ANASAYFA
 


1-Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A)demir                    
B)hava                      
C)su                          
D)ses

2-Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu katılara örnek gösterilemez?
A)Toz şeker             
B)Tuz                    
C)Bakır tel                 
D)Mercimek 

3-Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
A)masa                                
B)kömür                   
C)tuz              
D)altın

4-Aşağıdakilerden hangisini görme duyumuzla ayırt edebiliriz?
A)şekerli su- tuzlu su                           
B)çamurlu su- mürekkepli su
C)alkollü su- saf su                             
D)sıcak su- soğuk su

5- Opaktır, suda ıslanır,mıknatıs tarafından çekilmez,suda yüzer
    Aşağıda verilenlerden hangisi kutudaki tüm özelliklere sahiptir ?
A) çelik                                
B)lastik                                
C) kağıt                               
D) porselen

 

6- Yere saçılan toplu iğneleri aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle daha kolay ayırabiliriz?
A) süpürerek                                 
B) mıknatıs yaklaştırarak
C) elimizle toplayarak                   
D) cımbız ile toplayarak

7-Aşağıdakilerden hangisinin yüzeyi mattır?
A)cam                                   
B) mermer                
C)ağaç                     
D)porselen

8- Ağaç bir...............dir. Kesilip şekillendiğinde................olur.Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır.Masa ise bir.............dır.  Yukarıda verilen cümlelerde  boşluk  bırakılan  yerlere  sırasıyla  aşağıdaki  sözcüklerden hangileri getirilmelidir. 
A) Madde-cisim-eşya                                            
B) Cisim-eşya-madde
C) Madde-eşya-cisim                                            
D) Eşya-madde-cisim

 

9-  Maddeler kaç halde bulunur?
A) I                             
B) II                            
C) III                           
D) IV

10-Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özelliği değildir?
A) Serttir                                                      
B) Belli şekilleri vardır.                   
C) Konuldukları kabın şeklini alır.              
D) Saydam, opak, esnek veya berk olabilirler.

11-   Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülemez?
A) Elma                
B) süt                  
C)demir                         
D) şeker

 12- Oya baskülde tartıldığında 26 kg geldiğini gördü. Oya kaç gramdır?
A) 260                
B) 2 600                   
C) 26 000                 
D) 260 000

13- Dereceli kapta taş su ile birlikte 180 cm3 geliyor. Taş çıkarıldığında suyun seviyesi 145 cm3 e düşüyor. Buna göre taşın hacmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 35             
B) 225                                  
C) 125                                  
D) 55

14- Üzerine parfüm dökülmüş bir pamuk parçasının yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır?
A) Gazlar elle tutulup, gözle görülemezler.               
B) Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.
C) Gazlar sıkıştırılabilirler.                                          
D) Gazlar boşlukta yer kaplar.

15- Aşağıdakilerden hangisi kırılgandır?
A)Taş                                   
B)Demir                   
C)Cam bardak                      
D) Kaşık

 

16- Aşağıdakilerden hangisi katı ve sıvıların ortak özelliğidir?
 A) Belirli bir şekillerinin olması                                
B) Bulundukları kabın şeklini almaları
C) Konuldukları kabı tamamen doldurmaları         
D)  Belirli hacimlerinin olması

17- Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir şekli ve hacmi vardır?
A) su buharı  
B) elma         
C) tuzlu su       
D) limonata

18- Cisimleri oluşturmak için kullandığımız maddelere malzeme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi annenizin kurabiye yaparken kullandığı malzemelerden değildir?
A) un              
B) fırın            
C) yumurta                
D) süt

19- Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden değildir?
A) Kütle                                
B) Sıvı                       
C) Katı                                  
D) Gaz          

20-   Aşağıda verilen madde-cisim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Madde                Cisim
A)       Ağaç               Kağıt
B)      Altın                  Yüzük
C)      Toprak             Bitki
D)      Bakır               Tepsi

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER