ANASAYFA
 


1. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımda görev almaz?
 A) Karaciğer
B) Akciğer 
C) Pankreas 
D) Kalın bağırsak

  2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri merkezî sinir sisteminde yer alır?
I. Omurilik  II. Sinirler 
III. Beyin  IV. Kaslar
A) I, II ve III 
B) Yalnız III 
C) I ve III 
D) II ve IV

  3. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri boşaltım sisteminde yer alır?
I. Böbrek  II. Akciğer 
III. Deri   IV. Üretra
A) Yalnız I 
B) II ve IV 
C) III ve IV 
D) I ve IV

  4. Böbreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Boşaltım maddelerini kandan süzerek idrar oluşumunu sağlaması
B) Kan içindeki karbon dioksit ve suyu vücut dışına atması
C) Karbonhidratların kimyasal sindiriminde görevli olması
D) Safranın, vücuttan uzaklaşmasını sağlaması

  5. Aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz?
A) Miyop göz kusuru olan insanlar yakını net göremezler.
B) Astigmatlık göz kusuru değildir.
C) Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır.
D) Hipermetrop göz kusuru olan insanlar uzağı net göremezler.

  6. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?
A) Ağız
B) Kulak 
C) Göz 
D) Deri

  7. Aşağıdakilerden hangisinin denetimi beyincik tarafından yapılır?
A) Problem çözmek  
B) Yazı yazmayı öğrenmek
C) Bıçakla meyve soymak 
D) Denge sağlamak

  8. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzda
sebep olduğu hastalıklardan değildir?
I.  Çocuk felci    
II.  Gırtlak kanseri
III. Kalp ve damar hastalıkları 
IV. Sindirim hastalıkları
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) II ve III 
D) I, II ve IV

  9.  I. Vücudumuzda gerçekleşen her olay sistemlerimizin birlikte ve uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir.
II. Sindirim sistemimizde meydana gelen aksaklıklar boşaltım sistemimizi etkilemez.
III. Organ bağışlayabilmek için bağışta bulunacak kişinin hayatta olması gerekir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) kinetik enerji hareketli cisimlerde bulunur
B) yüksekteki bir cisimde çekim potansiyel enerji vardır
C) gerilen yayda esneklik potansiyel enerjisi vardır
D) yüksekteki bir cisimde kinetik enerji vardır

 

11. Bütün zamanların en önemli icadı olarak bilinirim. Bensiz ne bisiklet ne araba ne de tren olur. Benim adım ...........................
A) Eğik düzlem
B) Kaldıraç
C) Makara
D) Tekerlek

12. Bir ucu aşağıda, bir ucu yukarıda olan yüzeyim.İnsanlar beni ağır yükleri yükseğe daha kolay çıkarabilmek için kullanır. Benim adım ........................................
A) Eğik düzlem
B) Dişli
C) Vida
D) Tekerlek

13. Bayrağı göndere çekmek için kullanılırım.İnşaatlarda ağır yükleri üst katlara taşırken de ben varım. Benim adım ....................................
A) Eğik düzlem 
B) Makara
C) Tekerlek 
D) Kaldıraç

14. Bir çubuk etrafında sarmal biçimde dolanan eğik düzlemim. Cisimleri birbirine tutturmak ve delik açmak için kullanılırım. Benim adım ..........................................
A) Dişli
B) Eğik düzlem
C) Vida 
D) Tekerlek

15. Yerden belli bir yükseklikte bulunan cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?
A) Çekim potansiyel enerji  
B) Kinetik enerji
C) Elektrik enerjisi  
D) Isı enerjisi

16. Basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
A)İşten kazanç sağlaması
B) Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması
C) Sadece yoldan kazanç sağlaması
D) Sadece iş yapma kolaylığı sağlaması

17.  Aşağıdaki cümlelerde anlatılan eylemlerin her birinde uygulanan kuvvet, bir iş yapmıştır. Bu esnada meydana gelen enerji dönüşümlerinin hangisi doğrudur?
A)  Hareket hâlindeki bir bisiklet tekerine uygulanan fren kuvvetinin yaptığı iş, kinetik   enerjiyi artırır.
B)  Gerilmiş bir yayın serbest bırakılmasıyla esneklik kuvvetinin yaptığı iş, oka    kinetik  enerji kazandırır.
C)  Çatıdaki kiremitleri indiren vinç kuvvetinin yaptığı iş, kiremitlerin potansiyel    enerjisini artırır.
D)  Bir paket lastiğinin gerilmesi ile elimizin uyguladığı kuvvetin yaptığı iş, elimizin    ısısını artırır.

18.  Aşağıdaki eylemlerin hangisinde uygulanan kuvvet, kinetik ve potansiyel  enerjide  bir değişime neden olmaz?
A) Bir süpermarketteki alışveriş arabasının itilmesi
B) Bir vincin inşaat malzemelerini yukarıya çekmesi
C) Bir öğrencinin sınıf duvarını itmesi
D) 100 m yarışçısının yarışa başlarken fırlatma bloğunu itmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi iş birimidir?
A) Newton 
B) Metre / saniye
C) Kilogram 
D) Joule

20. Zeminde yuvarlanmakta olan bir top neden bir süre sonra durur?
A) Çünkü yer çekimi kuvveti topu aşağı doğru çeker.
B) Çünkü rüzgâr topun hareketiyle aynı yönde eser.
C) Çünkü yer ve top arasında sürtünme kuvveti vardır.
D) Çünkü topun içinde hava vardır.

  


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER