interaktiftest

Maddenin Halleri

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi yoktur?
A
doğal gaz
B
alkol
C
hava
D
ısı
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kütleyi açıklar?
A
Maddenin uzayda kapladığı yerdir.
B
Madde miktarıdır.
C
Maddenin büyüklüğünü gösterir.
D
Maddenin ağırlığıdır.
Soru 3
Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kumun akıcı olması
B
Kumun konulduğu kabın şeklini alması
C
Hacmi terazi ile ölçülebilmesi
D
Kum taneleri arasında hava boşluklarının olması
Soru 4
Ezgi, şişirilmemiş balonu ve şişirilmiş balonu ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Ezgi, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?
A
Havanın hacmini bulmak
B
Havanın kütlesi olduğunu göstermek
C
Balonun kütlesi olduğunu göstermek
D
Balonun hacmini ölçmek
Soru 5
Elif, dereceli silindire bir miktar portakal suyu koydu. Portakal suyunun miktarının 120 mL olduğunu gördü. Elif portakal suyunun hangi özelliğini ölçmüştür?
A
Hacim
B
akışkanlık
C
esneklik
D
kütle
Soru 6
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A
Yalnızca katı maddelerin kütleleri belirlidir.
B
Sıvı maddelerin kütlesi katı maddelerden azdır.
C
Gaz maddeler uçucu olduğu için kütlesi ölçülemez.
D
Madde miktarı çok olan maddenin kütlesi büyüktür.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?
A
Bir yer kaplama
B
Akışkan olma
C
Bir şekle sahip olma
D
Bulunduğu kabı tamamen doldurma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir?
A
Belirli bir şekillerinin olmaması
B
Görülememeleri
C
Konuldukları kabın şeklini almaları
D
Akıcı olmaları
Soru 9
Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli hacmi yoktur?
A
süt
B
su
C
hava
D
şeker
Soru 10
Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi yoktur?
A
hava
B
benzin
C
oksijen
D
Işık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.