ANASAYFA
 


1.Vücudumuzda bulunan kemik çeşitleri ile ilgili eşlemelerden hangisi doğrudur?
a) kafatası kemikleri uzun
b) kol kemikleri uzun
c) bilek kemikleri yassı
d) bacak kemikleri kısa

2.Vücudumuzun hareketini sağlayan yapılar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A.kas-kafatası
B.kollar-bacaklar
C.kas-eklem-iskelet
D.iskelet-kas-damar

3-.I.Tornavida
II.Balta
III.Pense
IV.Çekiç
Verilen maddeler hangi grupta incelenir?
A.Eşya
B.Alet
C.Malzeme
D.Cisim

4-.Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu katılara örnek gösterilemez?
A.Toz şeker
B.Tuz
C.Bakır tel
D.Mercimek

5- Aşağıdaki sıvılarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sıvılar, bulunduğu kabın şeklini alır.
B) Sıvıların belirli bir şekilleri vardır.
C) Sıvıların, içinde bulundukları kaba göre hacimleri değişir.
D) Sıkıştırarak sıvıların hacimlerini küçültebiliriz.

6-Ece’nin annesi su, un , şeker, yağ, kakao gibi maddeler kullanarak pasta yapıyor.
Pasta yapımında kullanılan bu maddeler aynı zamanda hangi kelime ile ifade edilebilir?
A) Cisim
B ) Malzeme
C) Eşya
D ) Alet

7- Hüseyin, içi boş bir bardağı ters çevirip, dik olarak su dolu bir kaba batırıyor, bardağın içine su dolmadığını gözlüyor. Bardağa su dolmamasının nedeni nedir?
A ) Bardağın içinde hava bulunması
B) Bardağın temiz olmaması
C) Kaptaki suyun az olması
D )Bardağın büyük olması

8- Seçeneklerden hangisi cisim değildir?
A) Ekmek
B)Toprak
C) Çay bardağı
D)Testi

9- Ağaç bir...............dir. Kesilip şekillendiğinde................olur.Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır.Masa ise bir.............dır. Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir.
A) Madde-cisim-eşya
B) Cisim-eşya-madde
C) Madde-eşya-cisim
D) Eşya-madde-cisim

10-Aslı, dereceli silindire bir miktar portakal suyu koydu. Portakal suyunun miktarının 120 ml olduğunu gördü. Aslı portakal suyunun hangi özelliğini ölçmüştür?
A ) kütlesini
B) rengini
C )hacmini
D) akışkanlığını

11) Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A) Cam
B) Tahta
C) Plastik
D) Demir

12) Aşağıdaki nesnelerden hangisi suda yüzer?
A) Demir bilye
B) Tahta kaşık
C) Taş
D) Demir soba

13) Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddelerden hangisi doğal maddedir?
A) Beton
B) Kurşun kalem
C) Kaynak suyu
D) Silgi

14) Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) Silgi
B) Toprak
C) Tebeşir
D) Defter

15) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?
A) Cam
B) Toprak
C) Tebeşir
D) Tahta

16) Bazı katı maddelerde sıvı ve gaz maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
A) Tahta
B) Ağaç
C) Un
D) Çivi

17)Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında bulunur?
A)Kalp
B)Beyin
C)Akciğer
D)Mide

18)Aşağıdakilerden hangisi alet değildir?
A)Makas
B)Çimento
C)Çekiç
D)Bıçak

19)Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden değildir?
A)Kütle
B)Sıvı
C)Katı
D)Gaz

20)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.
B)Beş duyu organımızla hissedebildiğimiz her şey maddedir.
C) Gazlar bulundukları yerin içini doldurur.
D) Katıların kütle ölçüsü birimi litredir.

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER