ANASAYFA
 


1. Ayşe’nin öğle yemeği
- Pirinç pilavı (100 g)
- Etli patates yemeği (100 g)
- Elma (100 g)
Öğle yemeğinde, yukarıda verilen yiyeceklerle beslenen Ayşe, en fazla hangi besin maddesinden almıştır?

A. Karbonhidrat
B. Protein
C. Mineral
D. Yağ

2. I. Son kullanma tarihine
II. TSE işaretinin olmasına
III. Katkı malzemeleri kullanılıp kullanılmadığına

Yiyeceklerimizi alırken yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmeliyiz?

A. Yalnız I
B. I, II ve III
C. I ve III
D. I ve II

3. I. Dişlerimizle sert kabuklu yiyecekleri kırmalıyız.
II. Dişlerimizi yemekten sonra fırçalamalıyız.
III. Süt, peynir ve yoğurt gibi besinlerden yemeliyiz.
IV. Sıcak ve soğuk yiyecekleri peş peşe yemeliyiz.
Diş ve ağız sağlığını korumak için yukarıda verilenlerden hangilerini yapmalıyız?

A. I, II ve III
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III

4. “Sinirleri uyuşturur. Refleksleri ve düşünmeyi yavaşlatır. Duyguları kontrol etmeyi zorlaştırır. Bazı insanların saldırgan davranışlar göstermesine neden olur. Mutluluğu ve bütçeyi sarsar.” tanımı aşağıdaki maddelerden hangisi için yapılabilir?

A. alkol ve uyuşturucu
B. sigara ve alkol
C. aşırı meyve sebze
D. kolonya ve parfüm

5. Aşağıdakilerden hangisini mıknatısla çekebiliriz?

A. tahta sıra
B. altın yüzük
C. demir kaşık
D. cam bardak
6. Bazı günler yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının yoğunlaşmasıyla su damlacıklarının havada asılı kaldığı hava olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kırağı
B. Sis
C. Yağmur
D. Kar

7. Aşağıdaki olaylardan hangileri hâl değiştirmedir?

I. Şekerin suda erimesi
II. Buzlukta suyun donması
III. Kardan adamın sıcakta erimesi
IV. Ocakta ısınan tenceredeki suyun buharlaşması

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. II, III ve IV
D. I, II, III ve IV

8. I. Pingpong topu
II.Madeni para
III. Metal çivi
IV.Ağaç kaşık
Yukarıdaki maddelerden hangileri suda batar?

A. I ve IV
B. II ve III
C. I, II ve III
D. I, II, III ve IV

9. Fırtınada parçalanan bir geminin yüzme bilmeyen yolcularından biri aşağıdaki cisimlerden hangisine tutunursa boğulmaktan kurtulabilir?

A. Bakır levhaya
B. Demir kapıya
C. Ahşap masaya
D. Alüminyum çerçeveye

10. Aşağıdaki kapağı zor açılan bir
cam kavanoz, şekildeki gibi bir süre sıcak suda bekletildikten sonra kapak açılıyor.
Bu sonuca göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Metalin genleşmesi, camın genleşmesinden büyüktür.
II. Metalin genleşmesi, camın genleşmesinden küçüktür.
III. Metalin genleşmesi, camın genleşmesine eşittir.

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III

11. Yağmur damlalarının yere düşmesini sağlayan kuvvet hangi seçenekte verilmiştir?

A. yer çekimi kuvveti
B. mıknatıs kuvveti
C. itme kuvveti
D. çekme kuvveti

12. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri temas gerektirmeyen bir kuvvet sonucunda oluşmuştur?

A. Bebek arabasının itilerek hareket ettirilmesi
B. Kâğıdın yırtılması
C. Yün kumaşa sürtülmüş plastik tarağın kâğıt parçalarını çekmesi
D. Pencerenin açılması

13. http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31164-b0.png
Mıknatıslar yukarıda belirtilen konumlard tutuluyor. Hangileri birbirini iter ?

A. II ve III
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III

14. Mıknatısların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bazı mıknatısların tek kutbu vardır.
B. Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker, aynı adlı kutuplar birbirini iter.
C. Mıknatısın uyguladığı kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvettir.
D. Mıknatıs günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok alette kullanılmıştır.

15. Aşağıdaki işlemler hangi sıra ile yapıldığında bir sıvının kütlesi ölçülmüş olur?

I. Sıvı madde doldurulduktan sonra kap tartılır.
II. Boş kap sıvı madde ile doldurulur.
III. Boş kap tartılır.
IV. Dolu kabın tartım sonucundan, boş kabın tartım sonucu çıkarılır.

A. III – I – II – IV
B. I – II – III – IV
C. III – II – I – IV
D. II – I – III – IV

16.http://www.okulistik.com/qimage/tr/q59752-b0.png Yandaki oyuncak araba aşağıdaki yüzeylerin hangisinde daha zor hareket ettirilir ?

 

A. buzlu zeminde
B. taşlı zeminde
C. betonda
D. cam zeminde

17.
Şekildeki yaprak, futbol topu ve demir bilyenin d mesafesine götürülmesi için aşağıdakiler yapılıyor.

I- Yaprak, saç kurutma makinesinin rüzgârı ile hareket ettiriliyor.
II- Futbol topu, başka bir top çarptırılarak hareket ettiriliyor.
III- Demir bilye, mıknatıs ile etkilenerek hareket ettiriliyor.
Buna göre yukarıdakilerin hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvetler söz konu¬sudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I - III
D. II – III

18. Özdeş K ve L cisimleri; L’nin tabanına yağ sürülerek şekildeki eğik düzlem üzerinde serbest bırakılıyor. K çok yavaş kayarken L hızlıca kayarak zemine ulaşıyor.

Buna göre aşağıdakilerin hangileri L’nin hareketini kolaylaştıran etkiyle benzerlik gösterir?

I- Karda kızak ile yokuştan kayılması
II- Karda araba tekerleklerine zincir takıl¬ması
III- Buzlu yollara tuz serpilmesi

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I - II
D. II – III

19. Uçakların ön kısımları neden sivri yapılır?

A. havanın direncini azaltmak için
B. görünüşünün hoş olması için
C. kolay düşmelerini önlemek için
D. pilotların önlerini rahat görmeleri için

20. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin sonucudur?

A. Elmanın ağaçtan yere düşmesi
B. Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi
C. Frenine basılan bisikletin durması
D. Kumaşa sürtülen plastik tarağın kağıt parçalarını çekmesi

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER