ANASAYFA
 


1. Vincin bir cismi kaldırarak hareket ettirmesi sırasında cisme aşağıdaki kuvvetlerden hangisi uygulanmıştır?
A) itme
B) çekme
C) vurma
D) sallama

2. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisimler harekete geçer. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir hareket değildir?
A) Bir futbolcunun ayağıyla topa vurması.
B) Rüzgârın yelkenli bir gemiyi yüzdürmesi
C) Durakta yolcu bekleyen bir otobüs
D) Basketbolcunun topu potaya atması

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Cisimleri görebilmek için ışık şart değildir.
B) Işık olmasa da gözlerimizle cisimleri görebiliriz.
C) Işıksız ortamlarda cisimleri zar zor seçebiliriz.
D) Cismi görmek için ışığın cismin üzerine çarpıp gözümüze yansıması gerekir.

4. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış bir cisimdir?
A) mum
B) meşale
C) Ay
D) ampul

5. Bazı cisimler, ortamda bulunan ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimlere örnek değildir?
A) ateş böceği
B) alüminyum folyo
C) reflektör
D) ayna

6. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliğini önlemek için alınacak önlemler arasında sayılamaz?
A) Işığın gök yüzüne yönelmesi kesilmelidir.
B) Işık sadece aydınlatılacak yere yöneltilmelidir.
C) Reklam ve ilan ışıklandırmaları belirli bir saatten sonra kapatılmalıdır
D) Turistlerin dikkatini çekmesi için binaların dış cepheleri aydınlatılmalıdır.

7. Sesin oluşması aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?
A) Cismin titreşmesine
B) Cismin büyüklüğüne
C) Cismin küçüklüğüne
D) Cismin hareketine

8. Ses hangi ortamda yayılmaz?
A) katılarda
B) sıvılarda
C) boşlukta
D) gazlarda

9. Şiddetli seslerde pencere, kapı ve arabaların camları kırılabilir. Bu aşağıdaki olayların hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Sesin madde olduğunu
B) Sesin bir enerji olduğunu
C) Sesin bir cisim olduğunu
D) Sesin kütlesinin olduğunu

10. Kulaklarımızla bir sesi işitebilmemiz için nasıl ses olması gerekir?
A) Sesin belli bir şiddetinin olması gerekir.
B) Sesin güzel olması gerekir.
C) Sesin yakından gelmesi gerekir.
D) Sesin uzaktan gelmesi gerekir.

11. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin olumsuz etkileri arasında sayılamaz?
A) İşitme kaybına neden olabilir.
B) Çalışma verimini artırır.
C) Uyku düzensizliğine neden olur.
D) Ruh sağlığımızın bozulmasına neden olur.

12. Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?
A) Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra direkleri ve sonra da gövdesi görülür.
B) Bir gemiyle hep aynı yöne doğru gidildiğinde bir süre sonra aynı yere dönülür.
C) Ay tutulmasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerine eğri bir biçimde düşmesi.
D) Dünya’mızın kendi ekseni çevresinde dönerek gece ve gündüzün oluşması.

13-Ayşen, Sema ve Betül bir koşu parkurunda sırasıyla koşmaktadırlar. Betül Sema’ya yaklaşmakta, Ayşen’ den ise uzaklaşmaktadır.
Buna göre koşuculardan hangisinin hızı daha fazladır?
a) Betül ve Sema
b) Sema
c) Ayşen
d) Betül

14- Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Kapıyı kapatmak – itme
b) Çekmeceyi açmak – çekme
c) Yayı germek – çekme
d) Topu fırlatmak çekme

15- Ayça’nın musluğu açarken uyguladığı hareket türü hangisidir?
a) dönme
b) sallanma
c) yavaşlama
d) hızlanma

16-Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketine örnek olarak verilebilir?
a) fırlatılan ok
b) havaya atılmış top
c) Yeşil ışıkta harekete başlayan araba
d) yarışa başlayan atlet

17- Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
b)Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
c)Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
d)Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.

1.Ay bir ışık kaynağıdır. 3. Yıldız doğal ışık kaynağıdır.
2. Işık bir enerjidir. 4. Ses bir enerji değildir.
18- Yukarıda verilenlerden hangileri veya hangisi doğrudur?
a) 2- 3
b) 1-2-3
c) 1-4
d) yalnız 1

19-Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliğindendir?
a) saydamlık
b) parlaklık
c) hacim
d) esneklik

20-Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlış olarak verilmiştir?
Karışım Ayrıştırma Yöntemi
a) Su- demir tozu Mıknatısla ayırma
b) Makarna- su Süzme
c) Şekerli su Süzme
d) Tebeşir tozu- su Süzme1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER