ANASAYFA
 


1-Aşağıdakilerden hangisi hareket eden cisme örnek verilebilir?
A. Yaprağın yere düşmesi                   
B. Duvarda asılı olan süs eşyası                       
C. Masanın üzerindeki kalem              
D. Kitaplıktaki kitaplar

2- Aşağıdakilerden hangisi suyun kaldırma kuvvetine örnek değildir?
A. Yumurtanın tuzlu suda yüzmesi                   
B. Gemilerin denizde yüzmesi
C. Tahta parçasının suda yüzmesi                    
D. Taş parçasının suda yüzmesi

3- Pikniğe gittiğimizde Nil ile Selma salıncağa bindiler ve sallanmaya başladılar. Bu olayda hangi hareket vardır?
A. İtme                       
B. Çekme                   
C. Sallanma                
D. Dönme

4-  Dünyanın en hızlı koşan canlısı kimdir?
A.  Çita                      
B.  Deve                     
C.  Aslan                                
D.  İnsan

5- Okul bahçesinde topaç çeviren Mahmut, topaca hangi kuvveti uygulamış olabilir?
A.  Dönme      
B.  Sallama     
C.  Hızlanma               
D.  Yavaşlama

6-  Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan harekettir?
A. Balkondan düşen halının hareketi                
B. Yukarı doğru fırlatılan taşın hareketi
C. Gökyüzünden yere düşen uçağın hareketi   
D. Dünya'nın Güneş etrafındaki dönme hareketi

7-  A cismine uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında A cismi eski haline geliyorsa bu cisim hakkında ne söylenebilir?
A.   A cismi katı haldedir                     
B.   A cismi esnek bir maddedir                      
C.   A cismi gaz haldedir                     
D.   A cismi sıvı haldedir

8-  Aşağıdakilerden hangisi hızlanan harekettir?
A.  İskeleye yanaşan gemi                   
B. İnişe geçen uçak                 
C. Kırmızı ışığı gören sürücü                
D. Duraktan kalkan otobüs

9- Duraktaki yolcuyu almak için otobüs şoförü hangi hareketi yapar?
A. Hızlanma    
B. Yavaşlama             
C.  Dönme                  
D. Geriye gitme

10-  Hareket eden bir topu durdurmak için hangisi yapılmalıdır?
A. Topa hareketi yönünde kuvvet uygularız.                
B. Hareket yönünde topa hızlı vururuz.
C. Topun hareketi yönünde yavaş vururuz.                  
D. Topun hareketinin zıt yönünde kuvvet uygularız

11-  Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?
A. Ceviz kırarken        
B. Pencereyi açarken              
C. Diş çekerken          
D. Pantolonumuzu giyerken

12-  Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir?
A. Dönme                   
B. Aşağı-yukarı                      
C. Hızlanma                
D. Sallanma

13-  Sinan evden okula 200 metre, okuldan markete 300 metre, marketten de 400 metre yürüyüp eve geliyor. Sinan’ın o günkü yer değiştirmesi kaç metredir?
A. 900            
B. 0                
C. 500            
D. 400

14- Aşağıda verilenlerden hangisinde kuvvet etkisiyle meydana gelen şekil değişikliği kalıcı değildir?
A. Balon                     
B. Teneke kutu                       
C. Metal tel                
D. Kâğıt

15-  "Hareket halindeki cisimleri durdurmak bazen tehlikeli olabilir." Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin yaptığı davranış yanlış değildir?
A. Kaleye gelen topu yumruklayan kaleci               
B. Çatıdan düşen kiremidi tutan bir kişi
C. Devrilen ağacı tutmaya çalışan bir kişi                
D. Fireni boşalmış otobüsün önüne geçip durduran bir kişi

16-        I. Hareketsiz bir cismin harekete başlaması.
II. Cismin şeklinde değişiklik olması.
III. Hareketli bir cismin durması.
Yukarıdaki verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle gerçekleşir?
A. Yalnız I      
B. II, III                      
C. I,II             
D. I, II, III

17-  Aşağıdaki maddelerden hangisine kuvvet sıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişir?
A. Demir çubuk                      
B. Cam                       
C. Hamur                   
D. Tahta

18-   Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir                
B. Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
C. Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.                     
D. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.

19- Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A Otobüsün duraktan hareket etmesi, hızlanmadır.                  
B. Duvar saatinde yelkovanın hareketi, dönmedir.
C. Asansörün hareketi aşağı- yukarıdır.                                  
D. Beşikte sallanan bebeğin hareketi yavaşlamadır.

20- Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz?
A. Cam                      
B. Lastik                     
C. Kâğıt                     
D. Kalem1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER