ANASAYFA
 


1) I. Buğday                 
II. Mısır            
III.karayosunu   
IV. Eğrelti otu
Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerdir?
A: II ve III                      
B. I ve IV                      
C. III ve IV                    
D. I ve III

2)Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvandır?
A.sürüngenler      
B.örümcek        
C.eklem bacaklılar      
D.süngerler

3)Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre dört ana gruba ayrılırlar.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a. bitkiler                     
b. Balıklar          
c. Mikroskobik canlılar            
d. hayvanlar
4)Çiçekli bir bitkinin toprağa tutunmasını sağlamak,topraktan su ,besin ve mineral maddeleri almak hangi yapının görevidir?
a. gövde                     
b. Kök                           
c. Yaprak                      
d. Çiçek

 

5)    I. Dolunay        
II. ilk dördün    
III. yeni ay     
IV. Son dördün
Yukarıda ayın evrelerinin sıralamasında bir yanlış yapılmıştır. Buna göre hangi ikisinin yer değiştirmesiyle yanlış düzeltilebilir?
A. I ve II               
B. I ve IV               
C. I ve III           
D. III ve IV

6Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A. gece-gündüz
B. Mevsimler                
C. Ay’ın evreleri
D. Yıl

7)Gök cisimleri ve gökyüzü olaylarının   incelendiği yere ne isim verilir?
A) Teleskop                   
B) Gözlemevi                 
C) Meteoroloji                       
D) Uzay mekiği    

 

8)Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerin en önemli  özelliğini taşır?
a-çiçek ve tohum oluşturma                              
b- kokulu ve renkli olması
c-süs bitkisi olarak kullanabilme                       
d-yeşil alanlarda yaşama

9) Aşağıdakilerden  hangisi yaprağın  gö­revlerinden biridir?
A.  fotosentez yapma           
B.  bitkiyi toprağa bağlama
C.  üremeye yardım etme     
D.  tohum verme

10)Bitkilerin  solunum  organı  aşağıdakiler­den hangisidir?
A. kök     
B. Çiçek    
C.gövde        
D. Yaprak

11)Aşağıdakilerden hangisi memeli hay­vanların ortak özelliklerinden biri değil­dir?
A. Vücutları kıllarla örtülüdür.            
B. Akciğerleriyle solunum yaparlar,
C. Soğukkanlı hayvanlardır.              
D. Yavrularını doğurup sütle beslerler.

12)Bazı bitkiler gövdelerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz? 
A. Patlıcan            
B. Biber              
C. Patates           
D. Domates

13)   I. Vücutları genellikle kıllarla kaplıdır.      
 II. Doğurarak çoğalırlar.
  III. Yavrularını sütle beslerler.
    Yukarıdaki özellikler hangi canlı grubuna aittir?
A. Kuş             
B. Memeli           
C. Balık              
D. Sürüngen

14)Aşağıdakilerden hangisi akciğerleriyle solunum yapmaz?
A. Koyun            
B. Timsah               
C. Solucan           
D. Balina

15)Aşağıdakilerden hangisi kuşların ortak özelliklerinden biri değildir?
A. Vücutları kitin denilen kalın bir deriyle kaplıdır.
B. Ön üyeleri kanat biçimini almıştır.
C. Yumurtayla çoğalırlar.
D. Dişleri yoktur, gagaları gelişmiştir.
16)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi solungaç solunumu yapar?
A. Tavuk           
B. Balık             
C. Kertenkele           
D. Solucan

17)Bilim adamları canlıları niçin sınıflandırma ihtiyacı duymuşlardır?
A. Canlıları daha kolay incelemek için
B. Canlıların sayısını öğrenebilmek için
C. İnsanlara faydalı ve zararlı olanları belirlemek için
D. Canlıları eğitmek için
18)Meyve bitkinin hangi bölümünde oluşur?
A. Çiçek                
B. Yaprak              
C. Gövde                 
D. Kök
19)Bitkilerde terleme, solunum, besin üretimi hangi bölümde gerçekleşir?
A. Çiçek              
B. Yaprak                 
C. Gövde              
D. Kök

20)Aşağıdaki canlılardan hangisinin karşısındaki sınıflandırma yanlıştır?
A. Balıklar-omurgalı    
B. Sürüngenler-omurgasız
C. Kuşlar-omurgalı      
D. Böcekler-omurgasız


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER