapılar verilmiştir. Tozlaşma hangi   yapılar arasında olur ?
A )  Dişicik tepesi -  Rüzgar                 
B )  Yumurtalık – Erkek organ
C )  Taç yaprak – Çanak yaprak         
D )  Erkek organ – Dişicik tepesi

15-      Toprağa atılan bir tohumun çimlenmesi  için  aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı   yoktur?
A)  Sıcaklık  
B)  Işık 
C)  Oksijen 
D)  Nem ( su )

16- .    Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarı ( çeper ) taşıyan bir hücre olabilir?
A ) kas
B )kan     
C ) yaprak      
D ) kemik
17-      Bitkilerin yapraklarının yeşil renkli olması neden olan hücre organeli hangisidir?
A )  Çekirdek              
B )  Sitoplazma           
C )  Kloroplast            
D )  Mitokondri
18-      Döllenme sperm ile yumurta hücrelerinin birleşmesidir.Bu olay nerede gerçekleşir?
A )  Yumurtalık          
B )  Yumurta kanalı  
C )   Testisler              
D )  Sper kanalı
19-      Aşağıdaki çiçeğin kısımlarından hangisi erkek üreme hücresi olan polenleri taşır?
A )  Dişicik tepesi             
B )  Yumurtalık
C )  Taç yaprak                
D )  Erkek organ

20-      Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde dikkat edilmesi gereken olumsuz davranışlardandır?
A )  Sigara kullanmama              
B )  Spor yapma         
C )  Hobiler edinme                   
D )  Aşırı özenti1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER