ANASAYFA
 


1. Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir?
A) hava küre-ateş küre-çekirdek
B) hava küre-su küre-taş küre
C) taş küre-hava küre-çekirdek
D) su küre-ateş küre-hava küre

2. Dünya’nın hangi katmanında katı maddeler erimiş durumdadır?
A) hava küre    
B) ateş küre              
C) taş küre      
D) çekirdek

3. Dünyamızın üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir?
A) hava küre    
B) yer küre      
C) ateş küre    
D) çekirdek

4. I. Küre şeklindedir.
II.3/4 ü sularla kaplıdır.
III. 3 katmandan oluşur.          
Yanda Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I               
B) Yalnız II              
C) I ve II                 
D) I, II ve III

5.Aşağıdakilerden hangisi doğanın dengesini bozmaz?
A) aşırı avlanma 
B) ormanların yanması
C) canlıların birbirleriyle beslenmesi 
D) kalıcı atıklar

6.Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlar için ortak bir canlılık özelliği değildir?
A) kendi besinlerini yapmaları                
B) boşaltım
C) solunum                                            
D) büyüme

7. Doğada gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar vardır. Bu canlıları görebilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?
A) teleskop      
B) büyüteç                
C) bilgisayar             
D) mikroskop

8. Aşağıdaki canlılardan hangisi toprak altında yaşar?
A) karınca                
B) geyik 
C) fil               
D) deniz yıldızı

9. Fabrikaların zararlı atıklarını akıttıkları yerlerdeki canlıların sayısı her geçen gün azalıyor. Bu olayın sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez?
A) kirlenme artar                         
B) yeni canlı türleri oluşur
C) çevre zarar görür                    
D) doğal denge bozulur

10.Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşam alanı farklıdır?
A) aslan           
B) yunus          
C) balina
D) yengeç

11.I.köpek      
II.çam ağacı                 
III.kaplumbağa   
IV.buğday
Yukarıdaki canlılardan hangileri yer değiştirerek hareket eder?
A) I ve III                 
B) II ve IV               
C) III ve IV             
D) Yalnız III

12. Yaşadığımız çevreyi kirleten birçok neden vardır. Çevrenin kirlenmesinde hangisinin rolü en büyüktür?
A) kağıt torba           
B) çürüyen bitki        
C) sofra atıkları        
D) insan

13. Sınıftaki bir arkadaşınız hasta olduğunda bir süre sonra sizin de hasta olmanızın nedeni nedir?
A) dengesiz beslenme 
B) mikroskobik canlılar       
C) terleme       
D) boşaltım

14. I. su
     II. ışık  
III. hava
Tohumdan yeni bir canlı oluşması için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?
A) Yalnız I               
B) I ve III               
C) II ve III             
D) I,II ve III

15.Canlıların ışık, sıcaklık, su ve benzeri etkilere verdikleri tepkiye ne ad verilir?
A) irkilme                 
B) terleme                 
C) solunum                 
D) hareket

16. Canlıların solunum yapmalarının amacı nedir?
A) soluk alıp vermek                                      
B) enerji üretmek
C) oksijen alıp karbondioksit vermek
D) havayı temizlemek

17.Olgunlaşan canlının kendine benzer yavrular meydana getirmesi olayına ne denir?
A) büyüme                
B) üreme
C) irkilme
D) gelişme

18.Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinini kendisi yapar?
A) koyun         
B) insan  
C) nane  
D) fare

19.Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine neden olmaz?
A) yağmur suları        
B) fabrika atıkları              
C) deterjan               
D) lağım suları

20. Bir yerde aşağıdakilerden hangisinin az olması, o bölgede erozyonun artmasına yol açar?
A) arazi eğimi  
B) bitki örtüsü 
C) yağış 
D) hayvan çeşitliliği1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER