İnteraktif 6.Sınıf Matematik Çalışmaları


Etkileşimli Eğitim
www.interaktiftest.com

 

"Öğrenci ve öğretmenin buluştuğu adres"


Aktif Eğitim-Aktif Öğrenme
 
ONLİNE TEST ÇÖZ                                   ETKİNLİK İNDİR

KONU ANALİZİ


I.ÜNİTE KÜMELER
1. Bölüm: Gruplar Oluşturalım 
1. Kümeler
2. Kümelerle İşlemler
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

II.ÜNİTE BÖLÜNEBİLME KURALLARI VE KESİRLER
1. Bölüm: Ortak Bölenler ve Katlar 
1. Kalansız Bölünebilme Kuralları
2. Çarpanlar ve Asal Sayılar
3. En Küçük Ortak Kat ve En Büyük Ortak Bölen
2. Bölüm: Kesirler Her Yerde 
1. Kesirleri Karşılaştıralım, Toplayalım ve Çıkaralım
2. Kesirlerle Çarpma İşlemi
3. Kesirlerle Bölme İşlemi
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

III.ÜNİTE ONDALIK KESİRLER
1. Bölüm: Virgülden Sonrası Ne Söyler? 
1. Ondalık Kesirleri Okuma ve Yazma
2. Ondalık Açılım ve Yuvarlama
2. Bölüm: Ondalık Kesirlerle İşlemler 
1. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
2. Ondalık Kesirlerle Çarpma İşlemi
3. Ondalık Kesirlerle Bölme İşlemi
4. Tahmin Etme ve Problemler
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

IV .ÜNİTE MATEMATİĞİN GÜCÜ
1. Bölüm: Cebirle Tanışıyoruz 
1. Cebirsel İfadeler Yazıyorum
2. Sayı Örüntüsü
3. Üslü Sayılar
2. Bölüm: Denklem Kuruyorum ve Çözüyorum 
1. Eşitlikler ve Denklemler
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

V .ÜNİTE SAYILARLA İŞLEMLER

1. Bölüm: Toplama ve Çarpma İşlemleri 
1. Değişme ve Birleşme Özellikleri
2. Doğal Sayılarla İşlemler
2. Bölüm: Tam Sayılar 
1. Tam Sayıları Tanıyalım ve Sıralayalım
2. Mutlak Değer
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

VI.ÜNİTE ORAN, ORANTI, YÜZDELER VE ÖLÇME

1. Bölüm: Oran Orantı ve Yüzdeler 
1. Oran Orantı
2. Yüzde
3. Yüzde Problemleri
2. Bölüm: Haydi Ölçmeye 
1. Uzunluk Ölçme
2. Sıvıları Ölçelim
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

VII .ÜNİTE GEOMETRİ VE SÜSLEMELER
1. Bölüm: Noktadan Doğruya, Işından Açıya 
1. Noktadan Doğru Parçasına
2. Düzlemdeki Doğrular
3. Açılar
4. Komşusu, Tümü, Bütünü, Tersi
2. Bölüm: Çokgenlerin Dünyası
1. Çokgenler
2. Eşlik ve Benzerlik
3. Öteleme
4. Süslemeler
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

VII .ÜNİTE ÇEVRE, ALAN VE HACİM

1. Bölüm: Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlukları ve Alanları
1. Çevre Uzunluğu
2. Alan Ölçmeye Bakış
2. Bölüm: Prizmalar 
1. Prizmaları Tanıyorum
2. Yüzler ve Yüzeyler
3. Üçüncü Boyut
4. Hacim ve Sıvı Ölçüleri
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

IX.ÜNİTE OLASILIK VE İSTATİSTİK

1. Bölüm: Olası Durumlar 
1. Sayma Yöntemleri
2. Olasılık
2. Bölüm: Araştırmalar İçin İlk Adım
1. Veri Toplama, Tablo ve Grafikler
2. Aritmetik Ortalama ve Açıklık
ÜNİTE DEĞERLENDİRME