ANASAYFA
 


1. Bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a) kaynama sıcaklığına                                   
b) donma sıcaklığına  
c) buharlaşma sıcaklığına                               
d) yoğuşma sıcaklığına  

2.Bir kaleci kaleye gitmekte olan topa engel olmuştur. Buradaki kuvvet türü  nedir?
a) Temas gerektiren.
b) Temas gerektirmeyen. 
c) Yer çekimi.   
d) Hava direnci.  

3.“Yenilenebilir enerji, kaynakları hiç tükenmeyecek olan enerji türlerine denir.”
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji değildir?
a) Rüzgâr                              
b) Güneş
c) Akarsular                           
d) Benzin

 

4.Islak çamaşırlar kışında kurur.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması                       
b) Kışın rüzgarın çok olması
c) Çamaşırlarda az miktarda su bulunması                  
d) Kışın havada fazla nem olması
    
5. Aşağıdakilerden hangisinin yapımında genleşmeden yararlanılmamıştır?
a) Termometre
b) Tren raylarının döşenmesi   
c) Sıkışan kavanozun kapağının açılması 
d) Kol saati

 6. Ay’ın görünmediği evre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni Ay                      
b) İlk Dördün                    
c) Dolunay                     
d) Son Dördün

7 . Sıvılarda ısı alarak gerçekleşen hızlı buharlaşma olayı için  aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
a) Yanma                   
b) Kaynama
c) Taşma                   
d) Isı alışverişi

 8. Sıcaklık aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?          
a) dinamometre             
b) termometre               
c) kalorimetre                                 
d) metre

9. Aşağıdakilerden hangisini yapan çocukta sağlık sorunları oluşur?
a) Sigara içilen ortamda duran.
b) Düzenli beslenen.
c) Spor yapan.
d) Yeterince dinlenip, uyuyan.

 

10. Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri, buharlaşma ile  aşağıdakilerden hangisinde vardır?     
a) kaynama                    
b) yoğuşma                
c) erime                         
d) katılaşma

11.Ay’a bakıldığında hep aynı yüzü görülür. Bunun nedeni nedir?
a)Kendi ekseni ve Dünya etrafındaki dönme süresinin eşit olması.      
b)Ayın dünyadan küçük olması
c)Kendi ekseni etrafındaki dönüşünün sabit olması.                              
d) Dünya etrafındaki dönüşünün sabit olması

 

12. Enes elektrik tellerini gözlemlendiğinde, tellerin sıcak havalarda gevşediğini görmüştür. Bu olayın nedenini düşünmeye başlamıştır. Hadi bu olayın nedenini açıklayarak Enes’e yardımcı olun. Sizce bu olayın nedeni nedir?
a)  Isınan tellerin genleşmesi                          
b) Isınan tellerin büzülmesi
c) Isınan tellerin  bozulması                           
d) Tellerin elektrikçiler tarafından yanlış bağlanması

13. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması        
b) Güneş’in Dünya’nın etrafında dolanması
c) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
d) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

 

14. “Bir mıknatısın kuzey kutbu N , güney kutbu S ile gösterilir”.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) S kutbu , N kutbunu çeker.
b) N kutbu , N kutbunu çeker.
c) S kutbu , S kutbunu çeker.
d) S kutbu , N kutbunu iter.

15.Aşağıdaki tabloda besinlerin içerdiği enerji değerleri verilmiştir.


Besin

1 bardak süt

1 domates

1 yumurta

Enerji (cal)

100

25

150

600 cal enerji almak isteyen bir birey aşağıdakilerden hangisini yemelidir?
a) 2 bardak süt – 3 domates – 2 yumurta
b) 2 yumurta – 3 bardak süt – 1 domates
c) 2 yumurta – 1,5 bardak süt – 6 domates
d) 3 bardak süt – 5 domates

16. “Kaynama – donma – erime – yoğuşma”
Madde dışarıya ısı verince yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oluşur?
a) Donma - yoğuşma
b) Kaynama - donma
c) Erime - yoğuşma  
d) Yoğuşma

 

17.Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi azaltmak veya artırmak için yapılmaz?
a) Kışın arabaların tekerleklerine zincir takılması
b) Makinelerde hareketli parçaların yağlanması
c) Bardakların camdan yapılması
d) Uçakların burun kısımlarının sivri yapılması

 

18. Ay tutulması nasıl meydana gelir ?
a) Ay'ın gölgesi Dünya'nın belli bir bölgesine düşer.   
b)  Ay ışık kaynağı olmadığından. 
c) Ay ile Dünya arasına Güneş girdiğinde.         
d) Ay ile Güneş arasına Dünya'nın girerek Güneş ışınlarını engellemesiyle.    

19. Son zamanlarda yeterince karbonhidrat tüketmeyen Tuba, vücudu için gerekli enerjiyi hangi besin türünden almaktadır?
a) Minerallerden                    
b) Sulardan
c) Vitaminlerden                    
d) Yağlardan

20.Temas etmediği halde bütün maddeleri etkileyen kuvvetin adı nedir?
a) Rüzgâr direnci      
b) Manyetik kuvvet
c) Yer çekimi             
d) İtme kuvveti

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER