ANASAYFA
 


1- Ahmet , gündüz vakti güneşe çıplak gözle bakamazken, gece vakti ay’a çıplak gözle bakabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayı açıklamaktadır?
A) Görmek için ışık gereklidir.
B) Işık olsa dahi çok uzaktaki cisimleri göremeyebiliriz.
C) Görmek için ışık şiddetinin çok yüksek olmaması gerekir.
D) Akşam vakti, gündüz vaktinden daha iyi görürüz.

2. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.Kapıyı kapatmak – itme
B. Çekmeceyi açmak – çekme
C.Yayı germek – çekme
D. Topu fırlatmak- çekme

3. Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A-Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
B-Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
C-Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
D-Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.


4. Aşağıda verilenlerden hangileri veya hangisi doğrudur?
1.Ay bir ışık kaynağıdır.
2. Işık ve ses bir enerjidir.
3. Yıldız doğal ışık kaynağıdır.
4. Mum yapay ışık kaynağıdır..
A. 2- 3- 4
B. 1-2-3
C. 1-4
D. yalnız 1

5. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenlerinden biri olabilir?
A- kulaklarımız sağır olabilir.
B- radyo veya televizyonun sesini sonuna kadar açmak.
C- Sinirlerimiz bozulabilir.
D- Dikkatimiz bozulabilir.

6. I - hoparlör II - ampul III - megafon IV - el feneri yanda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
A- I - II
B- III - IV
C- I - III
D- I - IV

7- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tornavida, bulaşık makinesi, = Alet
B) Buzdolabı, süpürge, kanepe = Eşya
C) Un, boncuk, yumurta = Malzeme
D) Demir kapı, bakır tencere = cisim

8- “Bazı maddeler su içine atıldığında suyun her tarafına iyi şekilde yayılarak dağılır. Bu olaya çözünme denir.” Aşağıdaki maddelerden hangisi, suya atıldığında suda çözünebilir?
A ) kum
B ) demir tozu
C ) tahta talaşı
D ) tuz

9- “su, tahta, yemek tuzu, metal para” Verilen maddelerden hangileri bulunduğu kabın şeklini alır?
A) metal para, yemek tuzu
B) tahta, su
C) yemek tuzu, su
D) tahta, yemek tuzu

10-Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A. Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız.
B. İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
C. Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
D. Gereksiz lambaları söndürmeliyiz.

11. Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Limandan ayrılan geminin hareketi
B) Fren yapan bisikletin yaptığı hareket
C) Duraktan kalkan otomobilin yaptığı hareket
D) Hız treninin yukarıdan aşağıya inerken yaptığı hareket

12. Aşağıdaki ifadelerden doğru olmayan hangisidir?
A) Görebilmek için ışığa ihtiyacımız vardır.
B) Yıldızlar,şimşek ve ateş böceği doğal ışık kaynaklarıdır.
C) Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakmanın sakıncası yoktur.
D) Güneş en büyük ışık kaynağıdır.

13 . Işık kaynakları üzerine konuşan 4 arkadaş aşağıdaki bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Bu öğrencilerden hangisi doğru bilgi vermektedir.
A) Beril:’’Ay doğal bir ışık kaynağıdır geceleri görmemizi sağlar.’’
B) Kader:’’ Reflektörler de ışık kaynağıdır. Geceleri şoförlerin yolu görmesine yardımcı olurlar.
C) Seda:’’ Ayna yapay bir ışık kaynağıdır.’’
D) Melike:’’Arkadaşlar bunların hiçbiri ışık kaynağı değildir.sadece aldıkları ışığı yansıtırlar.’’

14 . Aşağıdaki ifadelerden doğru olmayan hangisidir?
A) Elektriğin maliyeti çok yüksektir.Üretiminde kömür, petrol ve su kullanılır.
B) Kitap okur ya da ders çalışırken ışığın direk olarak ve sağdan gelmesine dikkat etmeliyiz.
C) Televizyonu yakından izlemek,bilgisayar ekranına yakından bakmak göz sağlığımıza zarar verir.
D) Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte insanların yaşam kalitesi de artmıştır


15 . Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerji türü değildir.
B) Ses titreşim sonucu oluşur.
C) Sesin oluşması için bir kaynak gereklidir.
D) Ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır

16. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I-Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
II-Titreşen her cisim ses üretir.
III- Yüksek ses çıkaran araçlar ses kirliliği yaparlar.
IV-Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.
A) I-II-III
B) I-II-IV
C) I-II-III-IV
D) I-III-IV

17- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Her maddenin bir kütlesi ve hacmi vardır.
B- Ay doğal bir ışık kaynağıdır
C-Su ve toprak doğal maddelerdir.
D-Erime, katı bir maddenin ısı alması olayıdır.

18- Mehmet yaptığı deneyde dereceli silindire 350 mL’ lik su koyuyor. Suyun içine bir tebeşir atıp dereceli silindirden suyun hacmini yeniden okuyor. Mehmet 362 mL olarak okuduğuna göre tebeşirin hacmi kaç mL’ dir?
A. 712 mL
B. 10 mL
C. 350 mL
D. 12 mL

19- “Bir dereceli kap içinde bulunan su ve çakıl taşlarının toplam hacmi 220 mL’dir. Kap içinden çakıl taşları çıkarıldığında su seviyesini 175 mL’ye düştüğü görülüyor.” Buna göre çakıl taşlarının hacmi kaç mL’dir?
A ) 395 mL
B ) 250 mL
C ) 45 mL
D ) 145 mL

20 .Hareket halindeki bir cisim yön değiştiriyorsa hangisi söylenebilir?
A.Cisme etki edilmemiştir.
B. Cisim durmuştur.
C.Cisme ısı verilmiştir.
D. Cisme kuvvet uygulanmıştır


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER