ANASAYFA
 


1) Vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) kas
B) iskelet
C) eklem
D) egzersiz

2) Soluk alıp vermeyi sağlayan iç organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) kas
B) iskelet
D) kalp
D) akciğer

3) Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yol hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) yutak-burun-gırtlak-soluk borusu-akciğer
B) burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğer
C) soluk borusu-burun-yutak-gırtlak-akciğer
D) burun-yutak-gırtlak-akciğer-soluk borusu

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İskeletimiz; kafatası, göğüs kafesi, omurga, kollar ve bacaklardan oluşur.
B) Kafatasımız beynimizi korur.
C) Göğüs kafesi kalp ve akciğerlerimizi korur.
D) Spor yapmak iskelet ve kas sağlığımıza zarar verir.

5) Hangisi maddenin hallerinden birisi değildir?
A) Erime
B)Katı
C) Sıvı
D)Gaz

6) Binaların pencerelerinde cam kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Opak olması
B) Işığı geçirmesi
C) Perde kullanılabilmesi
D) Kırılabilir olması

7) Maddelerde hal değişikliğini meydana getiren temel etken hangisidir?
A) Doğa olayları
B) Elektrik
C) Isı (sıcaklık)
D) Doğal gaz

8) Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş maddedir?
A)çilek reçeli
B)elma
C)domates
D)Üzüm

9) Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddelerden hangisi doğal maddedir?
A)beton
B)kurşun kalem
C) akarsular
D) silgi

10) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliğidir?
A)kütle
B)koku
C) renk
D) sertlik

11) Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çeker?
A)sünger
B)plastik
C)demir
D)Cam

12) Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzer?
A)taş
B)tahta
C)kum
D)çay bardağı

13) Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A)demir bilye
B)tahta kaşık
C)taş
D)gümüş yüzük

14) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde doğal olarak oluşmamıştır?
A) Akarsular
B) Dağlar
C) Köprüler
D) Rüzgar

15) Dışarıdan baktığımızda içerisini göstermeyen maddelere ne denir?
A) Saydam
B) Esnek
C) Opak
D) Berk

16) Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?

A) Tuzun su içine atılıp karıştırılması
B) Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
C) Mumun bir kaba konulup ısıtılması
D) Sütün içine kahve konulup karıştırılması

17) Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çeker?
A) kumaş
B) naylon
C) tahta
D) taş
18) Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır?
A) tahta
B) demir
C) kalem
D) limonata
19) Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli vardır?
A) süt
B) küp şeker
C) meyve suyu
D) kolonya
20) Aşağıdakilerden hangisi maddelerin duyu organları ile fark edilebilen özelliklerden biridir?
A) kütle
B) hacim
C) renk
D) ağırlık

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER