ANASAYFA
 


1) Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi içerdiği besin yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a-)  makarna                        
b-) salata                       
c-)  ekmek                        
d-) bisküvi

2) Aşağıdakilerden hangisi sindirim organı değildir?
a-)  ağız                            
b-) mide                         
c-) böbrek                         
d-) yemek borusu

3) Vitaminlerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
a-) Öncelikli görevi yapım ve onarımdır.                    
b-) Vücutta düzenleyici olarak görev yaparlar.
c-) A, B, C, D, E ve K olmak üzere 6 çeşittirler.        
d-)  Enerji vermezler.                                          

4) Bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a-) kaynama sıcaklığına                                            
b-) buharlaşma sıcaklığına
c-) yoğuşma sıcaklığına                                           
d-) donma sıcaklığına

5) Su donduğunda hacmi genişleyen ender maddelerden biridir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Buzun yoğunluğu sudan küçüktür.     
b) 100 cm³ buz eridiğinde 100 cm³ su oluşur.
c) Buz, su üzerinde kayar.                    
d) Ağzına kadar dolu ve kapalı bir şişedeki su donunca şişe patlar.  

6) Islak çamaşırlar kışında kurur.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması.                    
b-) Çamaşırlarda az miktarda su bulunması.                             
c-) Kışın havada fazla nem olması.                              
d-) Kışın rüzgarın çok olması.

7) Kaynama olayı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
a-) Kaynama her sıcaklıkta olmaktadır.                        
b-) Kaynama sıvının üst kısmında olmaktadır.                       
c-) Kaynama esnasında sıcaklık sabit kalmaktadır.      
d-) Kaynama sırasında buharlaşma durmaktadır.

8) Bir sıvıya ısı verildiğinde aşağıdakilerden hangisi değişir?
a-) donma sıcaklığı                
b-) kaynama sıcaklığı         
c-) kütlesi                           
d-) sıcaklığı

9) “Isı etkisiyle maddelerin hacminin artmasına ………………………denir” cümlesine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?
a-) genleşme                         
b-) yoğuşma                     
c-) buharlaşma                    
d-) kaynama


Madde

Erime Sıcaklığı (˚C )

Kaynama Sıcaklığı (˚C )

p

10

60

R

25

90

S

5

110

10)

 

                                           

Yukarıdaki verilere göre oda sıcaklığında (20˚C ) P,R ve S maddelerinden hangisi ya da hangileri katı halde bulunur?
a-) P                                      
b-)  R                             
c-) S                                   
d-) P-S

11- Zeynep, bir pamuk parçasını kolonya ile ıslatarak sınıfın uzak bir köşesine koyuyor. Kolonya kokusunun, önce pamuğa yakın arkadaşlarına, daha sonra pamuktan uzak arkadaşlarına ulaştığını ve bir süre sonra pamuğun kuruduğunu gözlemliyor.
    Zeynep’nin yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A)  Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.            
 B)  Pamuğun kuruması sıvı haldeki kolonyanın gaz haline geçtiğini gösterir.
 C)  Gazlar ortamın her yerine eşit sürede yayılır.                 
 D)  Kolonya sıvı halden gaz haline geçmiştir.
12-    “Baran masanın üzerindeki toplu iğne kutusunu yanlışlıkla yere düşürmüş, toplamaya çalışırken eline iğne batırmış ve canı yanmıştı. Bunu gören annesi elindeki cisimle yardıma geldi. Elindeki cismi iğnelere yaklaştırdığında iğneler cisme yapışıyor ve yerden daha rahat toplanıyordu.” Buna göre Baran’ın annesinin kullandığı cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Demir         
B)  Tahta         
C)  Mıknatıs       
D) Cam

 

13-    “Masaya su döküldüğünü gören Ceren, annesine yardım etmek için hemen kuru bir bez alıp masanın üstünü kuruluyor.” Buna göre, Ecem masayı kurularken bezin hangi özelliğini kullanmıştır?
A) Suda yüzme          
B) Suda batma          
C) Suyu çekme           
D) Suyu çekmeme

14-   Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atıldığında dibe batmaz?
A)  Çelik          
B) Tahta          
C) Demir          
D) Cam

15-   Aşağıdaki maddelerden hangisi bir tamircinin alet çantasından çıkmaz?
A) Peçete         
B) Pense          
C) Tornavida      
D) Çekiç

16-   Öğretmeninin “Sınıfın içinde havanın varlığını nasıl ispat edebiliriz?” sorusuna Ceren’in vereceği yanıt hangisi olmalıdır?
A) Bilmiyorum öğretmenim, dün çalışamadım.
B) Hava madde değildir öğretmenim.
       C) Ellerimizi kendimize doğru salladığımızda yüzümüzde hissettiğimiz serinlik havanın varlığını ispatlar öğretmenim.           
D) Havanın varlığı ispatlanamaz öğretmenim.
17-   İçtiğimiz çay aşağıdaki madde gruplarından hangisine dahil edilir?
A) Katı            
B) Buhar          
C) Gaz                   
D) Sıvı

18-  Hasan, elinde tuttuğu silgiye bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
A) Katıların belirli bir şekilleri vardır.       
B) Katıların belirli bir kütlesi vardır.
C) Katıların bilirli bir hacimleri vardır.      
D) Katılar akışkan maddelerdir.

19-  Okulumuzdaki, evimizdeki pencerelere cam takılmasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çabuk kırılması              
B) Arkasının görülebilmesi      
C) Soğuktan koruması          
D) Sıcaktan koruması
20- “Odasında ders çalışırken bazı kokular alan Şeyma, mutfağa gittiğinde annesinin yemek yapmış olduğunu görür.”   Şeyma’nın mutfağa gitmeden, yemeğin kokusunu alabilmesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Şeyma’nın burnunun çok keskin koku aldığı      
B) Yapılan yemeğin güzel olduğu
C) Annesinin becerikli olduğu                       
D) Yemekten çıkan buharın ev içinde yayıldığı

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER