interaktiftest

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim Testi

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TBMM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Millî iradenin temsil edildiği yerdir.
B
Yasalar çıkararak yasama görevini yerine getirir.
C
Yasaların uygulanmasını TBMM sağlar.
D
Milletvekilleri TBMM’de milletin görüşlerini temsil ederler.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin yürüttüğü kamu hizmetlerinden biri değildir?
A
Parkların yapılması
B
Yol yapım çalışmaları
C
Şehrin temizliği
D
Askerlik işlerinin takibi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasındadır?
A
Güvenliği sağlamak
B
Okulları denetlemek
C
Ülkeyi savunmak
D
Gıda üreten ve satan yolları denetlemek
Soru 4
Basın ve yayın kuruluşlarına ne denir?
A
Kamuoyu
B
Belediye
C
Televizyon
D
Medya
Soru 5
Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içinde ve dışında trafik düzenlemelerini yapmak
B
Şehrin güvenlik sorunlarını çözmek
C
İl özel idaresine hizmet etmek
D
Belediye sınırlarında toplumsal hizmetleri yapmak
Soru 6
Belediyelerin çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Belediyeler, kültür ve sanat ile ilgili etkinlikler yapar.
B
Sürücü belgelerini belediyeler düzenler ve verir.
C
Şehir içindeki temizlik hizmetlerini belediyeler yapar.
D
Şehir içi ulaşımında belediye araçları da yer alır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi egemenlik hakkının millete verildiği gün olarak kutlanmaktadır?
A
Mayıs
B
Kasım
C
Nisan
D
Ağustos
Soru 8
  • “ Bizler Karadeniz Bölgesi’nde yıllardır yaşanan sel felaketlerinden çok etkileniyoruz. En kısa zamanda, selden etkilenen köylerimizin taşınması için kamuoyu oluşturacağız.”
Bu insanların kamuoyu oluşturmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz?k
A
Bölgede yaşanan diğer sorunları gündeme getirmek
B
Etkili kampanyalar düzenlemek
C
İnsanları aynı düşüncede birleştirmek
D
Basın yayın organlarını kullanmak
Soru 9
Seçim ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Seçimlerde bölgenin ileri gelenlerinin sözü geçer.
B
Oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir.
C
Ülkemizde seçimler yöneticilerimizi belirlemek için yapılır.
D
Seçme ve seçilme hakkı, temel hak ve özgürlüklerimizdendir.
Soru 10
TBMM ile ulusal egemenlik kavramı arasındaki ilişki hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
A
Millet özgür iradesi ile seçimlerde istediği adaya oy verebilir.
B
Egemenlik TBMM başkanının yetkisindedir.
C
Halk, TBMM’de milletvekilleri aracılığıyla temsil edilir.
D
Seçimle göreve gelen milletvekilleri gücünü milletten alır.
Soru 11
Bir beldenin yol ve su işlerini hangi kuruluş bakar?
A
Belediye
B
Emniyet Müdürlüğü
C
Milli Eğitim Müdürlüğü
D
Kaymakamlık
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelir sağladığı kaynaklardan biri değildir?
A
Emlak vergisi
B
Elektrik faturaları
C
Çevre temizlik vergisi
D
Otobüs biletleri
Soru 13
Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?
A
6
B
5
C
4
D
7
Soru 14
Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İlçe, belde ve köylerimizde yerel yöneticilerimiz yer almaktadır.
B
Yerel yönetim birimlerindeki yöneticilerimiz seçimle göreve gelirler.
C
Yerel yöneticilerimiz okullarımızın yönetiminde de söz sahibidir.
D
Köyler yerel yönetim birimlerimizdendir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir?
A
Öğretmen
B
Kaymakam
C
Vali
D
Belediye başkanı
Soru 16
Hangisi, köy yönetimi içinde yer almaz?
A
Köy derneği
B
Genç heyeti
C
Muhtar
D
İhtiyar heyeti
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?
A
Muhtarlıklar
B
Siyasi partiler
C
Belediyeler
D
İl Özel İdaresi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden değildir?
A
Sosyal yardım hizmetleri
B
Yatırım hizmetleri
C
İmar hizmetleri
D
Sağlık hizmetleri
Soru 19
Hangisi yerel yönetim birimi değildir?
A
Milli Eğitim Müdürlüğü
B
Muhtarlık
C
Belediye
D
İl Özel İdaresi
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde muhtar seçilebilmek için gerekli olan şartlardan biri verilmemiştir?
A
Köyümüzün muhtarı Selim Bey yasalara uyan saygın bir insandır.
B
Hasan Bey, yirmi altı yaşında mahallemizin muhtarı oldu.
C
Mahallemizin muhtarı Selma Hanım emekli devlet memurudur.
D
Necla Hanım mahallemize iki yıl önce taşındı ve muhtarımız oldu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.