ANASAYFA
 


1.         1. Kaya         2. Balina         
            3.  Karınca    4.Traktör
  Yukarıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?
A) 1 ve 2                       
B) 1 ve 3                 
C) 2 ve 3                    
D) 3 ve 4

2. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmemizi sağlayan aletin adı nedir? 
A)  Teleskop                 
B) Mikroskop            
C) Dürbün               
D) Büyüteç

3. Hangisi gözle görülemeyecek canlıların sağladığı faydalardandır?
A) Sütün bozulması          
B) Gribe neden olması         
C) Sütü yoğurda çevirmesi   
D) Açıkta bırakılan yemeklerin bozulması

4.Hangisi bitki ve hayvanların ortak özelliği değildir?
A) Kendine benzer canlılar oluşturma             
B) Yer değiştirerek hareket etme
C) Dıştan gelen uyarıcılara tepki verme           
D) Solunum yapma

5. Aşağıda verilen canlı ve yaşam alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hamsi – Deniz          
B) Kaktüs – Çöl   
C) Köstebek – Toprak      
D) Çita – Kutuplar

6. Aşağıdakilerden hangi canlı uyku halindedir?
A) Balık yumurtası        
B) Sincap        
C) Yarasa            
D) Kurbağa

7.Hangisi gözle görülmeyen küçük canlıların neden olabileceği hastalıklardan değildir?
A) Kabakulak      
B) Şeker hastalığı           
C) Grip              
D) Çiçek hastalığı

8. Hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur? 
A) Kağıt                
B) Plastik poşet             
C) meyve atıkları        
D) Yiyecek atıkları

9. 1. Canlılar için gerekli besinler bulunur      
2. uygun üreme ortamıdır
3. Tüm canlıların yaşam alanları aynıdır
Yukarda verilen yaşam alanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) 1             
B) 2 ve 3                   
C) 2                      
D) 3

10. Hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
A) Solun yaparlar         
B) Çoğalırlar         
C) Besin üretirler             
D) Ürerler

11. Hangisi atmosferde meydana gelmez?
A) Kar                     
B) Fırtına                      
C) Kasırga                  
D) Deprem

12. Hangisi dünyamızın yuvarlak olduğunu gösteren kanıtlardan değildir?
A) Limandan ayrılan geminin önce alt kısımlarının kaybolması      
B) Ay tutulması
C) Akarsuların denize akması              
D)  Uzaydan çekilen fotoğraflar

13. Hava olaylarının meydana geldiği katmanın adı nedir?
A) Su küre                    
B) Ateş küre                  
C) Ağır küre               
D) Atmosfer

14. Dünyanın en sıcak katmanının adı nedir?
A) Ağır küre                 
B) Su küre                    
C)Hava küre               
D) Taş küre

15.Hangisi toprağın oluşmasını sağlayan etkenlerden değildir?
A) Gece ve gündüz arası sıcaklık farkları
B) Yağan yağmur sularının kaya yarıklarına girmesi
C) Ateş küre ve ağır kürenin çok sıcak olması         
D) Canlıların etkisi

16.Aşağıdakilerin hangisi dünyamızın gözlemlenemeyen katmanları arasında yer alır?
A) Taş küre              
B) Ağır küre                 
C) Hava küre             
D) Su küre

17. Yer kürenin iç katmalarının sıcak olması hangisiyle  açıklanamaz?
A) Yer altına inildikçe sıcaklığın artması          
B) Çöllerin sıcaklığının fazla olması
C) Yer yüzüne çıkan lavların sıcak olması        
D) Kaplıca sularının sıcak olması

18. Yağışların oluşumunda hangisi doğrudan etkili değildir?
A) Sıcaklık değişimi    
B) Buharlaşma           
C) Ay’ın dünyanın uydusu olması     
D) Yer yüzündeki sular   

19.   1. Çiçek                2. Sinek                       
3. Kaplumbağa     4. Solucan 
Yukarda verilen canlıların hangisinin beslenmesi farklıdır?
A)  Çiçek                
B) Sinek                   
C) Kaplumbağa             
D) Solucan1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER