ANASAYFA
 


1. Aşağıda verilen basit devrelerden hangisinde ampul ışık vermez? (Piller özdeştir.)

2. K ampulü aşağıdaki devrelerin hangilerinde ışık verir?

A. Yalnız I
B. I – II
C. I – III
D. II – III

3.Şekildeki basit elektrik devresinin şematik gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak çizilmiştir?

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Ampul, devreden elektrik geçip geçmediğini gösterir.
B. Bağlantı kablosu, devre elemanları arasında bağlantı kurar.
C. Duy, devrede pilin takıldığı elemandır.
D. Anahtar, devreden geçen elektriği kontrol eder.

5.
Öğretmen tahtaya I, II ve III şekillerini çiziyor. Ali’den bunların hangilerinin Dünya, Güneş ve Ay olabileceklerini söylemesini istiyor. Ali hangisindeki gibi söylerse doğru cevap vermiş olur?
        I            II              III
A. Dünya     Ay           Güneş
B. Ay           Güneş     Dünya
C. Güneş      Ay          Dünya
D. Güneş      Dünya    Ay

6. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur?
A. Mevsimler
B. Yıl
C. Gece-Gündüz
D. Dolunay

7. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması
B. Güneş’in Dünya’nın etrafında dolanması
C. Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
D. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Dünya, kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.
B. Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımını tamamladığı süre bir yıl olarak kabul edilmiştir.
C. Güneş ışınlarının Dünya’ya ulaştığı yerlerde gündüz yaşanır.
D. Dünya, Güneş etrafındaki bir tam dolanımını 24 saatte tamamlar.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucu bir yıl oluşur.
B. Ay, Dünya ve Güneş ten küçüktür.
C. Güneş, Dünyanın etrafında dolanır.
D. Güneş, Dünya’dan daha büyüktür.

10. Ay’ın bir bütün olarak gözlenebildiği evre aşağıdakilerden hangisidir?
A. yeni ay
B. ilk dördün
C. son dördün
D. dolunay

11. Gökyüzüne baktığımızda Güneş ile Ay’ı eşit büyüklükteymiş gibi görmemizin nedeni aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileridir?
I. Ay’ın, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olması
II. Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi
III. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı
A. I ve III
B. I ve II
C. Yalnız I
D. I, II ve III

http://www.okulistik.com/qimage/tr/q59792-b0.png
12.Yukarıdaki devrelerde bulunan ampullerin parlaklığı en azdan en çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I < II < III
B) I < III < II
C) III < II < I
D) III < I < II

13.Aşağıdakilerden hangisi gök cisimlerini yakınlaştırarak gösteren aletin adıdır?
A. mikroskop
B. teleskop
C. mikrofon
D. hoparlör

14.Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce tekne kısmını, sonra bacasını göremeyiz. Bu gözlem bize neyi kanıtlar?
A. Dünya’nın düz olduğunu
B. Dünya’nın küre biçiminde odluğunu
C. Dünya’nın bir tepsiye benzediğini
D. Dünya’nın dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu

15. Dünya kendi etrafında dönmeseydi,
I. Dünya’nın bir yarısında hep gece, diğer yarısında hep gündüz olurdu.
II. Mevsimler oluşmazdı.
Yukarıdaki ifadelerle ilgili hangisi söylenebilir?
A. I ve II doğru
B. I doğru, II yanlış
C. I ve II yanlış
D. I yanlış, II doğru

16. Kahvaltıda, çizelgede ve¬rilen besinleri tüketen Ayşe, kaç joule’lük enerji almıştır? (1 kalori=4 joule)
A. 513
B. 952
C. 1732
D. 2052

17. Sevgi öğretmen, öğrencilerinden genleş¬menin olumlu veya olumsuz etkilerine ait günlük hayattan bir olay yazmalarını istiyor. Öğrencilerin yazdığı hangi olay, genleşmenin olumlu veya olumsuz etkilerine örnek olamaz?
A. Islak çamaşırların kuruması
B. Kışın su borusunun patlaması
C. Sıkışmış konserve kapağının ısıtılınca açılması
D. Sıcak su konulduğunda cam bardağın kırılması

18. Bilal, eğik düzlemin tepesinden bir oyuncak arabayı şekildeki gibi bırakıyor.
Zemin olarak aşağıdakilerden hangisi seçildiğinde araba en az yolu almış olur?
A. Cam
B. Havlu
C. Mermer
D. Buz

19. “Su ısınınca buhar hâline, buhar soğuyunca tekrar su hâline gelir.” Bu bilgiyi doğrulamak isteyen Efe, nasıl bir deney tasarlamalıdır?

20. Sıcaklığı 20 °C olan bir miktar alkol ısıtılarak iki dakika arayla sıcaklığı ölçülüyor ve aşağıdaki tablo oluşturuluyor.
Tabloya göre, alkol kaçıncı dakikada kaynamaya başlamıştır?

A. 6
B. 8
C. 10
D. 14

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER