ANASAYFA
 


1.Aşağıdakilerden hangisi iskeletin bölümlerinden değildir?
 
A)kafatası 
B)göğüs kafesi 
C)beyin 
D)omurga

2.Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiktir?

A)omurga 
B)kafatası
C)kol ve bacaklar 
D)parmaklar

3.Soluk alıp vermemizi sağlayan organımız  aşağıdakilerden hangisidir?

A)akciğerler 
B)mide 
C)kalp 
D)karaciğer

4.İskelet sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Vücutta kan dolaşımını sağlar.
B)Dik durmamızı sağlar.
C)Akciğerlerimizin çalışmasını sağlar.
D)Solunum sistemimize yardımcı olur.

5.Kolun dirsekten bükülmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A)Üst koldaki kasların hepsi birden gevşer.
B) Üst koldaki kasların hepsi birden kasılır.
C)Kasların biri kasılırken,diğeri gevşer.
D)Kaslarda herhangi bir değişme olmaz.

6. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki kemikleri birbirine bağlar?

A)kaslar 
B)lifler 
C)kemikler 
D)eklemler

7.Koşan bir kişinin dolaşım ve solunum sisteminin hızlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)vücut ısısının artması        
B)terlemesi
D)fazla besin almış olması   
D)fazla enerji kullanması

8.Aldığımız nefesin akciğerlere kadar ulaşırken izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)burun,akciğer,soluk borusu,gırtlak
B) soluk borusu,gırtlak, burun,akciğer
C) burun, gırtlak,soluk borusu,akciğer
D) burun, soluk borusu,gırtlak,akciğer

9. Hangi olay sonucunda vücudumuzda enerji elde edilir?

A)beslenme 
B)dolaşım 
C)solunum 
D)boşaltım

10.Havadan aldığımız oksijenin hücrelere taşınmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)sindirim sistemi              
B)solunum sistemi
C)dolaşım sistemi              
D)boşaltım sistemi

11.Aşağıdakilerden hangileri hareket edebilmemiz için yeterlidir?
I.eklem        
II.iskelet         
III.kas

A)II-III         
B)I-II-III             
C)II-III          
D)I-III

12. Aşağıdakilerden hangisini solunum sistemi ile ilişkilendiremeyiz?

A)akciğerler   
B)damarlar   
C)burun   
D)diyafram

13.Kalbimiz aşağıdakilerden hangisini eksikliğinden daha çok etkilenir?

A)kan         
B)kas         
C)şeker           
D)oksijen

14. Aşağıdakilerden ifadelerden hangileri doğru değildir?
I.İskeleti oluşturan sert yapılar eklemlerdir.
II.Kemikler ve kaslar birlikte vücuda şekil verir.
III.Kemiklerin üzeri kaslarla örtülüdür.
IV.İskelet yapımız hareket etmemizi sağlar.

A)I ve II     
B)II ve III   
C)I ve IV  
D)I, III ve IV    

15. Aşağıdaki faaliyetlerden  hangisi kalp atış hızının
artmasını sebep olmaz?

A)uyumak                                   
B)spor yapmak
C)korku filmi izlemek               
D)merdiven çıkmak

16. Aşağıdakilerden hangisi iskelet sağlığı için uyulması gereken kurallar arasında yer almaz?

A)Dengeli beslenme                   
B)Sırada dik oturma
C)Çok ağır yük kaldırma            
D)Düzenli spor yapma

17. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
A)Boyca uzamayı sağlar            
B)Hareket etmeyi sağlar
C)organları korur.                       
D)Vücuda şekil verir.

18.Aşağıda bazı yapılar ve bu yapıların görevleriyle ilgili benzetmeler yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)İskelet-bina demirleri           
B)Kalp-postacı
C)Eklem-kapı menteşesi           
C)Damar-su boruları

19. Genel olarak maddeleri nasıl ayırt ederiz?
A) Başkalarına sorarak                        
B)Beş duyu organımızla.
C) Tahmin ederek                                
D)Ayırt edemeyiz.

20. Tuz ile şekeri hangi özelliğine göre ayırt ederiz?
A) Rengine                                            
B) Saydamlığına
C) Tadına                                             
D) Kokusuna

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER