ANASAYFA
 


1-   I.döllenme            
II.polenin oluşması                
III.tozlaşma                     
IV.polen tüpünün yumurtalığa ulaşması
Tohumun oluşmasında  yukarıda  verilen olayların sırası aşağıdakilerden  hangisidir?         
A) III,IV,I,II                        
B) IV,I,II,III                        
 C) I,IV,III,II                      
D) II,III,IV,I

2- Bir hücrede mitokondri sayısının normalden fazla olmasının sebebi ne olabilir?
A) Hücrenin bölünmeye hazırlanması                    
B) Hücrenin büyük hacimli olması
C) Enerji tüketiminin fazla olması
D) Hücrede fotosentez yapılması.

3- Sadece arıların yardımıyla tozlaşma yapan bir bitkide aşağıdakilerden hangisi üremek için yapılan bir uyum değildir?
A) Çiçeklerin güzel kokması                    
B) Taç yaprakların rengarenk olması
C) Çiçeğin bal özü salgılaması                  
D) Erkek organ ve dişi organın aynı bitkide olması

4- Hücre zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hücrenin çevresiyle alış verişini sağlar  
B) Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.
C) Çok ince yapılıdır.
D) Seçici geçirgendir

5- Aşağıdaki canlıların hangisinin üremesinde döllenme canlı vücudunun dışında gerçekleşir?
A) Ördek                               
B) Tavşan                                
C) Balıklar                           
D) Deve Kuşu

6-   Aşağıdakilerden  hangisi  büyüme  ve  gelişmeyi     etkileyen  zararlılardan  değildir?
A) Sigara
B) Uyuşturucu     
C) Alkol
D) İlaç

7-  Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirmez?
A)  Sinek                  
B) Kelebek                  
C)kaplumbağa                 
D) Kurbağa  

8-    Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organlarından biri değildir?
A)  Vajina                
B)  Testisler                 
C) Döl yatağı                  
D) Yumurtalıklar      
9- Ergenlik döneminde sadece erkeklerde gözlenen değişimler değildir?
       A)  Ses kalınlaşır.
B)  Kalçalarda yağ doku gelişerek büyür.
C)  Sakal ve bıyıklar çıkar.
D)  Sperm hücrelerinin üretimi başlar.

10-  Bir kedinin yaşayabilmesi için aşağıdakilerden  hangisini yapması şart değildir?

A.) Kedinin solunum yapması   
B) Kedinin beslenmesi
C) Kedinin üremesi               
D) Kedinin boşaltım yapması

11- Aşağıdakilerden hangisinde hücrenin kısımları doğru olarak verilmiştir.

A) Çekirdekçik – Mitokondri- Kloroplast
B) Sentrozom- Koful- Çekirdek
C)Hücre Zarı- Sitoplazma- Çekirdek
D) Hücre Duvarı- Çekirdek

12-  Hasta bir soğan bitkisinin hücrelerini inceleyen bir bilim adamı hücreye gelişi güzel  zararlı maddelerin  girdiğini gözlemliyor.
Buna göre soğan hücresinde görevin yapmayan yapı hangisidir?
A) Hücre Zarı          
B) Mitokondri                                                         
C) Kloroplast           
D) Koful

13-  Mikroskopta hayvan epitelyum hücresini inceleyen bir öğrenci hücre içerisinde  aşağıdakilerden hangisini gördüğünü söyleyemez.
A) Mitokondri  
B) Lizozom   
C) Koful 
D) Kloroplast

14-  Belli bir yaştan sonra  sivilcelerin çıkması, sesin kalınlaşması, tüylerin çıkması gibi belirtiler gelişimde hangi dönemin işaretçileridir?
A) Çocukluk  
B) Ergenlik   
C) Yetişkinlik 
D) Yaşlılık

15-  Döllenme olayı kadınların hangi üreme organında gerçekleşir.
A) Döl yolu
B) Rahim
C) Yumurtalık
D) Yumurta kanalı

16-  Şule akşam televizyonda izlediği bir belgeselde bir hayvanın belli bir sürede karın bölgesinin büyüdüğünü ve bu süre sonunda hayvanın rahminde gelişimini tamamlayan yavrunun doğduğunu izledi. Bu hayvan aşağıdakilerden hangisi olamaz.
A) Bıldırcın      
B) Kanguru      
C) İnek     
D) Fare

17-  Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir.
A) Kurbağa     
B) Yılan      
C) Tavşan      
D) Kaplan

 

18-  Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurtayla çoğalamaz?)
A) Alabalık             
B) Kurbağa             
C) Yarasa              
D) Yılan

 

19-     I.Tüm dokular aynı tip hücrelerden  oluşur.
II.Sistemler, birlikte  çalışan   gruplardan   oluşur.
III.Sistemler bir araya  gelerek  organizmayı  oluşturur.
Yukarıda  hücre- doku- organ- sistem- organizma  iliksisi ile ilgili verilen  ifadelerden  hangisi  veya  hangileri  doğrudur?
A)Yalnız  I           
B)I ve III        
C) II ve III        
D) I,II,III

20-  Ergenlik dönemi insanda büyüme ve farklılaşmanın devam ettiği, kişilik özelliklerinin şekillendiği dönemdir.
Bu dönemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kızlar ve erkeklerin ortalama olarak bu döneme girme yaşları farklıdır.
B) Gelişim dönemleri arasında büyümenin en hızlı olduğu dönemdir.
C) Kızlar bu döneme erkeklerle aynı yaşta girer.
D) Erkekler ergenlik dönemine kızlardan önce girer.

 
 

 
1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER