ANASAYFA
 


1. Aşağıdaki besinlerden hangisi, vücudumuzda öncelikli enerji kaynağı olarak kullanılır ?
A. Yağlar
B. Karbonhidratlar
C. Proteinler
D. Vitaminler
2. Aşağıda verilen besinlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla protein içerir?

A. Zeytin
B. Bal
C. Börek
D. Balık

3. Canlılar, günlük hayatta ihtiyaç duydukları enerjiyi aşağıdakilerden hangisinden sağlarlar?

A. Madensel tuz
B. Besin
C. Mineral
D. Su

4. -- İnsan vücudunun %70'ini kaplarım.
-- İnsan vücudundaki olayları düzenlemekle görevliyim.
-- Meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunurum.

Yukarıda kendisini tanıtmaya çalışan
hangi besin grubudur?

A. Mineraller
B. Yağ
C. Su
D. Karbonhidrat

5. I. Besinler ince bağırsaktan emilerek
kana karışır.
II. Mide, sindirimin başladığı yerdir.
III. Besinler ağızda küçük parçalara ayrılır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A. I ve III
B. II ve III
C. I ve II
D. I, II ve III

6. Yağ içeren besinler kağıt üzerine sürüldüğünde iz bırakır.
Aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisi kağıt üzerine sürüldüğünde iz bırakır.

A.Ceviz
B.fasülye
C. Nohut
D. Mercimek

7.Yandaki şema ile sunum
yapan bir öğretmen, hangi
sistem hakkında bilgi
veriyordur?

A. Boşaltım Sistemi
B. Dolaşım Sistemi
C. Sindirim Sistemi
D. Hareket Sistemi

8. Aşağıdaki öğrencilerin hangisi, boşaltım sistemindeki görevli organların yazılı olduğu kartonu tutmaktadır?

A. Tuna
B. Ayşe
C.Semiha
D. Halis

9.Yandaki şekilde sindirim yapıları numaralarla gösterilmiştir.
a. Sindirilen besinler kana geçer.
b. Yiyecekler tükürükle ıslatılır.
Buna göre, a ve b maddelerinde ,
Bahsedilen kısımlar, aşağıdakilerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
     a      b
A. II     III
B. IV     I
C. III     II
D. I       IV
10Sindirim olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A. Besinlerin küçük parçalara ayrılması olayıdır.
B. Yalnız midede gerçekleşir.
C. Ağızda başlar.
D. Bağırsaklarda biter.

11.Dilara, sindirim organlarının sağlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıdır?
A. Günde en az iki defa dişlerini fırçalama
B. Çok sıcak ve çok soğuk besinler yememe
C. Besinleri iyice çiğneme
D. Besinleri büyük parçalar halinde yutma

12.Aşağıdakilerden hangisi, besinlerin belli bir süre depolandığı sindirim organıdır ?
A. Yemek borusu
B. Yutak
C. Mide
D. Bağırsaklar

13. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda düzenleyici olarak görev alırlar?
A) karbonhidrat
B) proteinler
C) su
D) yağ

14. Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) besin değerlerini kaybederler.
B) Bu ürünlerde mikroplar ürer ve besinleri bozar.
C) Bu ürünleri iyice kaynatırsak tekrar düzelir.
D) Bu ürünler vücut sağlığını bozar ve zehirlenmelere yol açar.

15--Fasulye şekline benzerim.
--Çok mühimdir gorevim.                     
--Kanı bir güzel süzerim.
--Tek başına yapmam   yardımcımdır ikizim.
-   Bilin bakalım ben kimim?

A. Akciğerler
B. Mide
C. Dişler
D. Böbrekler
16)
I. Akciğer
II. Böbrek
III. İdrar kesesi
Yukarıdaki verilenlerden hangileri öncelikli görevi boşaltım olan görevidir ?

A. Yalnız I
B. II ve III

C. I ve II
D. I ve III

17-Öğretmen Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerden sağlığa zararlı maddelerle ilgili bir afiş hazırlayıp altına da bununla ilgili bir slogan yazmalarını istemiştir. Turgayın hazırladığı afiş yanda verilmiştir.Buna göre; Turgay’ ın, afişinin altına aşağıdakilerden hangisini yazması daha uygun olur ?

A. Sigara ormanları yok eder.
B. Sigara sıkıntıları yok eder.
C. Sigara trafik kazalarına sebep olur.
D. Sigara tüketen kendini tüketir.

18-İnsan ağzında yapı ve görevlerindeki farklılığa göre, aşağıdaki diş çeşitlerinden hangisi bulunmaz ?
A. Köpek dişleri
B. Azı dişleri
C. Kesici dişler
D. Tükürük dişleri

19-Alkol en çok hangi organa zarar verir?
A.yutak
B.karaciğer
C.mide
D.ince bağırsak

20. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Besin grubu Görevi
A) Yağ enerji verir
B) Madensel tuz düzenleme yapar
C) Protein yapıcı-onarıcıdır
D) Karbonhidrat düzenleyicidir

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER