ANASAYFA
 


1- I - İç organları dış etkilerden koruma
II - Vücuda şekil verme
III – Vücuda kan pompalama
IV - Vücudun hareketi sağlama
Yukarıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV

2- Küçük katı bir maddenin hacmini ölçmek için aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A) Maddeyi, terazi veya baskülün üzerine koyarak hacmini ölçeriz
B) Maddenin hacmini tahmin ederek hacmini ölçeriz
C ) Maddeyi, metre ile ölçerek hacmini ölçeriz
D ) Maddeyi, sıvı bir maddenin içine atarak hacmini ölçeriz.

3- Ağaç bir…...............dir.Kesilip şekillendiğinde....................olur.Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır.Masa ise bir….............dır. Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir.
A ) Madde-cisim-eşya
B ) Cisim-eşya-madde
C ) Madde-eşya-cisim
D ) Eşya-madde-cisim

4-Nisa, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Nisa, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?
A ) Havanın hacmini bulmak
B ) Balonun kütlesi olduğunu göstermek.
C ) Balonun hacmini ölçmek.
D ) Havanın kütlesi olduğunu göstermek

5- Aşağıdaki sıvılarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A ) Sıvılar, bulunduğu kabın şeklini alır.
B ) Sıvıların belirli bir şekilleri vardır.
C ) Sıvıların, içinde bulundukları kaba göre hacimleri değişir.
D ) Sıkıştırarak sıvıların hacimlerini küçültebiliriz.

6 - Vücudumuzun hareketini sağlayan yapılar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A ) kas - kafatası
B ) kollar - bacaklar
C ) kas – eklem - iskelet
D) iskelet – kas - damar

7- Ahmet, içi boş bir bardağı ters çevirip, dik olarak su dolu bir kaba batırıyor, bardağın içine su dolmadığını gözlüyor. Bardağa su dolmamasının nedeni nedir?
A ) Bardağın temiz olmaması
B ) Bardağın içinde hava bulunması
C ) Kaptaki suyun az olması
D ) Bardağın büyük olması

8- --- Kolonyanın kapağı açıldığında kokusunun sınıfı doldurması.
--- Süt taşınca sönen tüpten koku gelmesi.
--- Evde sıkılan parfümün odaya koku bırakması.
--- Komşuda pişen yemeğin kokusunun burnumuza gelmesi.
Yukarıda sıralanan olaylar bize neyi gösterir?
A ) Gazların bulundukları ortamda yayıldığını.
B ) Sıvıların bulundukları kabın şeklini aldığını.
C ) Gazların hal değiştirdiğini.
D ) Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını.

9. Doğal kaynakları neden dikkatli tüketilmeliyiz?
A) Doğal kaynaklar sınırsız olduğundan.
B) Doğal kaynakları sadece insanlar tükettiğinden.
C) Doğal kaynaklar sınırlı olduğundan.
D) Doğal kaynaklar sürekli arttığından.

10. Isının maddelerde meydana getirdiği kalıcı değişikliklere ne denir?
A) Çözünme
B) Isınma
C) Bozunma
D) Donma

11. Hangisinde çözünmenin tarifi doğru olarak verilmiştir?
A) İki maddenin karışması
B) Sıvı ile katının karışması
C) İki sıvının karışması
D) Katı maddenin su içinde görünmeyecek şekilde dağılması

12. Katı maddelerin ısıtılarak sıvı hale gelmesine ne denir?
A)Buharlaşma
B)Çözünme
C)Erime
D)Donma

13. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
A)Kola
B)Ayran
C)Şerbet
D)Su

14. I - İç organları dış etkilerden koruma
II - Vücuda şekil verme
III – Vücuda kan pompalama
IV - Vücudun hareketi sağlama
Yukarıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV

15-Ece’nin annesi su, un , şeker, yağ, kakao gibi maddeler kullanarak pasta yapıyor
Pasta yapımında kullanılan bu maddeler aynı zamanda hangi kelime ile ifade edilebilir?
A) Cisim
B ) Malzeme
C) Eşya
D ) Alet

16- Hüseyin, içi boş bir bardağı ters çevirip, dik olarak su dolu bir kaba batırıyor, bardağın içine su dolmadığını gözlüyor. Bardağa su dolmamasının nedeni nedir? A ) Bardağın içinde hava bulunması
B) Bardağın temiz olmaması
C) Kaptaki suyun az olması
D )Bardağın büyük olması

17- Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü dokunularak fark edilebilecek özelliklerdendir?
A) sağlamlık, berklik, matlık
B ) pürüzlülük, yumuşaklık, esneklik
C) renk, koku, suda batma
D ) parlaklık, opaklık, sertlik

18-Şeymanur, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Şeymanur, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?
A) Havanın hacmini bulmak
B) Balonun kütlesi olduğunu göstermek.
C ) Balonun hacmini ölçmek.
D) Havanın kütlesi olduğunu göstermek.

19-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ölçü birimlerinde değişiklik yapmasının nedenlerinden biri olabilir.
A) Adlarını söylemenin zor olması
B) Farklı ölçülerin de kullanılmasını istemesi
C) İç ve dış ticarette yaşanan sorunları ortadan kaldırmak istemesi
D) Diğer ülkelerin Türkiye’yi sevmesini ve önemsemesini istemesi

20-Berk, pazardan 3 kg elma, 1000 g armut aldı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elma miktarı armuttan 2 kg fazladır.
B)Armudun miktarı 1 kg’dır.
C ) Elma miktarı armuttan 997 g fazladır.
D )Elma miktarı 3000 g’dır.

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER