ANASAYFA
 


1. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   A.Kapıyı kapatmak – itme                 
 B. Çekmeceyi açmak – çekme 
   C.Yayı germek – çekme                     
D. Topu fırlatmak çekme

2. Ayça’nın musluğu açarken uyguladığı hareket türü hangisidir?
A. dönme           
B.sallanma          
C.yavaşlama        
D. hızlanma

3.Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketine örnek olarak verilebilir?
A.fırlatılan ok                                      
B.havaya atılmış top    
C.dönmekte olan araba                        
D.yarışa başlayan atlet

4.Verilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?
A. Hareketsiz cismin hareket etmesi      
B. Hareketli cismin durması
C. Dondurmanın erimesi                      
D.Cisimlerin şeklinde değişiklik olması

5.Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet uygulandığında kalıcı şekil değişikliği oluşur?
A.silgi             
B.kağıt       
C.lastik           
D. sünger

 6.  Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A-Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
B-Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
C-Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
D-Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.

7.Hareket halindeki bir cisim yön değiştiriyorsa hangisi söylenebilir?
A.Cisme etki edilmemiştir.               
B.Cisim durmuştur.
C.Cisme ısı verilmiştir.                     
D. Cisme kuvvet uygulanmıştır.

8.Yelkenli ile denizde yol alan bir kişi aşağıdaki kuvvetlerden hangisinden yararlanmıştır?
A.itme         
B. çekme                           
C. Bükme      
D. sıkma

9.  Duvar saatindeki yelkovanın hareketi ne tür bir harekettir?
A. sallanma                     
B. aşağı-yukarı     
C. dönme                       
D. durma

 

 

 

10.  Ampulü kim icat etti ?
A.Lewiz Howard Latimer         
B.Newton                   
C.Edison               
D.Aristo

11. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir ?
A.mum                        
B.güneş                             
C.ay                         
D.ampul

  12.  “Güneş, mum,şimşek,kandil, elektrik lambası, yıldız Ay, gemici feneri
Yukarda verilenlerden kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır?
A.  5                        
B.  4                             
C.  3                          
D. 2
  
13. Canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran en önemli özellik nedir?
A. şekilleri           
B. hacimleri        
C. hareketli olmaları        
D. kütleleri

1.Ay bir ışık kaynağıdır.
2. Işık bir enerjidir.
3. Yıldız doğal ışık kaynağıdır.
4. Yol kenarındaki reflektörler ışık kaynağı gibi görünürler.

14. Yukarıda verilenlerden hangileri veya hangisi doğrudur?
A. 2- 3- 4              
B. 1-2-3               
C. 1-4                
D. yalnız 1

15.   İnsan ses çıkarırken titreşen nedir?
A. dişler              
B. ses telleri            
C. dudaklar              
D.dil

16. Aşağıdaki hangi ışık kaynağı bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A. Güneş             
B. ateş böceği          
C. yıldırım           
D. yıldız

17. Çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur, bu kirliliğin adı nedir?
A-gürültü kirliliği         
B-ışık kirliliği
C-hava kirliliği            
D-çevre kirliliği

18. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
     A-kapı sesi                
B-Telefon sesi
C-Derenin su sesi      
D-Keman sesi

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Işık ve ses bir enerji türüdür.
B-Mum yapay ışık kaynağıdır.
C-Titreşen her cisim ses üretir?
D-Ayna bir ışık kaynağıdır.

20. Ses yalıtımı neden yapılır?
A. Ses kaydetmek için                       
B. Gürültüyü azaltmak için  
C. Gürültüyü artırmak için                   
D. Seslerin ayarlanması için1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER