testimiz

Genel Deneme Testi

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
A
Bu odaya mavi renk yakışır.
B
Bir kaç tane ev baktık.
C
Sana gülünç bir fıkra anlatayım.
D
İşsiz insanlar çoğalıyor.
Soru 2
“Bülbül güle gül dedi.

Gül gülmedi gitti.”

mısralarında geçen ''gül'' kelimeleri aşağıdakilerin hangisine örnektir?

A
Terim
B
Deyim
C
Eş sesli (sesteş)
D
Eş anlamlı (anlamdaş)
Soru 3
Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A
Kitaplar
B
Kitaplık
C
Kitapçı
D
Kitabım
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisi soyut anlamlıdır?
A
hasret
B
baba
C
mektep
D
yüzük
Soru 5
Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde ses düşmesi olmuştur?
A
Sivrisinek
B
Bilgisayar
C
Hanımeli
D
Pazartesi
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışı doğrudur?
A
Ahmet te Alanyaya gidecek.
B
Ahmet de Alanya’ya gidecek.
C
Ahmetde Alanya’ya gidecek.
D
Ahmet de Alanyaya gidecek.
Soru 7
Hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
A
Bu öyküyü siz mi yazdınız
B
Sınav yarın mı
C
Kim gelmedi bugün
D
Bunu neden yaptığını biliyorum
Soru 8
”Siz ailenizin değerini bilmelisiniz.”tümcesindeki eylemin kipi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İstek
B
Koşul
C
Emir
D
gereklilik
Soru 9
Hangisi dayanışmayı anlatan atasözüdür?
A
Sakla samanı gelir zamanı
B
Ak akçe kara gün içindir
C
Bir elin nesi var iki elin sesi var
D
Ayağını yorganına göre uzat
Soru 10
Hangisinn sonuna ünlü ile başlayan ek getirilirse yumuşama olur?
A
İnanç
B
Kalem
C
Kilim
D
Rüzgar
Soru 11
''çok kızmak'' anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A
ağzı açık kalmak
B
tepesi atmak
C
etekleri zil çalmak
D
ağzı burnuna gelmek
Soru 12
“Karanlık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A
Çocuk derin, karanlık bir kuyuya düşmüş.
B
Odanın içi karanlık olduğundan kimseyi göremedim.
C
Karanlık basmadan köyümüze varmalıyız.
D
Bu adam yine karanlık işler çeviriyor.
Soru 13
“Yazar dediğin bir sözü söylemeden önce ağzında yedi kez döndürür.” Bu sözlerle iyi bir yazarın hangi yönü vurgulanmaktadır?
A
Yazarken aklına geleni yazması
B
Kolay yazması
C
Yazarken titiz olması
D
Her konuda yazması
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
A
Bir ileri bir geri birilerinin elinde ipleri...
B
O gitti dedi, oysa gitmediği belliydi.
C
Uzaktan yakından hiçbir bağlantıları yoktu.
D
Dar bir salondan sonra, geniş bir odaya geçmiştik.
Soru 15
Hangi tümcede yansıma bir sözcük vardır?
A
Sular şırıl şırıl akıyordu.
B
Gökyüzü masmavi görünüyordu.
C
Pırıl pırıl bir güneş bizi bekliyor.
D
Okuldakiler beni hep üzüyor.
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde, aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmamıştır?
A
Çiçeklerin kokusu akşam olurken iyice arttı.
B
Ayrılıklar sevgileri daha da çoğaltır.
C
Ağaçtaki yavru kuşlar ötüşüyor.
D
Yola sabahleyin erkenden çıkıyoruz.
Soru 17
“Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yavaş” anlamında kullanılmıştır?
A
Ağır bir hastalık geçirdi ama şimdi iyi.
B
Ağır taşıtlar yolun sağından gitmelidir.
C
Boksta ağır sıklet şampiyonu olmuş.
D
Kaynak yetersizliğinden işler ağır ilerliyor.
Soru 18
Hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A
Portakal
B
Elma
C
Çilek
D
Muz
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti koymak yanlış olur?
A
Bugün hangi derse çalışacaksın
B
Bu işin yanlışlığı size söylendi mi
C
Yarın kiminle konuşacaksınız
D
İstanbul denildi mi camiler şehri aklıma gelir
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerlerinden daha geniş kapsamlıdır?
A
çekyat
B
koltuk
C
sehpa
D
mobilya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.