interaktiftest

Genel Deneme Testi

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen hammadde – ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
buğday-ekmek
B
süt – ayran
C
ağaç- kağıt
D
masa- ayakkabı
Soru 2
Devlet tarafından kurulan kurumlara ne ad verilir?
A
Rastgele kurum
B
Resmi kurum
C
Serbest kurum
D
İzinsiz kurum
Soru 3
Kızılay’ın kan bağış kampanyasına katılan birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkları azalır.
B
Genel sağlık durumu hakkında bilgi edinir.
C
Kalp krizi riski azalır.
D
Kan bağışı karşılığında para alır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir?
A
Maliye Bakanlığı
B
Türk Silahlı Kuvvetleri
C
Türk Kalp Vakfı
D
Milli Eğitim Müdürlüğü
Soru 5
Sivil toplum örgütlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yürütür.
B
Kar amacı güderler.
C
Gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlarlar.
D
Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle kabul eder.
Soru 6
Hangisi Sivil toplum örgütleri arasına girmez?
A
Belediye
B
Dernek
C
Vakıf
D
Sendika
Soru 7
TEMA’nın açılımı nedir?
A
Türkiye Enerji Üretimi Vakfı
B
Türkiye Eskiler Vakfı
C
Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı
D
Türkiye Elektirik Üretme Vakfı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarından biri değildir?
A
Özel hayatın gizliliğini ortadan kaldırır.
B
Çevre kirliliği yaratır.
C
İnsan sağlığını olumsuz etkiler.
D
Hızlı iletişim kurma sağlar.
Soru 9
Türk ulusunun yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösteren en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayramlar
B
Hasta ziyaretleri
C
Festivaller
D
Kurtuluş Savaşı
Soru 10
Bir çocuk ilk eğitimini nerede alır?
A
ailede
B
okulda
C
çevrede
D
sokakta
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz?
A
Derslerde ve sınavlarda başarılarını artırmak.
B
İlgi alanlarını geliştirmek.
C
Sosyal beceriler kazandırmak.
D
İşbirliği ve yardımlaşmanın önemini kavratmak.
Soru 12
Milletvekilleri kim tarafından seçilir?
A
Başbakan
B
Bakan
C
Meclis Başkanı
D
Halk
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumları sosyal gruplardan ayıran en önemli özelliklerden biridir?
A
Resmi kurumlar ihtiyaçlardan doğmuştur.
B
Resmi kurumlar toplumun yararı için çalışırlar.
C
Resmi kurumlar devlet tarafından kurulur.
D
Resmi kurumlarda insanlar görev alırlar.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimleri arasında yer almaz?
A
Kaymakamlık
B
Muhtarlık
C
Belediye
D
İl Genel Meclisi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yer almaz?
A
Şehir içi ulaşım imkanları sağlamak
B
Telefon hizmetleri sağlamak
C
Kentin temizliğini yapmak
D
Şehir içi yol ve kaldırımları yapmak
Soru 16
İkametgah belgesini aşağıdaki birimlerden hangisi düzenler?
A
belediye
B
vali
C
muhtar
D
kaymakam
Soru 17
Aşağıdaki görevlilerden hangisi seçimle iş başına gelir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
Emniyet Müdürü
D
Belediye Başkanı
Soru 18
Egemenliğin halkın elinde olması ve milletin kendi kendini yönetmesine ne ad verilir?
A
milli egemenlik
B
milli görüş
C
milli bağımsızlık
D
milli düşünce
Soru 19
Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir?
A
İşbirliği yapmayı öğrenir.
B
Kendisini üstün görmeye başlar.
C
Sevgi ve saygıyı öğrenir.
D
Kendi duygularını ifade edebilir.
Soru 20
Bir kaza yada doğal afet karşısında yaralılara yapılan hayat kurtarıcı müdahalenin adı nedir?
A
Sağlık hizmeti
B
Müdahale
C
İlkyardım
D
Tedavi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.