ANASAYFA
 


1-Aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan bir kişide soluk ve nabız hızı en düşüktür?
A)kitap okuma
B)futbol oynama
C)merdiven çıkma       
D)yürüyüş yapma

2-İskeletin görevlerinden birisi de hayati  organları, çarpma,vurma ve darbe gibi dış etkilerden korumaktır.
I.Kalp             
II. Akciğer                  
III.Böbrek
Buna göre yukarıda verilen organlardan hangileri iskelet tarafından korunur?
A)Yalnız I                   
B)II, III
C)I, III                       
D) I, II

3-Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sağlığı ile ilgili olumsuz davranışlardan değildir?
A)Sigara içme             
B)Burundan soluk alıp verme.
C)Havasız ortamlarda bulunma.
D)ağızdan soluk alıp verme

4-Kafatası ve göğüs kafesi kemikleri hangi tür kemiklerdendir?
A)uzun kemik             
B)kısa kemik
C)düz kemik               
D)yassı kemik

5-Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı ve organlar nelerdir?
A)burun                      
B)damar-kalp
C)hareket-kas            
D)eklem

6-İskeletimizi sararak hareke etmemizi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)eklem                     
B)damar
C)kas                         
D)iskelet

7-Doktorların hastalarının kalp atışlarını dinlemek için kullandığı alet aşağıdakilerden hangisidir?
A)stetoskop                
B)termometre
C)nabız                       
D)radyo

8-İskeletimiz kaç bölümden oluşur?     
A) 2        
B)3            
C)4         
D)5
9-Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir?
A)Sindirimi kolaylaştırır.                  
B) Kemiklerimize dayanıklılık sağlar.
C) Hareketimizi sağlar.                   
D) Büyümemize yardımcı olur.

 10- Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizi olumsuz etkiler?
A) dengeli beslenme                
B) ağır kaldırmak
C) düzenli spor yapma            
D) düzenli uyku

 11- Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında gerçekleşir?
A) Oksijen alıp karbondioksit veririz.        
B) Kalbimiz hızlı çalışır.
C) Hücre sayısı artar.                                  
D) Burundaki kıllar zarar görür.

12-Egzersiz yapan birinin soluk alışverişi hızlanır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
       A)  Daha fazla oksijene gereksinim duyulması
B)  Daha fazla ter atılması
       C)  Akciğerlerin esnek olması
       D)  Diyaframın daha fazla çalışması

13-İnsan vücudunda ortalama kaç kemik vardır?
A) 260     
B)206   
C)220    
D)300

14-Aşağıda verilen ifadelerden hangileri kaslar için doğrudur?
1.Kasılma ve gevşeme özelliğine sahiptir.
2.Kemikleri çekerek hareketi sağlar.
3.Kasıldığı zaman boyu uzar.
A) 1 ve 2       
B) 2 ve 3       
C) 1ve 2     
D)  1,2 ve 3

15-Kalbimizin vücudumuzdaki görevi nedir?
A)Kanı temizler   
B) Yediklerimizi sindirir   
C) Soluk alıp vermemizi sağlar   
D) Kan dolaşımını sağlar

16-Kemikleri birbirine bağlayan ve kemiklerimizin uygun yerlerden bükülmesini sağlayan yapı hangisidir?
A)kas        
B)eklem     
C)omurga   
C)yassı kemik

17-Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kalp atış hızının artmasına sebep olmaz?
A)uyumak      
B)spor yapmak      
C)korku filmi izlemek  
D) merdiven çıkmak

18-  Vücudumuzda kemiklerimizi birleştirip onların kolayca hareket etmesini sağlayan kısım nedir?
A)  Lif                        
B)  Damar                  
C)  Kas                                  
D)  Eklem

19- Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp-verme şeklidir?
A) Ağızdan alınıp ağızdan verilen.                    
B) Burundan alınıp burundan verilen.
C) Burundan alınıp ağızdan verilen.                 
D) Ağızdan alınıp burundan verilen

20-  Kan vücutta nasıl dolaşır?
A)Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır.  
B)Tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.
C)Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.  
D)Tüm vücutta eklemlerin yardımıyla dolaşır

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER