ANASAYFA
 


1) Mantarlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
a-) Antibiyotik yapımında kullanılır.
b-) Kendi besinlerini üretirler.
c-) Besinlerin küflenmesine neden olurlar.
d-) Hamurun kabarmasını sağlarlar.

2) Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden biri değildir?
a-) besin üretme
b-) terleme
c-) üremeyi sağlama
d-) gaz alışverişi sağlama

3) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardan yararlanılarak elde edilmektedir?
a) dondurma
b) elma
c) kiraz
d) sirke

4) Aşağıdakilerden hangisi kavak ağacı,kaktüs ve fasulye bitkilerinde gövdelerin ortak özelliğidir?
a) Su ve besin iletimi sağlama
b) Su ve besin depolama
c) Otsu yapıda olma
d) Besin yapma

5) Ay hangi evrelerde yarım daire şeklinde görülür?
a) Yeni ay – dolunay
b) İlk dördün - son dördün
c) Yeni ay - son dördün
d) Dolunay - ilk dördün

6) Aşağıdakilerden hangisinde cisimlere etki eden kuvvet diğerlerinden farklıdır?
a-) Mıknatısın iğneyi çekmesinde
b-) Yüksek bir yerden bırakılan topun yere düşmesinde
c-) Yünlü kumaşa sürtülen tarağın kağıt parçalarını çekmesinde
d-) Vincin yükü kaldırmasında

7) Mıknatıs ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bölündüğünde her iki parçada kutupludur.
II. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker.
III. Mıknatısın her noktası eşit çekme özelliğine sahiptir.
a-) I-II-III
b-) I-II
c-) I-III
d-) II-III

8) Bir maddenin kütlesini hacmine bölersek, aşağıdakilerden hangisini buluruz?
a-) yoğunluk
b-) hacim
c-) kütle
d-) uzunluk
9)Dünya’daki canlılar ve yakıtlar düşünüldüğünde enerji kaynağımız nedir?
A)Ay
B)Mars
C)Güneş
D)Petrol

10)Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Genleşme-ısı alır
B)Buharlaşma-ısı verir
C)Yoğuşma-ısı verir
D)Erime –ısı alır

11)Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süre ne kadardır?
A) 1 Gün
B) 1 Ay
C) 1 Hafta
D) 1 Yıl

12)Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur?
A) gece-gündüz
B) yıl
C) hafta
D) ay

13)“Ahmet Ay’ı gözlemlemeye başladıktan sonra Ay’ı ters D harfi şeklinde görüyor. “ Buna göre
Ahmet Ay’ı hangi evresinde gözlemlemeye başlamıştır?
A) ilk dördün
B) yeni ay
C) dolunay
D) son dördün

14)Bitkiler fotosentez olayını hangi organlarıyla gerçekleştirir?
a)yaprak
b)gövde
c)kök
d)çiçek

15)Bitkinin tohumu ve meyveyi oluşturan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)kök
b)yaprak
c)çiçek
d)gövde

16)Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. Bitkiler
B. Hayvanlar
C. İnsanlar
D. Mantarlar

17) Dilekler sınıfta kara yosunu ile papatyayı inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazıyorlar. Buna
göre her iki çiçeğin ortak yönü olarak neyi yazmaları gerekir?
A. Her ikisinin de çiçeği vardır.
B. Her ikisinin de yaprağı vardır.
C. Her ikisinin de gövdesi vardır.
D. Her ikisinin de kökü vardır.

18) Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanlarını inceleyen bir kişi, bu bitkileri nerede göremez?
A. Göl kenarlarında
B. Çöllerde
C. Ağaç gövdelerinde
D. Bataklıklarda

19) I. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlama
II. Topraktan suyu ve suda çözünmüş olan maddeleri alma
III. Besin depo etme
Yukarıda verilen görevler bitkinin hangi bölümüne aittir?
A. Gövde
B. Yaprak
C. Kök
D. Dal

20) I. Fotosentez yapma
II. Klorofilsiz olma
III. Suda veya nemli ortamda yaşama
Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindendir?
A. Yalnız II
B. I ve II
C. I ve III
D. Yalnız I


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER