ANASAYFA
 


1) Aşağıda vücudumuzdaki kemik çeşitleri ile bulundukları kısımlar eşleştirilmiştir. Hangisi     yanlıştır?
A) Kaburga- yassı       
B) Omurga-kısa           
C) Bacak- uzun                       
D) Kafatası- kısa
  
2) Vücudumuzun bir et yığını olmasını aşağıdakilerden hangisi engeller?
A) Kemik                    
B) Kafatası                 
C) İskelet                    
D) Kalp

3) Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından değildir?
A) Bacaklar                
B) Omurga                  
C) Dirsekler                
D) Kollar

4) Aşağıdakilerden hangisi kemik çeşitlerinden değildir? 
A) Uzun kemik            
B) Düz kemik              
C) Kısa kemik             
D) Yassı kemik

5) Kanı taşıma görevini hangi organımız yerine getirir?  
A) Böbrekler               
B) Kalp ve damarlar    
C) Akciğerler ve kalp   
D) Bağırsaklar ve damarlar

6) "Kemiklerimizin birleşme yerlerinde ………………….  bulunur" tümcesini anlamca doğru tamamlayabilmek için noktalı yere aşağıdaki sözcükler­den hangisi yazılmalıdır?      
A) Kaslarımız              
B) İç organlarımız        
C) Eklemlerimiz           
D) Derimiz

7) Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlerdendir?     
A) Kafatası eklemleri   
B) Omurga eklemleri   
C) Kol eklemleri          
D) Bacak eklemleri

8) Vücudumuzun oksijen alıp karbondioksit verme olayına ne denir?       
A) Boşaltım                 
B) Enerji üretme          
C) Sindirim                  
D) Solunum

9) Yaptığımız spor egzersizleri nabız atışımızı nasıl etkiler?
A) Nabzı yavaşlatır.     
B) Nabzı durdurur.       
C) Nabzı hızlandırır.     
D) Etkilemez.

10) Sağlıklı yetişkin bir insanda kaç kemik vardır?
A) 300                         
B) 207                        
C) 206                         
D) 205

11) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A)hava                         
B)taş                          
C)ışık                                      
D)toprak

12) Aşağıdakilerden hangisi, maddelerin ölçülebilir özelliklerindendir?
A)hacim                   
B)renk                        
C) pürüzlülük               
D)sertlik          

13) Esnek olmayan cisimlere ne ad verilir?
A)Saydam                   
B) Berk                                   
C) Opak                      
D)Sert

14) Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
A)Dolap                      
B)Ağaç                                   
C)Taş                         
D)Su

15) Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A) plastik                    
B) demir                     
C) bakır                      
D) kâğıt

16) Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?        
A) Ayran                    
B) Su                                      
C) Limonata                
D) Kola

17) Aşağıdakilerden hangisi mat maddedir?       
A) Cam                                   
B) Çelik                      
C) Ağaç                      
D) Porselen

18)Aşağıdaki eşyalardan hangisi suyu çekmez? 
A) Pamuklu gömlek     
B) Şemsiye                 
C) Yün kazak              
D) Çorap

19) Aşağıdakilerden hangisi cam bardağın bir özelliği değildir?   
A) Sertlik                    
B) Parlaklık                 
C) Kırılganlık               
D) Esneklik

20) Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliklerinden biridir?        
A) Bir şekilleri vardır.              
B) Bulundukları ortama yayılırlar.         
C) Küçük tanelidirler.              
D) Beyaz renklidir.


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER